Grup de Recerca en Psicologia de la Salut

Projectes de recerca finançats

Contacte

Directores:

Montserrat Planes

Maria Eugenia Gras

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

despatx 320

Plaça St Domènec, 9

17071 GIRONA

Telf: 972418018

Projectes de recerca finançats


"Comportaments de risc, salut i qualitat de vida" finançat amb l'ajut MPCUdG2016/032, anys 2016-2018. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Comportaments preventius dels accidents, les addiccions i les infeccions de transmisió sexual", subvencionat amb l'ajut per a accions singulars de R+D(ASING2012), any 2013. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Comportaments de risc i de prevenció", subvencionat amb l'ajut per a accions singulars SING11/8, any 2011. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Efecte del carnet per punts en el comportament dels conductors" subvencionat amb l'ajut SING2010B/14, any 2010. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

“Comportaments preventius en joves”, subvencionat amb l’ajut a accions singulars d'R+D de la UdG, any 2009. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

“Prevenció de la transmissió sexual del VIH en joves”, subvencionat amb l'ajut cooperatiu de la UdG, any 2009. Investigadora principal: Dra. Montserrat Planes Pedra.

"El psicòleg a les residències de persones grans. Situació actual i necessitats de canvi a les comarques gironines". Subvencionat pel Consell Social de la UdG, any 2008. Investigadora principal: Dra. Maria Aymerich.

"Etapas de adquisición del uso y abuso de sustancias tóxicas en adolescentes", subvencionat amb la "Ayuda para la realización de proyectos de investigación del programa nacional de investigación 2004-2007 del Ministerio de Educación y Ciencia". Eje de aprobación A (Jóvenes Talentos). Referència: SEJ2007-60814/PSIC. Any: 2007. Durada: 3 anys. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas.

“Epidemiologia de les conductes addictives en adolescents”, subvencionat amb l’ajut GRHCS52 de la UdG, any 2006. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas.

“Els estils de conducció i les situacions que provoquen ira als automobilistes com a factors d’accidentalitat”, subvencionat amb l’ajut GRHCS52 de la UdG, any 2004. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

“Comportaments de risc per a la salut i de prevenció de la malaltia”, subvencionat amb l’ajut GRHCS52 de la UdG, any 2002. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

“Factors influents en els comportaments de risc per a la salut i de prevenció de la malaltia”, subvencionat amb l’ajut S-UdG97-149 de la UdG, any 1997. Investigadora principal: Dra. Montserrat Planes.