Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Ecología Acuática

Archivo de noticias

Cerca


  

Archivo de noticias

09/01/2017
S'apropa la data de finalització del concurs d'idees per trobar el motiu gràfic per l'Institut d'Ecologia Aquàtica
S'apropa la data de finalització del concurs d'idees per trobar el motiu gràfic per l'Institut d'Ecologia Aquàtica

L’ IEA cerca un motiu gràfic que identifiqui l’activitat de recerca de l’Institut.
Es concedirà un premi de 200 euros a la proposta guanyadora.
El termini de presentació de propostes finalitza el 22 de gener de 2017.
Per a més informació podeu adreçar-vos a sec.iea@udg.edu, al 972 41 82 66 o a www.udg.edu/iea.

 

 

 CONCURS D’IDEES PER TROBAR EL MOTIU GRÀFIC DE

L’INSTITUT D’ECOLOGIA AQUÀTICA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 L’Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA) és un institut universitari de recerca creat l’any 1987 i dedicat a l’estudi dels ecosistemes aquàtics (ambients marins, llacs, rius, embassaments, aiguamolls, etc.). Podeu trobar més informació sobre l’IEA a www.udg.edu/iea. L’Institut cerca un motiu gràfic que identifiqui l’activitat de recerca de l’Institut i que acompanyarà al logotip oficial.

 Bases del concurs:

 1.             La participació serà lliure, podent concursar qualsevol persona major de 18 anys.

 

2.             S’estableix una categoria única. Cada participant podrà aportar un màxim de tres propostes.

 

3.             Els dissenys han de ser originals i inèdits, essent responsable  l’autor de que així sigui, i de concepció i tècnica lliure sempre que sigui possible la seva reproducció per quatricomia. Es valorarà la presentació d’elements gràfics innovadors que identifiquin fàcilment l’Institut d’Ecologia Aquàtica i que fugin de dels tòpics. A més, el disseny no pot incloure cap element (claus) del logotip oficial per tal de no induir a confusió.

 

4.             Quedaran directament eliminats els dissenys ofensius cap a terceres persones.

 

5.             El motiu gràfic es presentarà en format digital, amb una resolució mínima de 300 ppi, en format JPG i en color. També caldrà presentar el seu negatiu y una versió monocromàtica que possibiliti la seva reproducció a tinta.

 

6.             La proposta de motiu gràfic haurà d’anar acompanyat de dues aplicacions: una amb l’acrònim de l’institut i una altra amb el nom complert.

 

7.             L’Institut d’Ecologia Aquàtica es reserva tots els drets de propietat i ús de la proposta premiada. Així mateix, l’Institut podrà adaptar el motiu  gràfic sempre que ho consideri oportú.

 

8.             La inscripció i enviament de les propostes es realitzarà a través del correu electrònic <iea.concursgrafic@udg.edu> o bé es portaran a la secretaria de l'IEA mitjançant algun tipus de suport informàtic. No s’admetran copies en paper.

10.         El termini de presentació de propostes s’inicia l’1 de novembre de 2016  i finalitza el 22 de gener de 2017.

11.         El Jurat, format pel director, el secretari, els caps de les seccions de l’Institut, 1 persona en formació de la secció de limnologia, 1 persona en formació de la secció de microbiologia, 1 representant del PAS i 2 persones del Servei de Publicacions de la UdG o els suplents que es designin, realitzarà una selecció preliminar de les 5 millors propostes, que es consideraran finalistes. El Jurat podrà convidar als membres de la Comissió de les Xarxes Socials a l’hora de realitzar la selecció preliminar. Posteriorment, aquestes seran sotmeses a votació entre els membres de l’IEA per tal d’escollir imatge el motiu guanyador.

12.         Es concedirà un únic premi de 200 euros més un diploma acreditatiu. Els finalistes rebran també un diploma acreditatiu. Prèviament a la recepció del premi, el guanyador haurà d’entregar imatge el motiu gràfic en un format vectoritzat.

13.         El Jurat es reserva el dret de declarar desert el premi, fins i tot abans de finalitzar la selecció preliminar. La decisió, que es publicarà al web de l’IEA, serà inapel·lable.

14.         La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases, que podran ser interpretades pel Jurat en aquells aspectes no previstos inicialment.

15.         Per a més informació o en cas de dubtes podeu adreçar-vos a la Secretaria de l’Institut d’Ecologia Aquàtica a sec.iea@udg.edu o bé al 972 41 82 66.