Rock-art and prehistory of the Western Sahara

Jaciments

Contacte

Rock Art and Prehistory of the Western Sahara
narcis.soler@udg.edu

Jaciments

A continuació presentem els principals jaciments que estem estudiant.

Gruna

A la zona de Gruna hi ha una elevació granítica on hem documentat dos abrics amb pintures rupestres on es representen quadrúpedes. A l’entrada d’aquests abrics també vam descobrir abundants objectes lítics i fragments de ceràmiques decorades amb incisicions.

Sluguilla Lawaj


Es tracta d’un jaciment de gravats de traç llis i continu situat a la hamada del nord-est del país, a prop de la frontera algeriana. D'aquest lloc ja se'n tenia notícia amb el nom equivocat de Ras Lantareg, que en realitat correspon a un indret distant. A més, només se’n coneixia era una ínfima part del que realment es conserva en aquest indret.


sluguilla

Rinoceront gravat d'Sluguilla Lawaj
Les imatges que hem documentat es troben gravades en lloses de quarsita escampades per la planura rocallosa i desèrtica de la hamada en una franja de més de 35 km de manera ininterrompuda. A hores d’ara ja tenim localitzades més de 500 roques, que aproximadament conserven uns 1000 gravats. La temàtica d’aquests gravats és principalment animalística encara que també hi ha unes poques representacions d’humans i de figures que no podem desxifrar. Els animals més representats són els bòvids (gaseles, antílops, búfals…), els rinoceronts, les aus (amb presència de diversos estruços), les girafes, els carnívors i els elefants. Sluguilla Lawaj és un jaciment comparable als rics jaciments del Sahara Central. La seva importància rau en el gran nombre d’imatges que conserva, que ens ajudaran a conèixer els pobles que fa milers d’anys visqueren a les planures del Sahara Occidental.


Dirt


El uadi Dirt discorre en sentit est-oest i acaba per desembocar al uadi Erni-Lejcheibi, que al seu torn és un afluent pel marge esquerra del Seguia el Hamra. En aquesta zona coneixem dos indrets amb gravats rupestres, uns semblants als de Sluguilla Lawaj fets amb incisions i els altres ben diferents produïts amb el repicat. També hi ha inscripcions en l’alfabet líbico-berber.


Requeiz Lemgasem


Rekeiz és un jaciment situat a la zona del Zemmur, a uns 30 km al nord-oest de la població de Tifariti. Es tracta del conjunt d’abrics pintats més gran que es coneix des del Tassili algerià fins al mar Atlàntic. En les parets d’aquests abrics gresosos es conserven testimonis de la vida que portà la gent que hi visqué, la qual també ens ha deixat els estris de pedra, ceràmica i ou d’estruç decorats en el mateix indret.


 bovins

         Abric dels Bovins de Rekeiz Lemgasem
Les representacions que trobem als abrics pintats de Rekeiz són molt variades. Hi ha, però, una gran presència de figures humanes i d’animals representades de maneres molt diferents, cosa que ens fa pensar que el jaciment de Rekeiz no es va formar en un sol període cultural sinó durant molt més temps. Per tant, és un jaciment important no només per l’alt nombre de representacions que allotja sinó perquè ens pot servir per establir la seqüència cultural de part de la prehistòria del Sahara Occidental. Cal tenir en compte que en aquest país s’han realitzat molt poques excavacions arqueològiques i que a l'espera d’altres dades l’art rupestre és el testimoni més assequible que ens queda de la vida del passat.


Requeiz Ajahfun


Aquest jaciment, documentat per primer cop l'any 2003, conserva unes poques figuracions dels moments més recents de la protohistòria del Sahara Occidental. Es coneix perque els personatges ja no porten arcs o bastons llencívols sinó escuts rodons i javelines. A vegades munten cavalls.

 Ajahfun

             Rekeiz Ajahfun
Uadi Ymal

Aquest jaciment es troba a uns 30 km al sud-oest de Rekeiz. Ja fou descobert en època colonial però mai no va ser estudiat ja que només es va donar notícia de la seva existència. Les seves dimensions són reduïdes, però un dels abrics, l’abric de l’Home Fort, és especialment suggeridor perquè recorda una representació famosa del Tassili algerià.

 home

          Abric de l'Home Fort del Uadi Ymal


Asako


En aquest indret, situat al nord-est de Bir Lehmar, coneixem només un abric amb representacions de dos tipus d’humans. Un són molt esquemàtics i estan realitzats amb un traç gruixut mentre que els altres s’han representat amb un contorn fi i deixant l’interior del cos buit.

