Institut d'Ecologia Aquàtica

recull noticies

Cerca


  

Recull de notícies

05/02/2019
Es busca candidat/a per fer una tesi doctoral en ecologia d’aiguamolls
PhD wetlands

Fins el 31 de març

CAT

L’equip de recerca en limnologia de llacunes i aiguamolls mediterranis (www.limnolam.org, Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO) i Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA) de la Universitat de Girona) busca un/a candidat/a para fer una tesi doctoral en el marc del projecte de recerca “Resposta a les pertorbacions a nivell de comunitat i metacomunitat en ecosistemes aquàtics somers”. En aquest projecte s’estudia la resiliència de la comunitat aquàtica front a pertorbacions naturals o antròpiques. L’estudi es basarà en experiments de camp amb microcosmos, en els que es compararà l’efecte sobre l’estructura de la comunitat aquàtica d’aportacions de nutrients quan es donen de manera puntual o gradual. També es faran validacions en ecosistemes naturals i en sistemes restaurats com els inclosos en el marc del projecte Life Pletera (www.lifepletera.com).

Els/les interessats/ades hauran de contactar fins el 31 de març amb l’equip de recerca a través de www.limnolam.org o directament amb el Professor Xavier Quintana (xavier.quintana@udg.edu), investigador principal del projecte.

 

ESP

 

El equipo de investigación en limnología de lagunas y humedales mediterráneos (www.limnolam.org, Grupo de Investigación en Ecología acuática continental (GRECO) e Instituto de Ecología Acuática (IEA) de la Universidad de Girona) busca un/a candidato/a para realizar una tesis doctoral en el marco del proyecto de investigación “Respuesta a las perturbaciones a nivel de comunidad y metacomunidad en ecosistemas acuáticos someros”. En este proyecto se estudia la resiliencia de la comunidad acuática frente a perturbaciones naturales o antrópicas. El estudio se basará en experimentos de campo con microcosmos, en los que se comparará el efecto sobre la estructura de la comunidad acuática de aportaciones de nutrientes cuando se dan de manera pulsátil o de manera paulatina. También se realizaran validaciones en ecosistemas naturales y en sistemas restaurados como los incluidos en el marco del proyecto Life Pletera (www.lifepletera.com).

Los/las interesados/as deberán contactar hasta el 31 de marzo con el equipo de investigación a través de www.limnolam.org o directamente con el Profesor Xavier Quintana (xavier.quintana@udg.edu), investigador principal del proyecto.

 

ENG 

The Limnology of Mediterranean lagoons and wetlands research team (www.limnolam.org, Research Group on Ecology of Inland Waters (GRECO) (GRECO) and Institute of Aquatic Ecology (IEA) of the University of Girona) is seeking a student for a PhD fellowship within the framework of the research project "Response to disturbances at the community and metacommunity level in shallow aquatic ecosystems". In this project is studied the resilience of the aquatic community towards pulsatile disturbances or gradual nutrient inputs. The study will be based on microcosms field experiments, in which the effect of nutrient inputs on the structure of the aquatic community will be compared when they are pulsatile or gradual. Validations will also be carried out in natural ecosystems and in restored systems such as those included in the Life Pletera project (www.lifepletera.com).

Candidates should contact the research team until March 31st through www.limnolam.org or directly to Professor Xavier Quintana (xavier.quintana@udg.edu), main researcher of the project.