If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Grup de Recerca en Psicologia de la Salut

Jornades i congressos

Contacte

Directores:

Montserrat Planes

Maria Eugenia Gras

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

despatx 320

Plaça St Domènec, 9

17071 GIRONA

Telf: 972418018

Jornades i congressos

Comportaments sexuals de risc i de prevenció davant la sida, altres ITS i embarassos no desitjats

Gómez, A.B.; Planes, M.; Gras, M.E.; Font-Mayolas, S. (2014). Avaluació dels efectes d'un programa formatiu en habilitats de comunicació sobre l'assertivitat de les estratègies per rebutjar el coit no protegit en joves universitàries. Comunicació presentada al IX Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia, celebrat a Maò del 5 al 7 de juny.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Sullman, M.J.M. (2014). The evaluation of a training program to provide female students with the skills necessary to negociate condom use. Pòster presentat a l'International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT), celebrada a Oporto (Portugal) del 4 al 6 d'abril.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Sullman, M.J.M. (2013). Increased sexual behaviour entailing the risk of HIV transmission among university students. Comunicació escrita presentada en el 13th European Congress of Psychology celebrat a Estocolm (Suècia) del 9 al 12 de juliol.

Planes, M., Prat, F., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Sullman, M.J.M. (2013). Coercion strategies in sexual intercourse in young couples: is there relationship between suffering and using? Comunicació escrita presentada en el International Psychological Applications Conference and Trends celebrat a Madrid del 25 al 28 d'abril de 2013.

Prat, F., Planes, M., Gras, M.E., i Sullman, M.J.M (2012). Positive and negative consequences of condom use and their influence on self-control. Pòster presentat a la 16th European Conference on Personality celebrada a Trieste (Italy) del 10 al 14 de juliol.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2012). Efectos de un programa formativo en habilidades de comunicación sobre la asertividad de las estrategias de negociación del uso del preservativo en jóvenes universitarias. Pòster presentat al V Congreso Internacional y X Nacional de Psicologia Clinica celebrada a Santander del 26 al 28 d’abril.

Planes, M., Prat, F., Gómez, A.B., Gras, M.E., Cunill, M. i Font-Mayolas, S. (2012). Violencia sexual y uso del preservativo en jóvenes estudiantes. Pòster presentat al V Congreso Internacional y X Nacional de Psicologia Clinica celebrada a Santander del 26 al 28 d’abril.

Prat, F., Planes, M., Gras, M.E., Gómez, A.B. (2012). Evolución del uso sistemático del preservativo con una pareja afectiva en chicos y chicas estudiantes según la edad. Pòster presentat al V Congreso Internacional y X Nacional de Psicologia Clinica celebrada a Santander del 26 al 28 d’abril.

Planes, M., Prat, F., Gras, M.E., Gómez, A.B., Cunill, M., i Font-Mayolas, S. (2012). Acceptabilitat de la coerció sexual en joves en funció d'haver-la exercit o patit. Comunicació per invitació presentada a la XXVIIa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 19 d'abril.

Prat, F., Planes, M., Gras, M.E., Sullman, M., i Gómez, A.B. (2011). Pros and cons of condom use and stage of change, according to the Transtheoretical model. Pòster presentat a la 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society celebrada a Creta (Grècia) del 20 al 24 de setembre.

Prat, F., Planes, M., Gras, M.E., Sullman, M.J.M, i Font-Mayolas, S. (2011). Internal consistency of CIVIUP-R for assessing perceived pros and cons of using condoms. Pòster presentat al 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society celebrada a Creta (Grècia) del 20 al 24 de setembre.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Prat, F. (2011). Efectos de un programa formativo en habilidades de negociación del uso del preservativo sobre la aservtividad de jóvenes universitarias. Pòster presentat al IX Congreso Nacional de Psicología Clínica celebrat a San Sebastián del 7 al 9 de juliol.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Prat, F. (2011). Incremento de la experiencia sexual y disminución del uso del preservativo en jóvenes estudiantes durante los últimos años. Pòster presentat al IX Congreso Nacional de Psicología Clínica celebrat a San Sebastián del 7 al 9 de juliol.

Planes, M., Prat, F.X., Gómez, A.B., Gras, M.E. i Cunill, M. (2011). Coerción ejercida y coerción padecida por estudiantes universitarios para mantener relaciones sexuales: Diferencias en razón del género. Pòster presentat al IX Congreso Nacional de Psicología Clínica celebrat a San Sebastián del 7 al 9 de juliol.

Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Prat, F.X. i Font-Mayolas, S. (2011). ¿Que significan los términos relaciones sexuales? Definiciones y ejemplos proporcionados por jóvenes universitarios. Comunicació presentada al XVIii Congreso Internacional INFAD celebrat a Roma del 13 al 16 d'abril.

Prat, F.X., Planes, M., Gras, M.E., Gómez, A.B., Font-Mayolas, S. (2011). Factors positius i negatius relacionats amb l’ús del preservatiu en nois i noies. Comunicació per invitació presentada a la XXVIa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 14 d'abril.

Planes, M. (2010). Comportaments sexuals de risc. Comunicació presentada a les Jornades en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, organitzades per l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV), celebrades a Girona el 21 i 22 d’octubre.

Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Gómez, A.B., i Salamó, A. (2010). Comportamientos de riesgo en adolescentes, jóvenes y adultos. Simposi presentat en el I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud celebrat a La Corunya del 6 al 9 d'octubre.

Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Gómez, A.B., Prat, F. i Aymerich, M. (2010). Prevención de los comportamientos sexuales de riesgo. Comunicació presentada en el I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud celebrat a La Corunya del 6 al 9 d'octubre.

Prat, F.X., Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2010). Predictores del uso sistemático del preservativo en parejas afectivas heterosexuales. Comunicació presentada al VII Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Oviedo del 20 al 24 de juliol.

Planes, M., Prat, F.X., Gómez, A.B., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., i Cunill, M. (2010). Consistencia interna del cuestionario sobre la importancia de las ventajas y los inconvenientes del uso del preservativo con una pareja afectiva heterosexual (CIVIUP). Comunicació presentada al VII Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Oviedo del 20 al 24 de juliol.