 asako

           Humans esquematitzats d'Asako


Uadi Kenta


Als abrics pintats del uadi Kenta hi trobem representacions semblants a les de Rekeiz, que ens indiquen que les comunitats que pintaren aquells abrics habitaren en una gran àrea del Sahara Occidental. Les representacions més característiques del uadi Kenta són unes imatges no figuratives de significat desconegut per a nosaltres, que no hem pogut relacionar ni amb els signes de l’alfabet líbico-berber, ni amb les marques de camells ni amb els motius de l’artesania local.
 
frentepolisario

           Imatges no figuratives del Uadi Kenta

Blugzeimat


El jaciment de Blubzeimat es troba a la regió del Tiris. En aquell indret es conserven centenars de gravats repicats, no pas incisos com a Sluguilla Lawaj, efectuats sobre lloses de marbre. La temàtica principal representada en les lloses és animalística, encara que també hi ha imatges d’humans amb arcs i signes no figuratius, alguns dels quals són semblants als que representen diversos pobles del Sahel.
 blugzeimat

        Gravats repicats de Blugzeimat (antic Gleb                    Terzug)


Leigtitira


Les primeres notícies de l’existència d’abrics pintats a Leigtitira daten dels anys 70 del segle XX. Durant la campanya de 2001 visitàrem aquest indret i poguérem documentar un abric pintat. Hi havia representacions d’humans fetes amb un contorn gruixut i diversos quadrúpedes. El sòl rocós de l’abric estava ple de concavitats excavades que interpretem com a morters i molins, alguns dels quals eren de mides considerables.

Lejuad


En aquest massís estem treballant en diversos abrics amb pintures i gravats rupestres que ja eren coneguts durant l’època colonial. El més espectacular i conegut és la cova del Diable, una gran cavitat on es conserven pintures i gravats (tant a la paret com al sòl) així com moltíssimes concavitats excavades en el sòl de roca granítica que s’interpreten com a molins, alguns dels quals també presenten gravats en el seu interior. Fins fa poc d’aquest abric hauríem destacat especialment la presència d’unes imatges d’humans gravades que gairebé són de mida natural. Afortunadament, però, durant la campanya de 2001 hem pogut documentar gràcies a la fotografia nocturna amb llum rasant multitud de gravats de quadrúpedes i humans que fins ara ningú no havia vist. D’aquestes noves descobertes les imatges més espectaculars són un conjunt de gravats en forma oval l’alçada dels quals és superior a la d’una persona. Dins d’aquestes formes ovals hi ha figuracions molt complexes que encara estem estudiant.
 ninotsdiable

Personatges gravats de mida natural de la cova del Diable

Gleb Dan Dan


Aquest jaciment també és inèdit. Es troba al sud del país, en un aflorament allargat de roques negres i arrodonides proper a l’elevació de Dan Dan. En total hi coneixem més d’una cinquantena de gravats repicats d’animals i humans bastant diferents dels que trobem als altres jaciments.
 glendandan

Personatge de Gleb Dan Dan branda una destral de doble tall.

Zug


Zug és el nom d’un pou del sud del país on s’hi edificà un fort espanyol. Entre aquests punts i un turó hi ha les restes d’un poblat enterrat per la sorra. Allà s’han descobert abundants peces ceràmiques decorades, una de les quals s’exposa al Museu Nacional del Poble Sahrauí, així com objectes lítics. En aquest extrem sud-est del país aquest tipus de poblats són abundantíssims, sobretot en els indrets on avui en dia només hi ha dunes, i sembla que cal relacionar-los amb jaciments neolítics similars del nord de Mauritània.
 zugmolins

                      Molins de vaivé de Zug


ALTRES JACIMENTS

El territori del Sahara Occidental és molt ric en restes arqueològiques i els jaciments, d'èpoques diverses i d'interès variat, són innumerables. En el transcurs del nostre treball hem documentat jaciments del paleolític inferior amb bifacials (a Rekeiz Lemgasem i Bir Lehlu), jaciments aterians, que segons qui ho proposi tant poden datar d’un moment en què a Europa es dóna la part final del paleolític mitjà i la inicial del paleolític superior o bé durant el paleolític mitjà més antic, i altres indrets amb indústries posteriors a les aterianes però que encara no tenen una cronologia precisada. Arreu del país també és molt habitual trobar monuments preislàmics, la majoria dels quals són tombes. La seva tipologia és molt variada i no és exclusiva del Sahara Occidental ja que arreu del desert es troben el mateix tipus de construccions. Aquests monuments habitualment es relacionen amb els primers pobles berbers que s’endinsaren en el desert.


tomba

Tomba aixecada sobre la cinglera
 de Rekeiz Lemgasem

aterianes

Puntes aterianes de Rekeiz Lemgasem


 bifasgransur

Bifaç de Rekeiz Lemgasem