Institut d'Ecologia Aquàtica

recull noticies

Cerca


  

Recull de notícies

20/07/2018
OMEGA 3: Un projecte per valorar la qualitat dels peixos pescats a la Costa Brava a través dels àcids grassos omega 3 i la salut dels consumidors
anxoves

Investigadors de l’Institut d’Ecologia Aquàtica i de la Càtedra Oceans i Salut Humana (www.oceanshealth.udg.edu) lideren un projecte per valorar els àcids grassos omega 3 dels peixos pescats a la Costa Brava.

El projecte, en el qual també hi participaran investigadors de l’ICM-CSIC i de la UAB, representa una aposta innovadora per valorar la qualitat dels productes pesquers en relació a la qualitat dels hàbitats marins i la salut de les persones.

 El projecte OMEGA 3 està impulsat pel GALP Costa Brava i compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) de la Unió Europea

El projecte implicarà científics, confraries, administració, peixateries, restaurants de peix, menjadors escolars i plantes de processament de peix. Així mateix, el projecte vol determinar com pescar els peixos que contenen aquests àcids grassos omega 3 de la manera més sostenible possible i promoure’n la seva conservació, tot i valorant els omega 3 alternatius ajudant-se dels coneixements tradicionals dels pescadors.

En aquest sentit, s’elaborarà una Guia Omega 3 de la Costa Brava i un projecte demostratiu amb els diferents sectors implicats per tal d’aprofitar més i millor els omega 3 dels peixos pescats a la nostra costa.

Els objectius específics d’aquest projecte són:

1) Avaluar el contingut en àcids grassos omega 3 de les espècies més preuades i pescades amb els diferents mètodes de pesca utilitzats a la Costa Brava: pesca d’arrossegament, pesca de teranyina / encerclament i pesca artesanal.

2) Avaluar el contingut en àcids grassos omega 3 de les espècies poc preuades, tan aquelles espècies tradicionals que han quedat en desús (poc preuades), com les espècies “rares” que estan incrementant degut al canvi climàtic.

3) Proposar mesures de conservació dels estocs d’omega 3, tot i considerant la importància de la qualitat de l’hàbitat i de la seva protecció per als omega 3 dels peixos comercials i promovent una pesca sostenible dels recursos pesquers que maximitzi l’aportació d’omega 3 als consumidors tot i garantint la continuïtat de les poblacions de peixos.

4) Aprofitament dels omega 3 “alternatius”: aprofitament d’espècies poc preuades però amb alt contingut d’omega 3, tan les espècies tradicionals (sorell, melva, etc) com les espècies que estan incrementant degut al canvi climàtic (alatxa, trencahams, etc), i aprofitament d’òrgans com fetges que podrien utilitzar-se a la cuina o per complements alimentaris.

5) Preparar les eines necessàries a través d’un projecte demostratiu i de divulgació per a poder incorporar al sector pesquer (pescadors, peixateries, restaurants, menjadors escolar i plantes de processament de peix) els resultats del projecte en relació als omega 3