Planes, M., Prat, F.X., Gómez, A.B., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., i Aymerich, M. (2010). Ventajas e inconvenientes del uso del preservativo con una pareja afectiva: diferencias en razón del género y la edad. Comunicació presentada al VII Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Oviedo del 20 al 24 de juliol.

Gómez, A.B., Planes, M., Prat, F.X., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Aymerich, M. i Cunill, M. (2010). El pes dels pros i dels contres en la predicció de l’ús del preservatiu amb una parella afectiva. Comunicació per invitació presentada a la XXVa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 25 de març.

Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Sullman, M., Font-Mayolas, S., i Cunill, M. (2009). What does sex without penetration mean for university students? Pòster presentat a la 23rd Annual Conference of the European Health of Psychology Society celebrat a Pisa (Italia) del 23 al 26 de setembre.

Planes, M., Prat, F., Gómez, A.B., Gras, M.E., Sullman, M i Font-Mayolas, S. Condom use with a heterosexual partner : perceived advantages and disavantages. (2009). Pòster presentat al 11th European Congress of Psychology celebrat a Oslo (Norway) del 7 al 10 de juliol.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2009). Entrenament en habilitats de negociació de l’ús del preservatiu en joves: canvis cognitius i conductuals. Comunicació per invitació presentada a la XXIVa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 2 d'abril.

Planes, M., Cunill, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Sullman, M. i Aymerich, M. Defining monogamy. Pòster presentat al XXIX International Congress of Psychology, celebrat a Berlin (Alemanya) del 20 al 25 de juliol de 2008.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2008). Com proposar l'ús del preservatiu? Estratègies més adequades segons el punt de vista dels joves. Comunicació per invitació presentada a la XXIIIa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 13 de març.

Planes, M., Gómez, A.B., Gras,M.E., Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Desde el punto de vista de la prevención de las ETS, ¿es abstinencia el sexo oral?. Pòster presentat al V World Congress of Behavioural & Cognitive Threrapies, celebrat a Barcelona del 11 al 15 de juliol.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Cebrián, N. (2007). Uso autoinformado del preservativo y expectativas de autoeficacia para negociar su empleo en una muestra de estudiantes universitarios heterosexuales. Pòster presentat al V World Congress of Behavioural & Cognitive Threrapies, celebrat a Barcelona del 11 al 15 de juliol.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2007). Relacions sexuals segures amb una parella afectiva recent: estratègies de negociació dels joves. Comunicació presentada a la XXIII Jornada de cloenda del curs 2006-2007 de l'Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona, filial de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, celebrada a Girona, l'1 de juny.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2007). Estratègies utilitzades a les diferents fases de la negociació de les pràctiques sexuals segures amb una parella afectiva recent. Comunicació per invitació presentada a la XXIIa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 29 de març.

Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Gómez, A.B., Cunill, M. i Aymerich, M. (2006). Factores psicosociales influyentes en los comportamientos de prevención de los jóvenes frente al VIH/SIDA. Ponència per invitació presentada al Encuentro Nacional sobre el Sida Social, organitzat per la Fundación para la Prevención e Investigación sobre el Sida (FIPSE), celebrat a València del 26 al 28 d’octubre.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Cebrián, N. (2006). Frecuencia de uso del preservativo y capacidad percibida para negociar su empleo como método preventivo de la transmisión heterosexual del VIH en una muestra de estudiantes universitarios. Pòster presentat al 8th International Congress on Behavior Studies, celebrat a San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) del 27 al 30 de setembre.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2006). ¿Cómo negocian los jóvenes las prácticas sexuales seguras? Estrategias utilizadas para conseguir usar el preservativo en las relaciones heterosexuales. Pòster presentat al 8th International Congress on Behavior Studies, celebrat a San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) del 27 al 30 de setembre.

Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Cunill, M. i Aymerich, M. (2006). Información y conocimiento: ¿cómo interpretan los estudiantes universitarios los mensajes preventivos relacionados con la transmisión sexual del VIH? Comunicació presentada al IX Congreso Español de Sexología y III Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, organitzat per la Federación Española de Sociedades de Sexología y la Asociación Española de Especialistas en Sexología, celebrat a Madrid de l’1 al 4 de juny.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2006). Experiencia sexual y uso del preservativo en una muestra de estudiantes universitarios. Comunicació presentada al IX Congreso Español de Sexología y III Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, organitzat per la Federación Española de Sociedades de Sexología y la Asociación Española de Especialistas en Sexología, celebrat a Madrid de l’1 al 4 de juny.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2006). Expectativas de autoeficacia en la negociación del uso del preservativo para prevenir la transmisión heterosexual del VIH en una muestra de estudiantes universitarios: diferencias en razón del género y del grado de resistencia de la pareja. Comunicació presentada al IX Congreso Español de Sexología y III Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, organitzat per la Federación Española de Sociedades de Sexología y la Asociación Española de Especialistas en Sexología, celebrat a Madrid de l’1 al 4 de juny.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, Font-Mayolas,S. i Magrans, N. (2006). Capacidad percibida para negociar con eficacia el uso del preservativo como método preventivo de la transmisión heterosexual del VIH en una muestra de estudiantes universitarias. Pòster presentat la XXIa Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Barcelona el 12 de maig.

Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Gómez, A.B., Cunill, M. ¡ Aymerich, M. (2006). Presión social y uso del preservativo en las relaciones heterosexuales para evitar la transmisión del VIH. Comunicació per invitació presentada a la XXIa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 6 d’abril.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas,S., Cunill, M. i Aymerich, M. (2006). Habilidades de negociación del uso del preservativo en una muestra de estudiantes universitarias. Pòster presentat al IX Congreso Nacional sobre el SIDA, celebrat a Barcelona del 29 al 31 de març.

Gómez, A.B., Planes, M., Gras, M.E., Casals, C., Font-Mayolas,S., Cunill, M. i Aymerich, M. (2005). El riesgo de la ambigüedad: como entienden los jóvenes algunos términos relacionados con la prevención sexual del sida. Pòster presentat la XXa Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Barcelona el 6 de maig.

Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Font, S., Aymerich, M. i Cunill, M. (2005). Percepción de riesgo y transmisión sexual del VIH en jóvenes. Comunicació per invitació presentada a la XXa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 17 de març.

