Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Ecología Acuática

Archivo de noticias

Cerca


  

Archivo de noticias

20/06/2018
Una tesi doctoral realitzada al grup de “Qualitat i Diversitat Microbiana” de l’ICRA ha estudiat l’impacte de la contaminació antropogènica en la distribució, abundància i disseminació de la resistència a antibiòtic en sistemes aquàtics.
Una tesi doctoral realitzada al grup de “Qualitat i Diversitat Microbiana” de l’ICRA ha estudiat l’impacte de la contaminació antropogènica en la distribució, abundància i disseminació de la resistència a antibiòtic en sistemes aquàtics.

La defensa de la tesi doctoral de la Sra. Jèssica Subirats, realitzada sota la direcció del Dr. Carles Borrego i el Dr. Jose Luís Balcázar tindrà lloc el proper 24 de juliol de 2018 a les 11:30 h a la Sala d’Actes de l’ICRA.

La resistència als antibiòtics (RA) és la capacitat dels bacteris de sobreviure i créixer en presència d’antibiòtics. La RA és responsable de 700.000 morts l’any a tot el món i està considerat un problema de salut pública a escala global. En les últimes dècades, l’abús i el mal ús d’aquests fàrmacs han accelerat l’evolució i la disseminació de gens de resistència als antibiòtics (ARGs) entre bacteris patògens, reduint-ne l’eficàcia terapèutica. El medi ambient no està exempt d’aquest problema perquè molts sistemes aquàtics (ex. rius i llacs) reben aigües residuals que contenen una gran varietat de residus farmacèutics, bacteris resistents a antibiòtics i ARGs tant d’origen animal com humà. En el medi ambient, aquests contaminats poden interactuar amb la microbiota resident facilitant així la disseminació de la RA. En aquest treball, s’han estudiat els principals factors que contribueixen a mantenir i disseminar la RA en les comunitats bacterianes d’ambients aquàtics afectats per contaminació antròpica.

La present Tesi demostra que els microorganismes procedents de les aigües residuals són el principal factor implicat en distribuir la RA al medi natural i que la contaminació de fons per antibiòtics i altres fàrmacs estableix les condicions òptimes per la seva acumulació i disseminació entre les comunitats microbianes residents. També es demostra aquí que els nutrients, en combinació amb diferents contaminants emergents, actuen en sinergia per estimular la disseminació d'alguns ARGs en les comunitats bacterianes. Segons els nostres resultats, els biofilms del llit fluvial esdevenen útils com a biosensors de l’efecte de les descàrregues d’aigües residuals en la prevalença de la RA en aigües superficials. Finalment, aquesta tesi també aporta resultats que proven que els bacteriòfags (virus que infecten bacteris) acumulen ARGs i, per tant, poden tenir un paper important en la disseminació de la RA en els ambients aquàtics.