Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Biblioteca d'Hª Rural

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Biblioteca d'Història Rural

La Biblioteca d'Història Rural és una iniciativa conjunta de l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines i del Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona.

Està dirigida per una comissió de publicacions que té cura de la qualitat de les monografies i treballs publicats. Tots els manuscrits susceptibles de publicar a la BHR són supervisats per la comissió i són sotmesos a l'avaluació de dos avaluadors anònims.

La BHR s'autofinança, en part, amb les quotes que aporten els socis i, en part, amb els ajuts i subvencions que obté per cada títol.

                          

 Col·lecció estudis
COL·LECCIÓ ESTUDIS

 

 

Col·lecció documents
COL·LECCIÓ DOCUMENTS
  • Tomàs MIERES, Costums de Girona. Edició crítica i traducció a càrrec d'Antoni Cobos Fajardo

 

Col·lecció Fonts
COL·LECCIÓ FONTS

 

Altres lllibres
ALTRES LLIBRES