Sistemes complexos

Projectes

Contact

joaquim.fort at udg.edu

 

Participació en projectes

Projecte
Projecte: Ondas de avance bajo difusión démica y cultural: modelos físicos de propagación neolítica (PID2019-104585GB-I00)
Entitat Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 03
Import: 38720 €
Període: 2020-2023
Projecte: Atorgament de premi al projecte TEPEB - CERTIFICATION EUROPÉENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DU BÂTIMENT (2014-1-FR01-KA200-008666)
Entitat COMISSIÓ EUROPEA - DGEC
Direcció:  Maria Mercè Pareta
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2018
Projecte: Tecnologies digitals per una arqueologia social (TEDAS). Coordinador: J.A. Barceló (UAB). 10.000€ per la UdG. Projecte interinstitucional, adscrit a 3 centres diferents (5 investigadors a la UdG) (2017-SGR-243 )
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 5
Import: 60328 €
Període: 2018-2020
Projecte: Digital technologies for a social Archaeology (2017-SGR-243)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors:
Import: 10000 €
Període: 2018-2020
Projecte: Ajut Programa TransferUdG 2016 (TRANSFER2016/12)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Josep Burch i Rius; Josep Maria Nolla Brufau
Investigadors: 10
Import: 12000 €
Període: 2017-2019
Projecte: Frentes de reacción-dispersión-interacción: aplicaciones arqueológicas, genéticas y lingüísticas (FIS-2016-80200-P)
Entitat MINECO
Direcció:  Fort, J
Investigadors: 2
Import: 36300 €
Període: 2017-2020
Projecte: Tecnologies digitals per una arqueologia social (2017SGR0243)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joan Anton Barceló Álvarez
Investigadors: 09
Import: 10000 €
Període: 2017-2021
Projecte: InfCT-2017.12 (InfCT-2017.12)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Miquel-Àngel Chamorro Trenado
Investigadors: 14
Import: 16492 €
Període: 2017
Projecte: Reaction-dispersion-interaction fronts: archaeological, genetic and linguistic applications. Ref: FIS-2016-80200-P (FIS-2016-80200-P)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors:
Import: 36300 €
Període: 2017-2020
Projecte: Models de reacció-difusió i aplicacions interdisciplinars. MPCUdG2016-054 ()
Entitat Oficina de Cooperació de la UdG
Direcció:  Fort, J
Investigadors: 3
Import: 22500 €
Període: 2016-2018
Projecte: Obra de fàbrica. Materials i Tècniques (MPCUdG2016/058)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Miquel-Àngel Chamorro Trenado
Investigadors: 06
Import: 22500 €
Període: 2016-2018
Projecte: Frentes de reacción-dispersión-interacción: aplicaciones arqueológicas, genéticas y lingüísticas (FIS2016-80200-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 07
Import: 36300 €
Període: 2016-2020
Projecte: Icrea Acadèmia 2014 - Dr. Joaquim Fort (X3_1100_E32_14_12_01)
Entitat Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 2
Import: 200000 €
Període: 2015-2020
Projecte: Neolítico digital: hacia una comprensión global de la adopción de la agricultura en en mundo. NEODIGIT. ()
Entitat Fundación BBVA
Direcció:  Joaquim Fort
Investigadors:
Import: 59910 €
Període: 2015
Projecte: Neodigit - Neolítico digital: Hacia una comprensión global de la adopción de la agricultura en el mundo (X3_0700_E20_15_08/03)
Entitat Fundación BBVA
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 04
Import: 59910 €
Període: 2015-2017
Projecte: Grup de Transport en Sistemes Complexos (2014SGR0036)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 18
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: TEPEB - CERTIFICATION EUROPÉENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DU BÂTIMENT (2014-1-FR01-KA200-008666)
Entitat COMISSIÓ EUROPEA - DGEC
Direcció:  Maria Mercè Pareta
Investigadors:
Import: 44393 €
Període: 2014-2017
Projecte: Amplificador de pont 16K-Puskin model1615 (TEQUIP22)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Miquel-Àngel Chamorro Trenado
Investigadors: 6
Import: 2143 €
Període: 2014
Projecte: Projecte leader 'Mobile math technology' ()
Entitat Sin financiación
Direcció:  Josep Tarrés
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014-2015
Projecte: Propagación de frentes en sistemas complejos interdisciplinares (FIS2012-31307)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 8
Import: 82280 €
Període: 2013-2015
