Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Ecología Acuática

Limnología

Limnología/GRECO

La Secció de Limnologia de l'IEA està formada pels membres del Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO) que treballen en les següents línies de recerca:


1. Ecologia i conservació de peixos continentals a rius, llacs, embassaments i zones humides

2. Limnologia de llacunes i aiguamolls mediterranis

3. Ecologia fluvial i ecotoxicologia

4. Estructura i funcionament de comunitats i ecosistemes aquàtics

5. Resposta dels ecosistemes aquàtics al canvi climàtic i altres pertorbacions antròpiques 

6. Invasions biològiques a les aigües continentals: rutes i vectors d'introducció, cicles vitals i impactes biològics

7. Organismes d'aigua dolça com a indicadors biològics: algues, invertebrats i peixos

8. Conservació i gestió d'ecosistemes aquàtics

9. Ecologia estadística

Consulteu la web del GRECO per a informació detallada sobre aquestes línies de recerca.