Cassamo, H., Gras, M.E., Planes, M., Gómez, A.B. i Romero, M.T. (2004). Uso del preservativo entre los jóvenes de Mozambique. Comunicació presentada al VIII Congreso Español de Sexología y II Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, organitzat per la Federación Española de Sociedades de Sexología y la Asociación Española de Especialistas en Sexología, celebrat a Santander del 3 al 6 de juny.

Cassamo, H., Gras, M.E., Planes, M., Romero, M.T. i Gómez, A.B. (2004). Expectativas, actitudes y normas percibidas respecto al uso del preservativo por los jóvenes de Mozambique. Comunicació presentada al VIII Congreso Español de Sexología y II Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, organitzat per la Federación Española de Sociedades de Sexología y la Asociación Española de Especialistas en Sexología, celebrat a Santander del 3 al 6 de juny.

Cassamo, H., Planes, M., Gras, M.E., Romero, M.T. i Gómez, A.B. (2004). Variables predictivas del uso del preservativo en jóvenes de Mozambique. Comunicació presentada al VIII Congreso Español de Sexología y II Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, organitzat per la Federación Española de Sociedades de Sexología y la Asociación Española de Especialistas en Sexología, celebrat a Santander del 3 al 6 de juny.

Planes, M., Gras, M.E., Gómez, A.B. i Romero, M.T. (2004). Prevención frente al sida en estudiantes de secundaria: Conocimientos, creencias y comportamientos. Comunicació presentada al VIII Congreso Español de Sexología y II Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, organitzat per la Federación Española de Sociedades de Sexología y la Asociación Española de Especialistas en Sexología, celebrat a Santander del 3 al 6 de juny.

Gras, M.E., Planes, M., Oliveras, C., Font-Mayolas S. i Cunill, M. (1998). Variables cognitives, emocionals i actitudinals relacionades amb l'interés per a la prevenció de trastorns de salut: Diferències entre nois i noies. Comunicació presentada a la XIIIena Reunió anual organizada por la Societat Catalana de Recerca i Terapia de Conducta celebrada a Girona el 29 de maig.

Soto, J., Font-Mayolas S., Planes, M. i Gras, M.E. (1998). La monogamia serial com a factor de risc en la transmissió del VIH en joves universitaris. Comunicació presentada a la XIIIena Reunió anual organizada por la Societat Catalana de Recerca i Terapia de Conducta celebrada a Girona el 29 de maig.

Planes, M. (1993) Diferentes tipos de expectativas de autoeficacia en relación con los comportamientos sexuales preventivos frente al Sida. Comunicació presentada al III Congreso Internacional "Latini Dies", organitzat per les Asociaciones de Terapia Comportamental y Cognitiva de los Paises de Lengua Latina, celebrat a Toulouse (França), del 6 al 8 de maig.

Planes, M. i Moix, J. (1993). Influencia del sesgo optimista, respecto a la propia vulnerabilidad frente a un trastorno, sobre los comportamientos de prevención. Comunicació presentada al III Congreso Internacional "Latini Dies", organitzat per les Asociaciones de Terapia Comportamental y Cognitiva de los Paises de Lengua Latina, celebrat a Toulouse (França), del 6 al 8 de maig.

Planes, M. (1993). Análisis de los factores psicológicos implicados en los comportamientos sexuales de prevención frente al Sida. Comunicació presentada al III Congreso Internacional "Latini Dies", organitzat per les Asociaciones de Terapia Comportamental y Cognitiva de los Paises de Lengua Latina, celebrat a Toulouse (França), del 6 al 8 de maig.

Gras, E. i Planes, M. (1992). Aplicación del sistema LISREL para el análisis de un modelo de comportamiento sexual de prevención en ADVP. Comunicació presentada al Congreso Iberoamericano de Psicologia, organitzat pel Colegio Oficial de Psicólogos y la Sociedad Iberoamericana de Psicología, celebrat a Madrid, del 5 al 10 de juliol.

Planes, M. (1992). Limitaciones del modelo cognitivo de prevención de la enfermedad aplicado al caso del contagio con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Comunicació presentada al Congreso Iberoamericano de Psicologia, organitzat pel Colegio Oficial de Psicólogos y la Sociedad Iberoamericana de Psicología, celebrat a Madrid, del 5 al 10 de juliol.

Planes, M. (1992). Comportamientos sexuales de prevención frente al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en los adictos a las drogas por via parenteral (ADVP). Comunicació presentada al Congreso Iberoamericano de Psicologia, organitzat pel Colegio Oficial de Psicólogos y la Sociedad Iberoamericana de Psicología, celebrat a Madrid, del 5 al 10 de juliol.


Comportaments de risc i de prevenció dels usuaris de vehicles i els vianants

Prat, F., Sullman, M.J.M., Gras, M.E., Planes, M., Font.Mayolas, S., Salamó, A. i Hervaz, M.J. (2014). Mobile phone use while driving among Spanish drivers: differences in engagement and pereived risk of being caught. Pòster presentat al 28th International Congress of Applied Psychology celebrat a París del 8 al 13 de Juliol.

Prat, F.X., Planes, M., Gras, M.E., González-Iglesias, B. i Font-Mayolas, S. (2013). Social influence and reading text messages while driving among young Spanish drivers. Comunicació presentada al 2.World Conference on Psychology and Sociology, celebrada a Bruxelles (Bèlgica), del 27 al 29 de novembre.

Prat, F.X., Gras, M.E., Planes, M., González-Iglesias, B. i Font-Mayolas, S. (2013). Prevalence of reading text messages while driving and risk perceptions among young Spanish drivers. Comunicació presentada al 2.World Conference on Psychology and Sociology, celebrada a Bruxelles (Bèlgica), del 27 al 29 de novembre.

Prat, F.X., Gras, M.E., Planes, M., Font-Mayolas, S. i Sullman, M.J.M.(2013) The relationship between seat belt use and driving distracted. Poster presentat a la Sixth International Conference on Driver Behaviour and Training, celebrada a Helsinki (Finlandia), el 19 y 20 de agosto.

