If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Aquatic Ecology

News archive

Cerca


  

News archive

2/16/2018
First meeting of EcoAqua after being funded again as a Consolidated Research Group
EcoAqua

This grant of the Government of Catalonia awards the best research groups.

ENG

 

Once again, the Research Group on Aquatic Ecology (EcoAqua) has been recognized and funded as a Consolidated Research Group by the Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) of the Government of Catalonia for the period 2017-2019 (2017 SGR 548). The objective of this grant is to boost the activity and scientific, economic and social impact as well as the international projection of Catalonian research groups. This means that EcoAqua is among the best research groups of Catalonia in terms of quality, knowledge transfer and internationalization and has the commitment of improve even more.

The EcoAqua Research Group is constituted by over 30 scientists belonging to the Research Group on Ecology of Inland Waters (GRECO) and the Molecular Microbial Ecology Group (gEMM) of the Institute of Aquatic Ecology (IEA) of the University of Girona. This interdisciplinary group has an extensive experience in many limnological areas such as microbial ecology, ecotoxicology, and ecology of a number of taxa, including bacteria, algae, invertebrates, and fish from rivers, lakes, reservoirs, and wetlands.

 

CAT

 

Una altra vegada, el Grup de recerca en Ecologia Aquàtica (EcoAqua) ha estat reconegut i finançat com a Grup de Recerca Consolidat per l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya pel període 2017-2019 (2017 SGR 548). L’objectiu d’aquest ajut és promocionar l’activitat i l’impacte científic, econòmic i social així com la projecció internacional dels grups de recerca catalans. Això significa que EcoAqua es troba entre els millors grups de recerca de Catalunya en termes de qualitat, transferència de coneixement i internacionalització i té el compromís de millorar encara més.

El Grup de recerca EcoAqua és format per més de 30 científics pertanyents al Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO) i el Grup de Recerca d'Ecologia Microbiana Molecular (gEMM) de l’Institut d’ecologia Aquàtica (IEA) de la Universitat de Girona. Aquest grup interdisciplinari té una àmplia experiència en multitud d’àrees de la limnologia com l’ecologia microbiana, l’ecotoxicologia i l’ecologia de molts organismes, incloent-hi bacteris, algues, invertebrats i peixos de rius, llacs, embassaments i aiguamolls.