If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Aquatic Ecology

News archive

Cerca


  

News archive

6/17/2013
Marilós Balaguer: “Ensenyem que l’aigua cal comprendre-la com una problemàtica global”
masteraigua

La necessitat de formar professionals que s’especialitzin en la resolució de problemes associats amb l’ús i la gestió de l’aigua ha impulsat la UdG, des de l’any 2006, a oferir un màster que proporciona les eines precises per a una diagnosi correcta en la gestió dels recursos hídrics.

Marilós Balaguer coordina el Màster en Ciència i Tecnologia de l’aigua de la UdG. Defensa la necessitat de formar professionals que s’especialitzin en la resolució de problemes associats a l’ús, la gestió de l’aigua i la protecció dels recursos hídrics, un entorn que requereix la integració d’aspectes científics, tecnològics i socials, per abordar de manera panoràmica les problemàtiques que hi du associades. I de formar-los, a més, a la Universitat de Girona, per la qualitat dels investigadors, la reputació del grup LEQUIA, el fet que la UdG sigui Campus d’Excel·lència Internacional i la proximitat de l’ICRA.

“El màster proposa una visió de conjunt que depassa la que proporcionen els diferents graus que tracten la qüestió, siguin de l’àmbit científic o tècnic”, assegura la coordinadora. El Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua compta, per assolir els objectius d’integració descrits, amb una plantilla d’investigadors de primer ordre, amb una llarga trajectòria de recerca en disciplines molt diferents –tecnologia, química, ecologia, hidrologia, microbiologia, economia i ciències socials– que tenen com a comú denominador l’estudi de l’aigua. El ventall de disciplines que integren el màster fa que l’estudiant obtingui una visió àmplia del recurs, per tal que sigui capaç de enfrontar-se a les qüestions relatives o lligades al seu ús, amb la finalitat que imprimeixi progrés en la qüestió de l’aigua al nostre país, en els àmbits econòmic, social i mediambiental, que són aspectes estratègics i fonamentals.

Objectiu: formar professionals que millorin l’aprofitament del recurs

L’objectiu del màster és, doncs, la formació de professionals de la diagnosi i la gestió de l’aigua, mitjançant l’aprofundiment en els coneixements científics, metodològics i tècnics necessaris. Proposa arguments sobre la importància de l’aigua com a recurs: la seva qualitat, l’estat ecològic i les tecnologies que garanteixen el tractament i l’abastiment. També, proporciona una plantilla de professors que, des de diferents àrees de coneixement, han centrat la recerca en el camp de l’aigua. Uns i altres, la importància que te l’aigua i la dels investigadors que l’estudien, van ser els motius pels quals, el 2011, es va concedir a la Universitat de Girona, i als seus socis, el Campus d’Excel·lència d’Aigua i Turisme (CEI e-MTA), sense oblidar la presència de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Pròximament, s’ iniciarà un programa específic de doctorat. Des de la coordinació del màster s’insisteix que, als professionals i als investigadors que es vulguin especialitzar en l’aigua els cal comprendre les problemàtiques des d’una perspectiva global i que, el pla d’estudis, fa èmfasi en aquesta visió.

Segons Balaguer, la característica diferencial del màster, respecte d’altres semblants, “és la seva orientació pràctica, que s’organitza dins de cada mòdul com una combinació de pràctiques, projectes, casos d’estudi, treballats des de diferents perspectives, com ho requereix la complexitat de l’aigua”. Pel que fa a les condicions acadèmiques, s’ofereixen trenta places (la seva capacitat està condicionada per les diferents pràctiques que es duen a terme, perquè un nombre més gran d’estudiants les dificultaria) la qual cosa fa imprescindible un procés de selecció dels sol·licitants. Les demandes procedeixen de diversos camps del coneixement, com són la biologia, la química, el medi ambient, l’enginyeria química, la biotecnologia, la geologia, l’electrònica o la farmàcia, entre d’altres. Durant el curs, els estudiants seleccionats realitzaran pràctiques als laboratoris i visitaran empreses relacionades amb la temàtica d’estudi, un aspecte, el darrer, que els organitzadors del màster consideren de gran importància. Durant el procés lectiu es desenvolupen projectes-curs en les diferents disciplines per tal de poder aplicar, no només els coneixements precedents, sinó les metodologies d’anàlisi i diagnosi adquirides. Per al futur, Balaguer explica que amb la concessió del CEI a la UdG la intenció és aprofitar l’oportunitat per aconseguir que el de Recerca i Tecnologia de l’Aigua esdevingui un referent internacional.

“El de l’aigua és un cicle que cal treballar per tancar-lo cada cop més”, afirma Balaguer, fent referència a la necessitat de reutilitzar l’aigua que consumim i que ha de fer que, a través d’una adequada gestió, s’esvaeixin les amenaces que avui es dibuixen per al futur.

Més informació del màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua, aquí.

Més informació dels màsters UdG, aquí.