Font-Mayolas, S. (2012). Aportaciones desde el grupo de investigación en Psicología de la Salud de la Universidad de Girona. I Encuentro de Investigadores Nacionales de la Dirección General de Tráfico, celebrado en Madrid, el 23 de Mayo.

Cunill, M., Gras, M.E., Sullman, M.J.M., Planes, M. i Aymerich, M. (2011). A predictive model of helmet use among Spanish teenagers. Pòster presentat al Fifth International Conference on Driver Behaviour and Training, París 29-30 Novembre.

Gras, M.E., Planes, M., Font-Mayolas, S., Sullman, M.J.M., Jiménez, M. i Prat, F. (2011). Driving Distractions in Spain. Pòster presentat al Fifth International Conference on Driver Behaviour and Training, París 29-30 Novembre.

Gras, M.E. (2010). Seguretat vial i comportaments de risc. Comunicació presentada a les Jornades en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, organitzades per l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV), celebrades a Girona el 21 i 22 d’octubre.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Salamó, A. (2010). Percepciones y conductas de los usuarios de vehículos tras la entrada en vigor de la licencia de conducción por puntos. Ponència presentada en el I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud celebrat a La Corunya del 6 al 9 d'octubre.

Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M. i Font-Mayolas, S. (2010) Factores asociados al uso del cinturón de seguridad y del casco entre los usuarios de vehículos. Ponència presentada en el I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud celebrat a La Corunya del 6 al 9 d'octubre.

Gras, M.E., Font-Mayolas, Salamó, A., Cunill, M. i Planes, M. (2010). Impacto de la licencia de conducir por puntos en la conducta de los jóvenes. Pòster presentat al VII Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Oviedo del 20 al 24 de juliol.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Sullman, M.J.M., Cunill, M. i Planes, M. (2009). Perceptions of the Spanish penalty point law. Comunicació presentada al 4th International Conference in Driver Behaviour and Training celebrat a Amsterdam (Països Baixos), del 24 al 25 de novembre.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Sullman, M.J.M., Cunill, M., Salamó, A. i Planes, M. (2008). Is the new penalty point law useful for reducing drug consumption amongst young Spanish drivers? Pòster presentat al International Conference of Traffic and Transportation Psychology (ICTTP), celebrat a Washington del 31 d'agost al 4 de setembre.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Sullman, M.J.M., Cunill, M., Cebrián, N. i Gómez, A.B. (2008). Helmet use by Spanish motorcycle riders: the impact of penalty point law. Pòster presentat al International Conference of Traffic and Transportation Psychology (ICTTP), celebrat a Washington del 31 d'agost al 4 de setembre.

Fuentes, C.,Bertran, C., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Cebrian, N. i Masferrer, L. (2008). Promoció de l’ús correcte del casc en adolescents: una prioritat. Pòster presentat a la 5ª Jornada de Promoció de la Salut i Educació per a la Salut, celebrada a Girona el 18 d'abril.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Sullman, M.J.M., Cunill, M., Cebrián, N. y Planes, M.(2007). The impact of penalty points on the behaviour of young Spanish drivers and passengers. Pòster presentat a la International Conference of Road Safety & Simulation (RSS2007), celebrada a Roma (Itàlia), del 7 al 11 de novembre.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Sullman, M.J.M., Masferrer, L., Cebrián, N. i Planes, M. (2007). Road user behaviour of Spanish Adolescents. Pòster presentat al Xth European Congress of Psychology, celebrat a Praga (República Txeca), del 3 al 6 de juliol.

Cunill, M., Gras, M.E., Sullman, M., Font-Mayolas, S. i Planes, M. (2007). Helmet and condom use by Spanish adolescents: the parallels. Pòster que es presentarà al Xth European Congress of Psychology, que es celebrarà a Praga (República Txeca), del 3 al 6 de juliol.

Sullman, M., Gras, M.E., Cunill, M. i Planes, M. (2005). A cross-cultural comparison of the Driving Anger Scale. Comunicació presentada a la Second International Conference on Driver behavior and Training, celebrada a Edinburgh (R.U.) del 15 al 17 de novembre.

Cunill, M., Gras, M.E., Sullman, M. i Planes, M. (2005). Seat Bealt use by Spanish Adolescents. Comunicació presentada a la Second International Conference on Driver behavior and Training, celebrada a Edinburgh (R.U.) del 15 al 17 de novembre.

Gras, M.E., Cunill, M., Sullman, M., Planes, M. i Aymerich, M. (2004). Cellular phone use by Spanish drivers. Pòster presentat a la 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology, organitzat per la International Association of Applied Psychology i ELSEVIER, a Notingham (R.U.), del 5 al 9 de setembre.

Gras, M.E., Cunill, M., Sullman, M., Planes, M. i Aymerich, M. (2004). Self-reported Aberrant Driving Behaviour in a sample of Spanish drivers. Pòster presentat a la 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology, organitzat per la International Association of Applied Psychology i ELSEVIER, a Notingham (R.U.), del 5 al 9 de setembre.

Gras, M.E., Cunill, M., Sullman, M., Planes, M. i Aymerich, M. (2004). Helmet usage in Spanish adolescent motorcycle riders and passangers. Pòster presentat a la 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology, organitzat per la International Association of Applied Psychology i ELSEVIER, celebrat a Notingham (R.U.), del 5 al 9 de setembre.

Oliveras, C., Cunill, M., Gras, M.E., Sullman, M., Planes, M. i Figuer, C. (2001). The time pressure as a predictor variable of drivers risky behavior. Pòster presentat al Annual Meeting of Human Factors and Ergonomics Society, celebrat a Turin (Itàlia).

Cunill, M, Vieta, J., Gras, M.E., Planes, M. i Oliveras, C. (2001). Evaluation of cognitive, behavioral and emotional effects in road safety campaigns developed in Spain bettween 1989-1999. Comunicació presentada al VIIth European Congress of Psychology, celebrat a Londres (GB) de l’1 al 6 de juliol.

Oliveras, C., Gras, M.E., Riba, M.D. i Barjonet, P.E. (2000). Effect of time pressure on driver’s risky behavior. Pòster presentat a la International Conference on Traffic and Transport Psychology celebrada a Berna (Suïssa) del 4 al 7 de setembre.