Projecte: Propagación de frentes en sistemas complejos multidisciplinares (FIS2012-31307)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 09
Import: 79560 €
Període: 2013-2016
Projecte: Fenómenos de transporte en sistemas interdisciplinares, biológicos y físicos (FIS2009-13050)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 12
Import: 60500 €
Període: 2010-2012
Projecte: Propiedades funcionales de microsistemas basados en eleaciones magnéticas amorfas y cristalinas obtenidos mediante enfriamiento ultrarápido (MAT2009-13108-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 05
Import: 96800 €
Període: 2010-2013
Projecte: Social and environmental transitions: Simulating the past to understand the human behaivour (Simulpast) (CONSOLIDER) (CSD2010-00034)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 01
Import: 210599 €
Període: 2010-2017
Projecte: Grup de transport en sistemes complexos (2009SGR0374)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 15
Import: 44720 €
Període: 2009-2014
Projecte: The Formation of Europe: Prehistoric Population Dynamics and the Roots of Socio - Cultural Diversity (028192)
Entitat European Commission
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 4
Import: 138080 €
Període: 2006-2010
Projecte: Propiedades magnéticas y termoelásticas de materiales para aplicaciones en sensores magnetoinductivos y en memorias magnéticas de forma. (MAT2006-13925-C02-02)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 06
Import: 78650 €
Període: 2006-2009
Projecte: Dinámica de propagación de frentes de reacción-dispersión:fundamentos y aplicaciones. (FIS2006-12296-C02-02)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 08
Import: 41140 €
Període: 2006-2009
Projecte: Comportament de nusos rígids confinats, d'estructures de formigó armat, executats amb formigons i acers de diferents qualitats ()
Entitat CECAM
Direcció:  Eduard Bonmatí
Investigadors: 4
Import: 0 €
Període: 2006-2008
Projecte: XIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. (2005 ECTS B0007)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Maria Güell Ordis
Investigadors: 1
Import: 841 €
Període: 2005
Projecte: Grup consolidat 'Física Estadística', Generalitat de Catalunya (SGR-2005-00087)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Fort Viader
Investigadors: 6
Import: 12360 €
Període: 2005-2008
Projecte: Desarrollo y aplicación de técnicas de resolución de problemas de scheduling en entornos multi-agente (TIN2004-06354-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Maria Beatriz Lopez Ibañez
Investigadors: 07
Import: 78200 €
Període: 2004-2007
Projecte: Estudio numérico y experimental del comportamiento en servicio de estructuras de hormigón armadas con barras de composites de matriz polímero (FRP) (BIA2004-05253)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 10
Import: 74585 €
Període: 2004-2007
Projecte: Estudio de materiales nanocristalinos magnéticamente blandos para aplicaciones pulvimetalurgicas electrónicas avanzadas. (MAT2003-08271-C02-02)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 06
Import: 64400 €
Període: 2003-2006
Projecte: Salton Sea Nutrients TMDL Modeling Studies (SWRCB No 01-265-170-0)
Entitat State Water Resources Control Board of California
Direcció:  GEOFFREY S. SCHLADOW
Investigadors:
Import: 500000 €
Període: 2002-2005
Projecte: Lake Tahoe Clarity Model (SWRCB No 01-174-160-0)
Entitat State Water Resources Control Board of California
Direcció:  GEOFFREY S. SCHLADOW
Investigadors: 6
Import: 500000 €
Període: 2002-2004
Projecte: Grup d'Anàlisi de Sistemes Ambientals ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import: 35460 €
Període: 2001-2004
Projecte: Diseño de agentes físicos dinámicos. Aplicaciones futuras. (DPI2001-2094-C03-01)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Jose Luis de la Rosa Esteva
Investigadors: 13
Import: 112029 €
Període: 2001-2004
Projecte: Grup consolidat Física estadística (SGR-2001-00186)
Entitat
Direcció:  J. Casas-Vázquez
Investigadors:
Import: 3250 €
Període: 2001-2004
Projecte: Termodinámica y mecánica estadística de sistemas complejos (BFM-2000-0351)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  J. Casas-Vázquez
Investigadors:
Import: 56480 €
Període: 2001-2003
Projecte: Estades de recerca fora de Catalunya i a l'estranger ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Joaquim Perez Losada
Investigadors: 1
