Seminari de ciències penals i criminològiques

Seminari permanent

Contacte

Prof. Dr. Gonzalo Escobar Marulanda

Prof. Dr. Daniel Varona Gómez

Departament de Dret Públic

Campus de Montilivi

17071 Girona

gonzalo.escobar@udg.edu

daniel.varona@udg.edu

Seminari

SEMINARI PERMANENT DE CRIMINOLOGIA

UNIVERSITAT I SOCIETAT

 

Organitza:

Prof. Dr. Gonzalo Escobar Marulanda 


 

Seminari Permanent. (9ª edició) Curs 2012-2013

Primer semestre

Programa


Programes curs anteriors

Curs 2009-2010

 programa 2º semestre