Cunill, M., Gras, M.E., Planes, M. i Oliveras, C. (2000). Comfort belt system and friends’ social influence as predictors of seat use on urban roads. Pòster presentat a la International Conference on Traffic and Transport Psychology celebrada a Berna (Suïssa) del 4a l 7 de setembre.

Oliveras, C., Gras, M.E., Cunill, M., i Planes, M. (2000). Driving habits and type A behaviour pattern. Comunicació presentada a la International Conference on Traffic and Transport Psychology celebrada a Berna (Suïssa) del 4 al 7 de setembre.

Cunill, M., Gras, M.E., Planes, M. i Caño , A. (2000). The relationship of seat-belt use/non use to belief, previous experience and social influence. A direct observation method. Comunicació presentada a la International Conference on Traffic and Transport Psychology celebrada a Berna (Suïssa) del 4 al 7 de setembre.

Cunill, M., Gras, M.E., Planes, M. i Oliveras, C. (2000). Comparative study about the factors that influence in decision of using seat belt by highway and urban way in university students. Comunicació presentada a la International Conference on Traffic and Transport Psychology, celebrada a Berna (Suïssa) del 4 al 7 de setembre.

Cunill, M., Gras, M.E., Planes, M. i Oliveras, C. (2000). Calidad de vida y conducción de vehículos: Factores influyentes en el uso del cinturon de seguridad. Comunicació presentada al III Congreso de la Sociedad Internacional para los estudios sobre la Calidad de Vida, organitzada per la International Society for Quality of Life Studies celebrat a Girona del 20 al 22 de juliol.

Cunill, M., Gras, M.E., Oliveras, C. i Planes, M. (1999). Intervention effects for increasing the seat belt use in automovil drivers. Comunicació presentada a la European Conference on Transport Psychology, organitzada per Assises Européennes de Psychologie Appliquée aux Transports a Angers (França) del 16 al 19 de juny.

Oliveras, C., Planes, M., Cunill, M. i Gras, M.E. (1999). Croyances relatives aux effects de l’alcool sur la conduite des véhicules. Comunicació presentada a la European Conference on Transport Psychology, organitzada per Assises Européennes de Psychologie Appliquée aux Transports a Angers (França) del 16 al 19 de juny.

Oliveras, C., Font-Mayolas S., Gras, M.E. i Planes, M. (1997). Importancia de la experiencia propia versus vicaria en la percepción de vulnerabilidad. Comunicació presentada al XXXIII Congreso de Medicina Psicosomática, organitzat per la Sociedad de Medicina Psicosomática celebrat a Girona del 27 al 29 de novembre.

Gras, M.E. (1994) Seguridad vial: un compromiso de todos. Ponència presentada a les IV Jornadas de Intervención Social, organitzades pel Colegio Oficial de Psicólogos celebrades a Madrid del 28 al 30 de novembre.

Gras, M.E. (1994). The effect of the magnitude and probability of loss in the risk taken by drivers. Comunicació presentada al 23rd International Congress of Applied Psychology, organitzat per la International Association of Applied Psychology celebrat a Madrid del 17 al 22 de juliol.

 

Addicció a substàncies

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M. i Sullman, M.J.M. i (2015). Patterns of polydrug use among future healthcare professionals. Pòster presentat a la International Psychological Applications Conference and Trends, celebrada a Ljubljana (Eslovenia) del 2 al 4 de Maig.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S.,  Sullman, M.J.M. i  Planes, M. (2015). Drug consumption among future healthcare professionals. Pòster presentat a la International Psychological Applications Conference and Trends, celebrada a Ljubljana (Eslovenia) del 2 al 4 de Maig.


Hernández, O., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Planes, M. (2015). Policonsum de drogues i la seva relació amb l'activitat física en joves universitaris. Comunicació presentada a la XXX Jornada de Teràpia del comportament i medicina conductual en la pràctica clínica, celebrada a Barcelona el 26 de març.

Hernández, O., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Ricart, S. i Planes, M.(2014). Policonsumo de drogas y su relación con el contexto familiar y social en jóvenes universitarios. Comunicació presentada al VII Congreso Internacional y XII Nacional de Psicología Clínica celebrat a Sevilla del 14 al 16 de novembre.

Baltasar, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Patiño, J., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2014). The prevalence of alcohol consumption among helath professionals. Pòster presentat al 28th International Congress of Applied Psychology celebrat a París del 8 al 13 de Juliol.

Patiño, J.; Gras, M.E.; Font-Mayolas, S.; Baltasar, A.; Planes, M. (2014). Intenció de consumir cocaïna en joves que ja l'han provat i influència social. Comunicació presentada al IX Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia, celebrat a Maò del 5 al 7 de juny.

Baltasar, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Patiño, J., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2014). Tobacco consumption and intentions to quit smoking among health professionals. Pòster presentat a l'International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT), celebrada a Oporto (Portugal) del 4 al 6 d'abril.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Sullman, M.J.M i Planes, M. (2013). Applying the Trans Theoretical Model to cannabis consumption acquisition in young people. Comunicació escrita presentada en el 13th European Congress of Psychology celebrat a Estocolm del 9 al 12 de juny.

Grau, A., Suñer-Soler, R., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2013). Stages of change and health perceptions in smokers. Pòster presentat a l'International Psychological Applications Conference and Trends. INPACT 2013, celebrat a Madrid els dies 26-28 d'Abril.

Cebrián, N., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2013). Cannabis first experimentation and regular use by young people and their close friends. Pòster presentat a l'International Psychological Applications Conference and Trends. INPACT 2013, celebrat a Madrid els dies 26-28 d'Abril.

Suñer, R., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Grau, A. (2013). Factors decisius de cessació tabàquica en persones afectades per un ictus. Ponència presentada a la XXVIII Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, celebrada a Barcelona el 21 de març.

Planes, M., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Salamó, A. i Cebrián, N. (2012). Factores psicosociales relacionados con el inicio del consumo de drogas legales e ilegales en adolescentes. Ponència presentada al VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología, celebrat a Almeria del 25 al 27 d'Octubre.

