Agrupació Sectorial – Campus Compòsits

Organitzadors

Contacte

Organitzadors

La Universitat de Girona s’ha marcat com a repte prioritari la focalització de la recerca i la docència a les necessitats dels sectors socioeconòmics i l’alineació amb l’estratègia d'especialització intel·ligent RIS3CAT. Amb aquesta finalitat, s’està desplegant el Programa de Campus Sectorials. Els Campus són plataformes facilitadores de la transferència de coneixement i orientadores de la planificació estratègica de l’activitat acadèmica, amb un enfocament marcadament market driven.

 

El Campus Compòsits és la plataforma que la Universitat de Girona posa a disposició del sector dels materials compostos per facilitar la comunicació i el treball conjunt. Un únic punt d’accés, per tractar totes les qüestions relacionades amb recerca, docència i prestació de serveis en el camp dels materials compostos, amb l’objectiu d’orientar l'activitat de la UdG a les necessitats reals de les empreses i institucions del sector.

 

El Campus Compòsits es focalitza en els següents àmbits d’expertesa: Estructures lleugeres; Tecnologies avançades de Fabricació; Innovació a l’Enginyeria Civil i la Construcció; Materials d’origen natural, biomimètics i bioinspirats; Compòsits i nanocompòsits de base lignocel·lulòsica; Síntesi, simulació i aplicacions de compostos en la nanoescala; Disseny per a l’eficiència energètica i de recursos; Disseny de materials i productes funcionals i multifuncionals.