Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Ecología Acuática

Servicios

Servicios

L’Institut d'Ecologia Aquàtica té com a eix vertebrador el coneixement de qualsevol aspecte relacionat amb la problemàtica mediambiental dels ecosistemes aquàtics. A l’Institut d'Ecologia Aquàtica es desenvolupen projectes relacionats amb el coneixement dels processos de contaminació i d’eutrofització de les aigües, amb les mesures correctores necessàries per recuperar-les i amb l’establiment de protocols per a la correcta conservació i gestió d’espais naturals on predomina el medi aquàtic.

L’Institut d'Ecologia Aquàtica ofereix la realització i desenvolupament de projectes en els àmbits següents:

Impacte ambiental i qualitat de l’aigua

 • Avaluació i seguiment de la qualitat de l'aigua: indicadors fisicoquímics i biològics.
 • Avaluació de l'impacte ambiental sobre sistemes aquàtics.
 • Assaigs d’ecotoxicitat.
 • Determinació de pigments per cromatografia d'alta resolució.
 • Anàlisi dels microorganismes implicats en processos de contaminació i bioremediació.

Projectes de restauració i gestió

 • Projectes de restauració d'espais naturals.
 • Sistemes d'aiguamolls construïts i depuració terciària.
 • Gestió de sistemes aquàtics.

Biodiversitat

 • Avaluació de poblacions i gestió de peixos de rius, embassaments i aiguamolls.
 • Biodiversitat en ambients aquàtics, determinació de les espècies i estructura de les comunitats.
 • Caracterització molecular dels bacteris.
 • Aïllament i cultiu de bacteris anaeròbics.
 • Anàlisis microbiològiques diverses (sanitària, industrial, etc.).
 • Desenvolupament de marcadors moleculars per a l'estudi de grups concrets de microorganismes.