If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Aquatic Ecology

News archive

Cerca


  

News archive

5/31/2013
Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA)
masteraigua

Actualment és necessari formar a professionals i investigadors especialitzats en la resolució de problemes associats a l’ús i la gestió de l’aigua.
El Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua proporciona les eines i els coneixements necessaris per donar solucions integrades a l’ús, gestió i conservació de les aigües continentals.

Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA)
En el context actual és necessari formar a professionals i investigadors especialitzats en la resolució de problemes associats a l’ús i la gestió de l’aigua. En molts casos es requereixen integrar aspectes científics i tècniques per a una bona gestió de l’aigua en el territori. El Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua proporciona les eines i els coneixements necessaris per donar solucions integrades a l’ús, gestió i conservació de les aigües continentals.

El màster també impulsa els aspectes pràctics i la realització de projectes plantejats en col•laboració amb entitats públiques i privades o de projectes d’investigació amb grups de recerca de la universitat.

El màster, de 60 cr. ECTS, el conformen 5 Mòduls impartits en llengua anglesa i català:
Mòdul 1. Qualitat de l’Aigua (12 cr. ECTS obligatoris) 
Mòdul 2. Sistemes i recursos hídrics (12 cr. ECTS obligatoris)
Mòdul 3. Tecnologia de l’aigua (12 cr. ECTS obligatoris)
Mòdul 4. Eines i instruments per a la planificació, gestió i recuperació dels recursos hídrics (12 cr. ECTS, optatius)
Mòdul 5. Treball final de màster (12 cr. ECTS, obligatoris)

 

Trobareu més detalls la plana web:

http://www.udg.edu/masteraigua

Per més informació, posar-se en contacte amb M. Dolors Balaguer, coordinadora del màster (dolors.balaguer@udg.edu)