If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Institute of Aquatic Ecology

Government

Contact

Institute of Aquatic Ecology

Campus de Montilivi mapa
M. Aurèlia Capmany 69
17003 Girona, Spain
Tel. +34 972 41 82 66
Fax +34 972 41 81 50
dir.iea@udg.edu
http://www.udg.edu/iea
YouTube
How to find us?

Government

Els òrgans de govern col·legiats de l'IEA són el Consell d'Institut i la Comissió Permanent. Podeu consultar el Reglament aquíaquí i les actes a La meva UdG.


COMISSIÓ PERMANENT


DirectorFrederic Gich

Tel. +34 972 418266

E-mail: dir.iea@udg.edu

 

Secretària acadèmica: Stéphanie Gascón

Tel.  +34 972 418466

E-mail: stephanie.gascon@udg.edu

 

Cap de la Secció de Biologia Marina: Alba Vergés

Tel. +34 683 240918

E-mail: alba.verges@udg.edu


Cap de la Secció de Limnologia: Lluís Zamora

Tel.  +34 972 418467

E-mail: lluis.zamora@udg.edu

 

Cap de la Secció de Microbiologia: Xavier Vila

Tel. +34 972 418176

E-mail: xavier.vila@udg.edu

 

Responsable administrativa: M. Mercè Llauger

Tel.  +34 972 418266

E-mail: sec.iea@udg.edu