If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Grup de Recerca en Psicologia de la Salut

Tesis doctorals

Contacte

Directores:

Montserrat Planes

Maria Eugenia Gras

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

despatx 320

Plaça St Domènec, 9

17071 GIRONA

Telf: 972418018

Tesis doctorals

Vicente, E. (2022). Estereotips negatius respecte l’envelliment i la vellesa del col.lectiu de professionals i usuaris a centres gerontològics de la comarca de La Selva. Traducció i adaptació del CENVE. Programa de doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directora: Maria Aymerich Andreu. 

Astudillo, P. (2021).  Protectores ambientales de estrés laboral hospitalario.  Programa de doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directores: M. Eugenia Gras Pérez, Montserrat Planes Pedra i  Rosa Suñer Soler.

Prat, F. (2021). Prevalença i factors psicosocials associats a les conductes distractores més freqüents dels conductors. Programa de doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directores: Montserrat Planes Pedra i M. Eugenia Gras Pérez

Maldonado, E. (2020). Depresión, ansiedad y calidad de vida percibida en pacientes fumadores con ictus agudo. Programa de doctorado en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directors: Rosa Suñer Soler, Joaquin Serena Leal i M. Eugenia Gras Pérez

Fernández, J. (2020). Efectes d'un programa d'intervenció psicoeducativa en els coneixements i en les actituds sexuals i afectives de persones amb discapacitat intel·lectual que assisteixen a un servei de teràpia ocuupacional. Programa de doctorado en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directores: Dra. Montserrat Planes, Dra. Ana Belén Gómez i Dra. Esther Sánchez.

Masià, A. (2019). Factors emocionals associats amb la qualitat de vida del pacient en tractament d'hemodiàlisi crònica. Programa de doctorado en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugenia Gras.

Glink, A. (2018). Eficacia de un entrenamiento en neurofeedback de la onda cerebral alfa en el tratamiento del estrés, la ansiedad, la depresióny los síntomas psicosomáticos. Programa de doctorado en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directora: Dra. Montserrat Planes.

Vilugrón, F. (2018). Comportamientos de riesgo para la salud y calidad de vida en adolescentes escolarizados. Programa de doctorado en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directores: Dra. María Eugenia Gras Pérez i Sílvia Font-Mayolas.

Reverté, S. (2017). Efecto en la calidad de vida, el afrontamiento y las conductas de salud de los pacientes con ictus isquémico agudo tratados con neurointervencionismo endovascular. Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directors: Dra. Rosa Suñer-Soler, Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dr. Antoni Dávalos Errando.

Gómez, A.B. (2017). Elaboración y aplicación de un programa de formación de formadores para la prevención sexual del VIH: efectos sobre la asertividad, la autoeficacia y la conducta. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directora: Dra. Montserrat Planes.

Font, J. (2016). Violència i psiquiatria: validació de l'Escala de Valoració de Risc d'Agressivitat (EVRA). Programa de doctorat en Ciències Socials, de l'Educació i de la Salut. Directors: Dra. M. Eugenia Gras i Dr. Joan Vilalta.

Fábregas, L. (2014). Esclerosi múltiple i brots: estrès, afrontament i curs de la malaltia. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directora: Dra. Montserrat Planes.

Cebrián, N. (2013). Consumo de cannabis en universitarios: etapas de adquisición. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. M. Eugènia Gras.

Patiño, J. (2012). Patrones de consumo de cocaína en los jóvenes. Tesi Doctoral. Programa de doctorat en Psicologia i Qualitat de Vida. Co- directores: Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Maria E. Gras.

Baltasar, A. (2012). Coneixements dels professionals de la salut de l'atenció primària sobre la prevenció del consum de drogues. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. M. Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Grau, A.J. (2011). Evaluación evolutiva de la salud percibida según las etapas del cambio del modelo transteórico en el tabaquismo. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. M. Eugènia Gras.

Salamó, A. (2011). Patrons de consum d'alcohol en estudiants universitaris. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. MªEugènia Gras Pérez i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Suñer, R. (2010). Abandonament de l’hàbit tabàquic en pacients afectats de malaltia vascular aguda. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. M. Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Cunill, M. (2009). Comportamientos de riesgo en la adolescencia: paralelismo entre el uso del casco y el uso del preservativo. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directora: Dra. M. Eugènia Gras.

Fuentes, C. (2007). Factors relacionats amb l’ús del casc en adolescents i aspectes canviants després d’un accident amb ciclomotor. Programa de Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. M.Eugènia Gras, Dra. Sílvia Font-Mayolas i Dra. Carme Bertran.

Cassamo, H. (2004). Factores psicosociales relacionados con la prevención de la transmisión heterosexual del VIH en jóvenes de Mozambique. Programa de Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

Font-Mayolas, S. (2002). L’autocontrol en el procés d’abandonament de la conducta de fumar. Programa de Doctorat de Psicologia de la Universitat de Girona. Directora: Dra. Montserrat Planes.