Import: 4147 €
Període: 2000
Projecte: Diseño de agentes físicos dinámicos. Aplicaciones futuras. (DPI2000-0658)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Jose Luis de la Rosa Esteva
Investigadors: 07
Import: 16828 €
Període: 2000-2001
Projecte: Desarrollo de materiales amorfos y nano materiales magnéticos blandos. (MAT2000-0388-C02-02)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Juan Jose Suñol Martinez
Investigadors: 05
Import: 49812 €
Període: 2000-2003
Projecte: Incidencia de la turbulencia y el ambiente lumínico en parámetros indicadores de la calidad del agua (REN2000-0648 HID)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 05
Import: 6731 €
Període: 2000-2003
Projecte: Formació de blocs de terra compactada per ser usats en construcció ()
Entitat Sin financiación
Direcció:  Gabriel Barbeta
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2000-2003
Projecte: Aprofitament de llots de paperera barrejats amb terra, com a material de construcció ()
Entitat Central paperera
Direcció:  Pere Mutgé
Investigadors: 5
Import: 0 €
Període: 2000-2001
Projecte: Convocatòria d'ajuts per a estades fora de Catalunya i a l'estranger ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Joaquim Perez Losada
Investigadors: 1
Import: 1503 €
Període: 1999
Projecte: Estades fora de Catalunya ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Joaquim Perez Losada
Investigadors: 1
Import: 3005 €
Període: 1999
Projecte: Termodinámica extendida de sistemas radiativos en modelos climáticos de baja resolución (PB-96-0451)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  J.E. Llebot
Investigadors:
Import: 9857 €
Període: 1998-2000
Projecte: Transporte y mezcla de partículas y embalses (HID97-0833)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria Elena Roget Armengol
Investigadors: 09
Import: 47414 €
Període: 1997-2000
Projecte: Models estructurals extensibles (R-UdG97-194)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Luis Sanchez-Cuenca Lopez
Investigadors: 05
Import: 3005 €
Període: 1997-1998
Projecte: Modelització de la radiació soler fotosintètica a partir de les mesures de radiació integrada global i difusa (R-UdG97-163)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 05
Import: 3005 €
Període: 1997-1998
Projecte: Garbí: Sistema de control asistido de dos vehículos submarinos teleoperados coordinadamente (MAR97-0925-C02-02)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Juan Batlle Grabulosa
Investigadors: 05
Import: 44607 €
Període: 1997-1999
Projecte: Estudi de la cinètica de cristal.lització del PEC i la seva aplicació en la conservació i restauració de materials arqueològics ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Joan Saurina Canals
Investigadors: 08
Import: 6010 €
Període: 1996
Projecte: Modelització de la radiació solar fotocintètica a partir de les mesures de radiació integrada global i difusa; i altres variables meteorològiques ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Jose Abel Gonzalez Gutierrez
Investigadors: 03
Import: 3005 €
Període: 1996
Projecte: Introducción de la entropia extendida en modelos climáticos de balance de energía (CLI95/1867)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Josep Enric Llebot Rabagliati
Investigadors: 06
Import: 23439 €
Període: 1995-1998
Projecte: Termodinámica extendida, aplicaciones al clima y a la turbulencia (PB93-0553)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Josep Enric Llebot Rabagliati
Investigadors: 02
Import: 5409 €
Període: 1994-1996
Projecte: Fabricació de rajols i altres productes ceràmics a partir d'argiles i d'escòria d'incineradora d'escombraries ()
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Conxa Hosta i Maria Mercè Pareta
Investigadors: 8
Import: 41600 €
Període: 1994-1996
Projecte: Caracterització d'àrids com a components del formigó ()
Entitat FORNOREST
Direcció:  LLuís Sala
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1993
Projecte: Estudi de dosificacions dels components del formigó amb àrids de les comarques gironines ()
Entitat Sin financiación
Direcció:  Maria Mercè Pareta
Investigadors: 4
Import: 0 €
Període: 1993-1994
Projecte: Mineralogia i ceramicitat d'argiles de la Bisbal ()
Entitat Sin financiación
Direcció:  Lluís Sala
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1992


Font de les dades: Sistema d'informació GREC