Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Ecología Acuática

Archivo de noticias

Cerca


  

Archivo de noticias

02/10/2017
Es busca un candidat per a una beca predoctoral FI dins el marc del projecte SEWAGENE
imatge Sewagene

SEWAGENE investiga l’acumulació, dispersió i eliminació de resistències a antibiòtics en col·lectores d’aigua residual. El candidat/a s’integrarà en un grup d’investigació format per microbiòlegs i enginyers i la seva investigació inclourà microbiologia clàssica, biologia molecular, genòmica i enginyeria de processos.

L’Institut Català de Recerca del Agua (ICRA) està buscant candidats per aplicar a la propera convocatòria de les beques FI dins el marc del projecte SEWAGENE (Ref. CTM2016-75653-R). SEWAGENE investiga l’acumulació, dispersió i eliminació de resistències a antibiòtics en col·lectores d’aigua residual. El candidat/a s’integrarà en ungrup d’investigació format per microbiòlegs i enginyers i la seva investigació inclouràmicrobiologia clàssica, biologia molecular, genòmica i enginyeria de processos.

El treball es desenvoluparà a l’ICRA sota la direcció dels Dr. Carles Borrego i Dr. Oriol Gutiérrez. ICRA és un referent internacional en la investigació del cicle integral de l’aigua, en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua (química, microbiològica, ecològica, etc.), en tecnologies de tractament i en la transferència d’aquest coneixement a la societat i l’empresa.

Requisits dels candidats: És necessari estar en possessió d’un títol de màster en Biologia, Biotecnologia, Enginyeria, Ciències de l’Aigua o matèries afins, amb un expedient acadèmic de nota mitjana superior a 2 (escala 1–4) o 7 (escala 1-10). Es
valorarà disposar de coneixements en biologia molecular, bioinformàtica i enginyeria de processos.

Contacte, informació de la convocatòria i presentació de sol·licituds als Investigadors Responsables:
Dr. Carles Borrego: cborrego@icra.cat
Dr. Oriol Gutiérrez: ogutierrez@icra.cat

Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2018), disponible a la web de l’AGAUR. consultable en aquest enllaç

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 16 d’Octubre de 2017

Informació del projecte SEWAGENE