Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Seminari de ciències penals i criminològiques

Línies de recerca

Contacte

Prof. Dr. Gonzalo Escobar Marulanda

Prof. Dr. Daniel Varona Gómez

Departament de Dret Públic

Campus de Montilivi

17071 Girona

gonzalo.escobar@udg.edu

daniel.varona@udg.edu

Línies de recerca

Les línies de recerca del grup són:

Funcionament del sistema penal

Estrangers i sistema penal

Penologia (presó i penes alternatives)

Mecanismes alternatius de resolucions de conflictes (des de la perspectiva criminològica)

Política criminal i problemes criminològics

Policia

Prevenció del delicte

Sistema penal i opinió pública

Bases de la responsabilitat penal

Filosofia del Dret Penal