González-Iglesias, B., Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Luengo, M.A. i Gómez-Fraguela, X.A. (2012). The role of sensation seeking and perceived risks and benefits in the prediction of alcohol use among young adults. 16th European Conference on Personality Psychology, celebrada a Trieste (Italy), del 10 al 14 de juliol.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2012). Adaptation of the "Decisional Balance Inventory" to investigate alcohol consumption amongst Spanish adolescents. Pòster presentat a la International Psychological Applications Conference and Trends, celebrada a Lisboa (Portugal) del 24 al 26 de Maig.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Sullman, M.J.M. i Planes, M. (2012). Adaptation of the "Situational Temptations to Smoke Scale" to alcohol consumption in Spanish adolescents. Pòster presentat a la International Psychological Applications Conference and Trends, celebrada a Lisboa (Portugal) del 24 al 26 de Maig.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Gómez, A.B. (2012). Prevalencia del consumo de tabaco entre adolescentes escolarizados. Pòster presentat al V Congreso Internacional y X Nacional de Psicologia Clinica celebrada a Santander del 26 al 28 d’abril.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M., i Prat, F. (2012). Etapas de iniciación al consumo de tabaco en adolescentes según el modelo transteórico del cambio. Pòster presentat al V Congreso Internacional y X Nacional de Psicologia Clinica celebrada a Santander del 26 al 28 d’abril.

Font-Mayolas, S. (2012). Addicció al consum de tabac. Ponència presentada a les II Jornades en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, organitzades per l'Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV), celebrades a Girona el 6, 7 i 8 de març.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S. i Gras. M.E. (2011). Tentaciones de consumir cannabis según la etapa de adquisición del consumo en jóvenes no consumidores. IX Congreso Nacional de Psicología Clínica celebrat a San Sebastián del 6 al 9 de juliol.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Ferrusola, C. (2011). Adaptación de la escala de balance decisional de fumar tabaco al consumo de cannabis entre jóvenes no consumidores. Pòster presentat al IX Congreso Nacional de Psicología Clínica celebrat a San Sebastián del 6 al 9 de juliol.

Font-Mayolas, S. (2010). Comportaments addictius. Ponència presentada a les Jornades en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, organitzades per l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV), celebrades a Girona el 21 i 22 d’octubre.

Font-Mayoles, S., Gras, M.E., Planes, M., Gómez, A.B. i Prat, F. (2011). Adaptación de la escala de tentaciones de fumar tabaco al consumo de cannabis. Pòster presentat al IX Congreso Nacional de Psicología Clínica celebrat a San Sebastián del 6 al 9 de juliol.

Font-Mayolas, S. (2010). Observatori de la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències. Comunicació presentada a la III Jornada-Plenari de la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències, organitzada per l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a Barcelona el 4 de novembre.

Font-Mayolas, S., Planes, M., Gras. M.E. i Cebrián, N. (2010). Autocontrol y etapa de cambio en el proceso de abandono de la conducta de fumar. Comunicació presentada en el I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud celebrat a La Corunya del 6 al 9 d'octubre.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M. i Salamó, A. (2010). Etapas de iniciación al consumo de drogas en adolescentes. Comunicació presentada en el I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud celebrat a La Corunya del 6 al 9 d'octubre.

Salamó, A., Font-Mayolas, S. i Gras, M.E. (2010). Percepción de peligrosidad en el consumo de alcohol en adolescentes españoles. Pòster presentat al V Congreso Chileno de Psicología y I Congreso Andino de Psicología, celebrat a Arica (Xile) del 6 al 8 d’octubre.

Salamó, A., Font-Mayolas, S. i Gras, M.E. (2010). Un enfoque cuantitativo y cualitativo para el análisis de la percepción de peligrosidad del consumo de alcohol en jóvenes españoles. Pòster presentat al V Congreso Chileno de Psicología y I Congreso Andino de Psicología, celebrat a Arica (Xile) del 6 al 8 d’octubre.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Salamó, A., Planes, M. i Gómez, A.B. (2010). Intentos previos para dejar de fumar tabaco y etapa de cambio en una muestra de jóvenes españoles. Pòster presentat al V Congreso Chileno de Psicología y I Congreso Andino de Psicología, celebrat a Arica (Xile), del 6 al 8 d'octubre.

Salamó, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Masferrer, L. i Sullman, M.J.M. (2010). The relation between intention and alcohol consumption. Pòster presentat al 12th Annual Meeting of the International Society of Addictions Medicine, celebrat a Milà (Itàlia) del 4 al 7 d’octubre.

Masferrer, L., Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Sullman, M.J.M. (2010). Is there a relationship between the consumption of subtances and teenagers' satisfaction with life? Pòster presentat al 12th Annual Meeting of the International Society of Addiction Medicine, celebrat a Milà (Itàlia), del 4 al 7 d'octubre.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E. Masferrer, L., Salamó, A., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2010). Types of polydrug use among Spanish adolescents and comparibility issues. Pòster presentat a la 12th Annual Meeting of the International Society of Addiction Medicine, celebrat a Milà (Itàlia), del 4 al 7 d'octubre.

Salamó, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Sullman, M.J.M. (2010). Alcohol consumption among young people: How much do they drink?. Pòster presentat a la 9th Alps Adria Psychology Conference, celebrada a Klagenfurt (Àustria) de l’1 al 4 de setembre.

Salamó, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Sullman, M.J.M. (2010). Decisional balance and cocaine consumption amongst adolescents. Pòster presentat a la 9th Alps Adria Psychology Conference, celebrada a Klagenfurt (Àustria) de l’1 al 4 de setembre.

Salamó, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Sullman, M.J.M. (2010). Perceptions of alcohol consumption. Pòster presentat a la 24th European Health Psychology Conference, celebrada a Cluj-Napoca (Romania) de l'1 al 4 de setembre.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Salamó, A., Cebrián, N., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2010). Polydrug use among Spanish adolescents. Pòster presentat al 24th European Health Psychology Conference, celebrada a Cluj-Napoca (Romania) de l'1 al 4 de setembre.

