If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Aquatic Ecology

Services

Contact

Institute of Aquatic Ecology

Campus de Montilivi mapa
M. Aurèlia Capmany 69
17003 Girona, Spain
Tel. +34 972 41 82 66
Fax +34 972 41 81 50
dir.iea@udg.edu
http://www.udg.edu/iea
YouTube
How to find us?

Services

L’Institut d'Ecologia Aquàtica té com a eix vertebrador el coneixement de qualsevol aspecte relacionat amb la problemàtica mediambiental dels ecosistemes aquàtics. A l’Institut d'Ecologia Aquàtica es desenvolupen projectes relacionats amb el coneixement dels processos de contaminació i d’eutrofització de les aigües, amb les mesures correctores necessàries per recuperar-les i amb l’establiment de protocols per a la correcta conservació i gestió d’espais naturals on predomina el medi aquàtic.

L’Institut d'Ecologia Aquàtica ofereix la realització i desenvolupament de projectes en els àmbits següents:

Impacte ambiental i qualitat de l’aigua

 • Avaluació i seguiment de la qualitat de l'aigua: indicadors fisicoquímics i biològics.
 • Avaluació de l'impacte ambiental sobre sistemes aquàtics.
 • Assaigs d’ecotoxicitat.
 • Determinació de pigments per cromatografia d'alta resolució.
 • Anàlisi dels microorganismes implicats en processos de contaminació i bioremediació.

Projectes de restauració i gestió

 • Projectes de restauració d'espais naturals.
 • Sistemes d'aiguamolls construïts i depuració terciària.
 • Gestió de sistemes aquàtics.

Biodiversitat

 • Avaluació de poblacions i gestió de peixos de rius, embassaments i aiguamolls.
 • Biodiversitat en ambients aquàtics, determinació de les espècies i estructura de les comunitats.
 • Caracterització molecular dels bacteris.
 • Aïllament i cultiu de bacteris anaeròbics.
 • Anàlisis microbiològiques diverses (sanitària, industrial, etc.).
 • Desenvolupament de marcadors moleculars per a l'estudi de grups concrets de microorganismes.