Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Ecología Acuática

Archivo de noticias

Cerca


  

Archivo de noticias

20/02/2018
Estrès xenobiòtic i biodegradació en comunitats microbianes aquàtiques
Estrès xenobiòtic i biodegradació

En aquest seminari, Joan Artigas ens explicarà la seva recerca sobre la capacitat d’autodepuració de les comunitats microbianes aquàtiques.

CAT

 

Les comunitats associades a les fulles, i en especial els fongs, tenen un ampli ventall d’enzims que permeten la degradació dels polímers foliars així com la transformació dels compostos xenobiòtics. Les investigacions al LMGE (Laboratoire Microorganismes: Genome Environnement, UMR 6023) tenen com a objectiu (i) avaluar el potencial de les comunitats microbianes associades a les fulles, que tenen diferents nivells d'exposició (trams situats riu amunt, menys contaminats, en front de trams situats riu avall, més contaminats), per biotransformar d'herbicides (per exemple, mesotrione, S-metolachlor, nicosulfuron, glifosat) en exposicions de molècules individuals i còctels, i (ii) identificar els microorganismes implicats en aquestes biotransformacions.

Seminari a càrrec de Joan Artigas (Laboratoire de Microorganismes: Génome et Environnement, Université Clermont Auvergne)

Dia: Divendres, 23 de febrer de 2018

Hora: 12:00 h

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (Campus Montilivi)

 

ENG

 

Leaf-associated microbial communities, and especially fungi, possess a large panel of enzymes permitting the breakdown of leaf polymers as well as the transformation of xenobiotic compounds. Researches at the LMGE (Laboratoire Microorganismes: Genome Environnement, UMR 6023) aims (i) to assess the potential of leaf-associated microbial communities, exhibiting different exposure histories (upstream sites, less polluted versus downstream sites, more polluted), to biotransform herbicides (ex. mesotrione, S-metolachlor, nicosulfuron, glyphosate) in single and cocktail molecule exposures, and (ii) to identify the microorganisms involved in these biotransformations.

Seminar given by Joan Artigas (Laboratoire de Microorganismes: Génome et Environnement, Université Clermont Auvergne)

Day: Friday, February 23rd of 2018

Hour: 12:00 h

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (Campus Montilivi)