If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Seminari de ciències penals i criminològiques

Recull de notícies

Contacte

Prof. Dr. Gonzalo Escobar Marulanda

Prof. Dr. Daniel Varona Gómez

Departament de Dret Públic

Campus de Montilivi

17071 Girona

gonzalo.escobar@udg.edu

daniel.varona@udg.edu

Recull de notícies

4/14/2010
Seminari Permanent de Criminologia: Universitat i Societat

Programació del segon semestre del seminari permanent de criminologia: Universitat i Societat, del dia 17 de febrer al 5 de amig de 2010.
Lloc: Aula Seminari 1
Entrada lliure