Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Ecología Acuática

Gobierno

Gobierno

Els òrgans de govern col·legiats de l'IEA són el Consell d'Institut i la Comissió Permanent. Podeu consultar el Reglament aquíaquí i les actes a La meva UdG.


COMISSIÓ PERMANENT


DirectorFrederic Gich

Tel. +34 972 418266

E-mail: dir.iea@udg.edu

 

Secretària acadèmica: Stéphanie Gascón

Tel.  +34 972 418466

E-mail: stephanie.gascon@udg.edu

 

Cap de la Secció de Biologia Marina: Alba Vergés

Tel. +34 683 240918

E-mail: alba.verges@udg.edu


Cap de la Secció de Limnologia: Lluís Zamora

Tel.  +34 972 418467

E-mail: lluis.zamora@udg.edu

 

Cap de la Secció de Microbiologia: Xavier Vila

Tel. +34 972 418176

E-mail: xavier.vila@udg.edu

 

Responsable administrativa: M. Mercè Llauger

Tel.  +34 972 418266

E-mail: sec.iea@udg.edu