Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Ecología Acuática

Archivo de noticias

Cerca


  

Archivo de noticias

02/10/2017
Proposta de tesi doctoral a desenvolupar en el marc del programa ODYSSEUS
Proposta de Tesi Doctoral

Tesis doctoral per estudiar la connectivitat hidrològica a la xarxa fluvial de la conca de l’Ebre considerant els condicionants climàtics i antròpics actuals i futurs, especialment la seva afecció als cabals i a la gestió hidrològica i els canvis en la qualitat de l’aigua que se’n deriven.

El projecte ODYSSEUS “Between Scylla and Charybdis: managing connectivity for freshwater fish” (BiodivERsA3 2015-2016 Call - PCIN-2016-168), en les tasques encomanades al grup de la Universitat de Girona format per ecòlegs i hidròlegs, investiga els efectes del canvi climàtic en la connectivitat hidrològica dels rius a la conca de l’Ebre. La seva finalitat és crear un sistema de presa de decisions que permeti gestionar la presencia i evolució dels hàbitats en sistemes fluvials, especialment de les comunitats de peixos.

L’objectiu d’aquesta proposta de tesi doctoral és estudiar la connectivitat hidrològica a la xarxa fluvial de la conca de l’Ebre considerant els condicionants climàtics i antròpics actuals i futurs, especialment la  seva afecció als cabals (concretament, augmentant l’escassetat del recurs) i a la gestió hidrològica (embassaments, derivacions per a reg, ...) i els canvis en la qualitat de l’aigua que se’n deriven.

La proposta de tesi inclou:

       i.          Estudi dels efectes del canvi climàtic en el sistema hidrològic a la conca de l’Ebre,

      ii.          Identificació, avaluació i cartografia de les principals conques afectades,

     iii.          Conclusions i recomanacions per a una gestió sostenible d’aquests sistemes fluvials segons els canvis hidrològics detectats.

Es requereixen candidats amb expertesa en (segons ordre de prioritats):

1)      Hidrologia / Hidrogeologia

2)      Ús de sistemes d’informació geogràfica (SIG)

3)      Modelització matemàtica

4)      Ecologia 

 

Les persones interessades poden contactar amb: 

Centre de Geologia i Cartografia Ambiental GEOCAMB

joana.mencos@udg.edu