Rock-art and prehistory of the Western Sahara

Biblioteca

Contacte

Rock Art and Prehistory of the Western Sahara
narcis.soler@udg.edu

Biblioteca

Des d'aquí podeu descarregar-vos, en format pdf, alguns textos referents a la tasca de la Universitat de Girona alfinestra pissarra Sahara Occidental.
Tesis doctorals


 • Joaquim Soler i Subils, Les pintures rupestres prehistòriques del Zemmur (Sahara Occidental), tesi doctoral sota la direcció del Dr. Julià Maroto i Genover, llegida a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona el divendres 14 de gener de 2005 davant del tribunal format pel catedràtic de Prehistòria de la Universidad de Alcalá de Henares Dr. Rodrigo de Balbín Behrmann, el catedràtic de Prehistòria de la Universitat d'Alacant Dr. Mauro Hernàndez Pérez, el catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona Dr. Josep Maria Fullola Pericot, el catedràtic de prehistòria de la Universitat de València Dr. Valentín Villaverde Bonilla i el directeur de récherches del laboratori del CNRS a Tolosa del Llenguadoc Dr. Dominique Sacchi.

  A causa de la mida de la tesi (uns 160 megabytes) us la presentem dividida en capítols. Per consultar-la us farà falta una aplicació que llegeixi arxius pdfs. Si no en teniu cap de ja instal⋅lada en el vostre ordinador podeu obtenir-ne una (l'Adobe Acrobat Reader) de manera gratuïta des d'aquí.

  Capítols de la tesi doctoral: Portada, Contingut, Introducció, Context, Teoria, Història de les investigacions, Metodologia, Rekeiz Lemgasem, Uadi Kenta, Asako, Uadi Ymal, Rekeiz Ajahfun, Estils, Datació, Conclusions, Inventari, Bibliografia.

inici

Obres de difusió general i guies de jaciments
  Narcís Soler, Carles Serra, Joan Escolà, Jordi Ungé, Sàhara Occidental. Passat i present d'un poble. Sáhara Occidental. Pasado y presente de un pueblo. Universitat de Girona, Fundació privada Girona. Universitat i Futur, Girona, 1999, 216 pp. llibre
  Joaquim SOLER i SUBILS, Narcís SOLER i MASFERRER, Carles SERRA i SALAMÉ, Las pinturas rupestres prehistóricas de Rekeiz Lemgasem (Zemmur, Sáhara Occidental), Universitat de Girona. Institut del Patrimoni Cultural. Oficina de Cooperació, Girona, 2006, 47 pp.  Portada de la guia
  Joaquim SOLER i SUBILS, Les pintures rupestres prehistòriques del Zemmur (Sahara Occidental), Documenta Universitaria, Girona, 2007, 688 pp., 889 figs., 21 làms. Portada de la tesi
  Si les voleu aconseguir escriviu a narcís.soler@udg.edu


inici

Articles i comunicacions a congressos


 • Narcís SOLER, Joan ESCOLÀ, Carles SERRA, Jordi UNGÉ, Aportaciones al arte rupestre del Sáhara Occidental, Los problemas del Paleolítico Superior en el ámbico mediterráneo peninsular, XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena, 1997, volumen 1, Instituto de Patrimonio Histórico, Dirección General de Cultura, Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Múrcia, 1999, pp. 123-128.
 • Narcís SOLER, Jordi UNGÉ, Joan ESCOLÀ, Carles SERRA, Sluguilla Lawash, an open air site with rock art in the Western Sahara, Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique. Art paléolitique à l'air libre. Trabalhos de Arqueologia, 17, Actes du colloque de la Commission VIII de l'UIPP, Vilanova de Fôz Coa, 22-24 octobre 1998, Joâo ZILHÃO, Thierry AUBRY, Antonió FAUSTINO eds., Instituo Portugués de Arqueologia, Vilanova de Fôz Coa, 2001, pp. 281-291.
 • Narcís SOLER MASFERRER, Jordi UNGÉ PLAJA, Cales SERRA SALAMÉ, Joaquim SOLER SUBILS, Joan ESCOLÀ PUJOL,  Jaciments amb gravats rupestres del Sahara Occidental, Roches ornées, roches dressées: colloque en hommage à Jean Abélanet, Perpignan 24-25 mai 2001, Association Archéologique des Pyrénées-Orientales, Presses Universitaires, Perpinyà, 2005, pp. 79-87.
 • Joaquim SOLER SUBILS, Narcís SOLER MASFERRER, Joan ESCOLÀ PUJOL, Carles SERRA SALAMÉ, La pintura rupestre del Sahara Occidental, Roches ornées, roches dressées: colloque en hommage à Jean Abélanet, Perpignan 24-25 mai 2001, Association Archéologique des Pyrénées-Orientales, Presses Universitaires, Perpinyà, 2005, pp. 89-96 .
 • Gabriel ALCALDE GURT, Joan Lluís ALEGRET TEJERO, Carles SERRA SALAMÉ, Narcís SOLER MASFERRER, Joaquim SOLER SUBILS, El Museo Nacional del Pueblo Saharaui y el patrimonio cultural del Sahara Occidental, dins Gaspar MUÑOZ COSME & Cristina VIDAL LORENZO, II congreso internacional de patrimonio cultural y cooperación al desarrollo. Valencia, 8, 9 y 10 de junio de 2006. Actas del congreso, Instituto de Restauración del Patrimonio, Universidad Politécnica de Valencia, Editorial UPV, València, 2006, pp. 41-56.
 • Joaquim SOLER, Narcís SOLER, Carles SERRA, Joan ESCOLÀ, Jordi UNGÉ, The painted rock-shelters of the Wadi Kenta (Mehairis area, RASD), Préhistoire en Afrique. African Prehistory, XIV International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Université de Liège, 2-8 September 2001. Pre-Prints. Section 15. Sessions génerales et posters. General Session and Posters, BAR INTERNATIONAL Series, 1522, Archeopress, Oxford, 2006, pp. 167-173.
 • Joaquim SOLER SUBILS, The recognition of diversity through style in the Saharan rock-art research: an historiographic approach from the Western Sahara, dins les Actes del XVè Congrés de la UISPP, Lisboa, 2006, en premsa.
 • Joaquim SOLER SUBILS, The late prehistory of the Western Sahara according to rock-art, dins Emmanuel ANATI (dir.), XXII Valcamonica Symposium. 2007. Darfo Boario Terme (Bs). Italy. 18th - 24 th May2007. Rock art in the frame of the Cultural Heritage of Humankind. Papers. L'art rupestre nel quadro del Patrimonio Culturale dell'Umanità. Pre atti, Centro Camuno di Studici Preistorici. UNESCO, Darfo Boario Terme, 23 april 2007, pp. 461-466. Addenda.
 • Gabriel ALCALDE, Joan Lluís ALEGRET, Ferran BORRELL, Brahim BREH, Jordi GIBERT, Sònia RAMIÓ, Laura ROMERO, Maria SAÑA, Carles SERRA, Joaquim SOLER, Narcís SOLER, Proyecto arqueológico en el Sahara Occidental, Revista de Arqueología, 316, 2007, pp. 40-47.
inici

Aparicions en premsa


inici

Ressenyes científiques dels nostres treballs


inici

Museu Nacional del Poble Sahrauí


inici
Joaquim Soler i Subils, 27 de maig de 2007