Salamó, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Planes, M. (2010). Consumo de alcohol en jóvenes: etapa de adquisición y experiencia vicaria. Pòster presentat al VII Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Oviedo del 20 al 24 de juliol.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Salamó, A., Cebrián, N., i Planes, M. (2010). Consumo y policonsumo de tabaco, alcohol y cannabis entre adolescentes. Pòster presentat al VII Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Oviedo del 20 al 24 de juliol.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Masferrer, L. (2010). El consum de cannabis: droga perillosa o innòcua? Com perceben la seva perillositat els universitaris gironins. Pòster presentat al V Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia, celebrat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) el 7 i 8 de maig.

Masferrer, L., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2010). Consum de drogues i percepció de perillositat en adolescents. Pòster presentat al V Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia, celebrat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) el 7 i 8 de maig.

Salamó, A., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2010). Consumo de alcohol en jóvenes: edad de iniciación. Pòster presentat al XVII Congreso de la Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores (INFAD), celebrat a Zamora del 21 al 24 d'abril.

Font-Mayolas, S. (2010). Resultados y perspectivas de futuro del proyecto “Etapas de adquisición del uso y abuso de sustancias tóxicas en adolescents”. Comunicació presentada a les Jornadas de seguimiento científico-técnico de proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación, celebrada a Madrid el 6 i 7 d'abril.

Masferrer, L.; Font-Mayolas, S.; Gras, M.E.; i Crebrián, N. (2009). Substàncies autoinformades com a "drogues" pels adolescents. Comunicació presentada a la XXV Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona.

Cebrián, N.; Masferrer, L.; Soms, M.; Aragay, N.; Diez, D.; Gras, M. E.(2009). Tipologia de joc i situacions de risc en pacients ludòpates. Pòster presentat al IV Congrés de la Societat Catalanobalear de Psicologia, celebrat a Tarragona del 24 al 25 d’abril.

Masferrer, L.; Font-Mayolas, S.; Gras, M.E.; i Crebrián, N. (2009). Consumo de drogas y ocio nocturno en una muestra de estudiantes de secundaria (ESO). Pòster presentat al XLIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Psicosomática y enlace: Modelos para el presente. Retos para el futuro, celebrat a Barcelona l’11 al 13 de juny.

Masferrer, L.; Gras, M.E.; Font-Mayolas, S.; Soms, M.; Aragay, N.; Diez, N.(2009). Ludopatía y ocio. Pòster presentat al XLIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Psicosomática y enlace: Modelos para el presente. Retos para el futuro, celebrat a Barcelona l’11 al 13 de juny.

Cebrián, N.; Font-Mayolas, S.; Gras, M. E.; Planes, M.; Sullman, M. (2009). Self-efficacy expectancy to refuse cannabis offers in Spanish students: a comparison between teenagers and young adults. Pòster presentat al 11th European Congress of Psychology, celebrat a Oslo (Noruega) del 7 al 10 de juliol de 2009.

Salamó Avellaneda, A.; Gras, M.E.; Font-Mayolas, S.; Sullman, M.; Planes, M.(2009). Why, when and where adolescents start drinking alcohol. Pòster presentat al 11th European Congress of Psychology, celebrat a Oslo (Noruega)del 7 al 10 de juliol de 2009.

Cebrián, N.; Font-Mayolas, S.; Gras, M. E. (2009). Consum de cànnabis en joves: estatus de consum i influència. Comunicació presentada al I Congrés Internacional Joventut i Societat, celebrat a Girona del 18 al 20 de juny.

Salamó Avellaneda, A.; Gras, M. E.; Font-Mayolas, S. (2009). El paper de la influència social en el consum d’alcohol entre els joves. Comunicació presentada al I Congrés Internacional Joventut i Societat, celebrat a Girona del 18 al 20 de juny.

Patiño Masó, J.; Gras, M. E.: Font-Mayolas, S.; Baltasar, A. (2009). Oci nocturn i consum de substàncies en joves universitaris. Comunicació presentada al I Congrés Internacional Joventut i Societat, celebrat a Girona del 18 al 20 de juny.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M. i Sullman, M.J.M. Stages of alcohol consumption acquisition in Spanish adolescents: profiles of prevention. Pòster acceptat a la 23rd Annual Conference of the European Health of Psychology Society celebrat a Pisa (Itàlia) del 23 al 26 de setembre de 2009.

Masferrer, L., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., i Planes, M. (2009). Satisfacció amb la vida i consum de substàncies en una mostra de joves adolescents gironins. Comunicació presentada al I Congrés Internacional Joventut i Societat celebrat a Girona del 18 al 20 de juny.

Masferrer, L., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., y Cebrián, N. (2009). Consumo de sustancias y ocio nocturno en una muestra de estudiantes de secundaria. Pòster presentat al XLIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática celebrat a Barcelona del 11 al 13 de juny.

Masferrer, L., Font-Mayolas, S., i Gras, M.E. (2009). Substàncies autoinformades com a "drogues" pels adolescents. Comunicació presentada a la XXV Jornada de Cloenda de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques celebrada a Girona el 29 de maig.

Baltasar, A., Patiño, J., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. ¿Qué sustancias conocen los adolescentes como drogas? Comunicació presentada en el XIII Congreso de la Sociedad Española de la Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Sevilla, 4-6 de Març de 2009.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Sullman, M.J.M. & Cebrián, N. (2008). Prevalence of cocaine consumption in Spanish adolescents. Pòster presentat al VIII National Congress Health as Shared Social Responsibility, celebrat a Rovigo (Itàlia) de l'1 al 4 d'octubre.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Sullman, M.J.M., Salamó, A. i Masferrer, L.(2008). Cocaine consumption and social pressure in Spanish adolescents. Pòster presentat al VIII National Congress Health as Shared Social Responsibility, celebrat a Rovigo (Itàlia) de l'1 al 4 d'octubre.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Gómez, A.B., i Sullman, M.J.M. (2008). The Transtheorical Model of Change applied to the acquisition of cannabis consumption in spanish students. Pòster presentat al VIII National Congress Health as Shared Social Responsibility, celebrat a Rovigo (Itàlia) de l'1 al 4 d'octubre.

