Grup de Recerca en Psicologia de la Salut

Màsters i doctorats

Contacte

Directores:

Montserrat Planes

Maria Eugenia Gras

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

despatx 320

Plaça St Domènec, 9

17071 GIRONA

Telf: 972418018

Màsters i doctorats

Beques pre-doctorals obtingudes pels membres del grup (període 2009-2013)

Natalia Cebrián Fernández.  Beca FI,  atorgada per l’AGAUR/ Generalitat de Catalunya

durada:2006-2009.

Anna Salamó Avellaneda: Beca FI,  atorgada per l’AGAUR/ Generalitat de Catalunya

durada:2007-2010.

Francesc Xavier Prat Genís. Beca pre-doctoral, atorgada per la Universitat de Girona

durada: 2010-2013.

 

Participació o lideratge d’activitats formatives i màsters relacionats amb les línies de recerca del grup (període 2009-2013)

  • Programes de doctorat i màsters oficials

Els diferents investigadors del grup han participat durant el període considerat en el Programa de Doctorat en Psicologia i Qualitat de Vida (DPQV) i posteriorment en el màster oficial en Psicologia Clínica, de la Salut i de la Qualitat de Vida (MPCSQV), en el que la Dra. Planes ha estat la coordinadora de l’itinerari de recerca. En l’actualitat participen com a docents i tutors en el màster oficial en Psicologia i Qualitat de Vida (MPQV), del qual n’és coordinadora la Dra. Gras, en el màster oficial de Promoció de la Salut (MPS)  i en el Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida (DPSQV).

Les matèries impartides pels diferents investigadors en els programes esmentats són les següents:

Comportaments de risc per a la salut i de prevenció de la malaltia (DPQV, MPCSQV, MPQV, MPS)

Estrès i salut (DPQV, MPQV)

Bases teòriques i metodològiques de la recerca en Ciències Socials i de la Salut (MPQV)

Emocions, estrès, salut i qualitat de vida (MPCSQV)

Metodologia de la Recerca (MPS)

Tècniques d’anàlisi de dades quantitatives (DPQV, MPCSQV, MPQV)

Disseny i anàlisi qualitatiu en Ciències Socials i de la Salut (DPQV, MPCSQV, MPQV, MPS)

Metodologia de la Investigació Quantitativa en Ciències Socials i de la Salut (DPQV, MPCSQV, MPQV)

Investigació aplicada (MPCSQV)

Intervenció en addiccions (MPCSQV)

Així mateix, les Dres. Gras i Planes durant 2013 i 2014 han participat en el curs Escriure i publicar articles en Ciències Socials, organitzat per l’Escola de Doctorat de la UdG i per l’ICE de la UdG, orientat a la formació dels alumnes dels doctorats de l’àmbit de les ciències socials i de la salut.

  • Màsters propis i Diplomes de Postgrau

La Dres. Montserrat Planes i Sílvia Font, dirigeixen i coordinen  el màster propi de la UdG “Evaluació i tractament dels trastorns psicològics“, en el que  també fan docència a l’igual que altres membres del grup de recerca. Aquests estudis  s’estan impartint des de 1994, primer  com a Diploma de Post-grau, posteriorment com a màster amb el títol de Psicologia Clínica i de la Salut, fins arribar a la denominació actual. Les matèries impartides en el màster es corresponen amb les línies de recerca del grup i són les següents:

Trastorns produïts per l’estrès

Intervenció en cefalea i migranya

Prevenció del comportaments sexuals

Intervenció en addiccions

Processos de pèrdua i dol