Seminari de ciències penals i criminològiques

Projectes anteriors

Contacte

Prof. Dr. Gonzalo Escobar Marulanda

Prof. Dr. Daniel Varona Gómez

Departament de Dret Públic

Campus de Montilivi

17071 Girona

gonzalo.escobar@udg.edu

daniel.varona@udg.edu

Projectes anteriors

Projectes del Ministeri

 

La depenalización (bienes jurídicos colectivos, patrimonio y honor)

Entitat Finançadora: DGICYT (PB94-0666)

Investigadora principal: Elena Larrauri Pijoan

Conjuntament amb professors de la UAB

Anys 1995-1998

 

 

Reducción del uso de la prisión y alternativas a la prisión

Entitat finançadora: CICYT (SEC98-0507)

Investigadora principal: Elena Larrauri Pijoan

Conjuntament amb professors de la UAB

Anys 1998-2001

 

 

Protección de la víctima y rehabilitación de los delincuentes en libertad (violencia doméstica, violencia sexual, delincuencia racista)

Entitat finançadora: DGICYT BJU2001-2075

Investigadora principal: Elena Larrauri Pijoan

Conjuntament amb professors de la UAB

Anys 2001-2004

 

La credibilidad de las penas alternativas

Entitat finançadora: SEJ (JURI)2005-08955-C02-01

Anys 2005-2008

 

Altres projectes

 

Reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya

Entitat finançadora: SGR 00824

Any 2005

 

Les actituds dels catalans envers les sancions penals

Entitat: Centre d'Estudis Jurídics i formació especialitzada

Investigodors: Gonzalo Escobar Marulanda i Daniel Varona Gomez

Any 2007

 

 

Políticas de reinserción en el ámbito penal

Projecte d'investigació: DER2008-05041/JURI


 Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Salt:

Elaboració d'un estudi específic relaciont amb el desenvolupment social i cultura i la inserció dels joves a la població, orientat a la prevenció i la gestió de conflictes, la desviació, la criminalitat i la inseguretat; a la gestió de programes socioculturals i de seguretat ciutadana, i a la governabilitat local, en l'àmbit del terme municpal de Salt