Salamó, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. & Sullman, M.J.M. (2008). Age of initiation and progression in the consumtion of alcohol amongst adolescents and young people. Pòster presentat al VIII National Congress Health as Shared Social Responsibility, celebrat a Rovigo (Itàlia) de l'1 al 4 d'octubre.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Sullman, M.J.M., Cunill, M., Salamó, A. i Planes, M. Is the new penalty point law useful for reducing drug consumption amongst young Spanish drivers? Pòster presentat al International Conference of Traffic and Transportation Psychology (ICTTP), celebrat a Washington del 31 d'agost al 4 de setembre de 2008.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Planes, M. (2008). Perfils de prevenció en la iniciació al consum de tabac en adolescents. Comunicació presentada a la XXIV Jornada de Cloenda de l'Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona celebrada el 30 de maig a Figueres. Aquest treball va rebre un dels PREMIS A LA MILLOR PRESENTACIÓ DE COMUNICACIÓ.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S. i Gras, M.E. (2008). Anàlisi comparativa del consum de cànnabis en adolescents i en joves. Comunicació presentada a la XXIV Jornada de Cloenda de l'Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona celebrada el 30 de maig a Figueres.

Salamó, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Cebrián, N. (2008). Consum d'alcohol en adolescents: què i quant beuen? Comunicació per invitació presentada a la XXIIIa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona y el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 13 de març.

Salamó, A., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2007). Consumo de alcohol en adolescentes: etapa de adquisición y experiencia vicaria. Pòster presentat al V World Congress of Behavioural & Cognitive Threrapies, celebrat a Barcelona del 11 al 15 de juliol.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M., Cunill, M. i Salamó, A. (2007). Consumo de alcohol en adolescentes españoles: etapa de adquisición y balance decisional. Pòster presentat al V World Congress of Behavioural & Cognitive Threrapies, celebrat a Barcelona del 11 al 15 de juliol.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M., Sullman, M.J.M. Gómez, A.B. i Cebrián, N. (2007). Stage of acquisition and Decisional Balance in Spanish adolescent cannabis consumption. Pòster presentat al V World Congress of Behavioural & Cognitive Threrapies, celebrat a Barcelona del 11 al 15 de juliol.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S. i Gras, M.E. Consumo de cannabis y percepción de peligrosidad en adolescentes españoles. (2007). Pòster presentat al V World Congress of Behavioural & Cognitive Threrapies, celebrat a Barcelona del 11 al 15 de juliol.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Cebrián, N., Planes, M. Gómez, A.B. i Sullman, M.J.M. (2007). Stage of change and decisional balance for smoking in Spanish adolescents. Pòster presentat al Xth European Congress of Psychology, celebrat a Praga (República Txeca), del 3 al 6 de juliol.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Planes, M. (2007). El modelat en la iniciació al consum de cànnabis dels adolescents gironins. Comunicació presentada a la XXIII Jornada de cloenda del curs 2006-2007 de l'Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona, filial de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, celebrada a Girona, l'1 de juny.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Planes, M. (2007). Consum de cannabis en adolescents: etapes d'adquisició i experiència vicària. Comunicació per invitació presentada a la XXIIa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona y el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 29 de març.

Salamó, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Cebrián, N. (2007). Consumo de alcohol en estudiantes de educación secundaria obligatoria: edad de iniciación. Pòster presentat al XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías, celebrat a Barcelona del 21 al 23 de febrer.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M., Masferrer, L., i Salamó, A. (2007). Consumo de alcohol en adolescentes españoles: satisfacción con la vida y etapa de adquisición. Pòster presentat al XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías, celebrat a Barcelona del 21 al 23 de febrer.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M., Gómez, A.B. i Cebrián, N. (2007). Satisfacción con la vida y etapa de adquisición del consumo de cannabis en adolescentes españoles. Pòster presentat al XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías, celebrat a Barcelona del 21 al 23 de febrer.

Cebrián, N., Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Salamó, A. (2007). Consumo de cannabis en estudiantes de educación secundaria obligatoria: edad de iniciación. Pòster presentat al XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías, celebrat a Barcelona del 21 al 23 de febrer.

Grau, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Suñer, R., Comas, P. i SPYT (2006). Salud percibida y etapas del cambio en el consumo de tabaco. Comunicació presentada al XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, celebrat a Salamanca del 25 al 28 d'octubre.

Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Salamó, A., Planes, M., Gómez, A.B., Masferrer, L. i Sullman, M.J.M. (2006). Aplicación de las etapas de adquisición del consumo de alcohol según el modelo transteórico en adolescentes españoles. Pòster presentat al 8th International Congress on Behavior Studies, celebrat a San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) del 27 al 30 de setembre.

Grau, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Suñer, R., Masferrer, L. i Salamó, A. (2006). Valor y significado de una pregunta simple para evaluar el optimismo. Pòster presentat al 8th International Congress on Behavior Studies, celebrat a San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) del 27 al 30 de setembre.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Fresquet, M., Cahisa, L., Guix, B. i Cebrián, N. (2006). Ocio nocturno y consumo de sustancias en estudiantes españoles de educación secundaria obligatoria (ESO). Pòster presentat al 8th International Congress on Behavior Studies, celebrat a San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) del 27 al 30 de setembre.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Cebrián, N., Planes, M., Gómez, A.B. i Sullman, M.J.M. (2006) Etapa de adquisición del consumo de cánnabis según el modelo transteórico en adolescentes españoles. Pòster presentat al 8th International Congress on Behavior Studies, celebrat a San Martiño Pinario (Santiago de Compostela) del 27 al 30 de setembre.

Redondo, L., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Sullman. M.J.M. i Planes, M. (2006). What does the word “drugs” mean to Spanish adolescents? Pòster presentat al 26th International Congress of Applied Psychology, celebrat a Atenes (Grècia) del 16 al 21 de juliol.

Gras, M.E., Redondo, L., Font-Mayolas, S., Sullman. M.J.M. i Planes, M. (2006). Why do Spanish adolescents smoke? Pòster presentat al 26th International Congress of Applied Psychology, celebrat a Atenes (Grècia) del 16 al 21 de juliol.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Redondo, L., Sullman. M.J.M. i Cebrian, N. (2006). Cannabis and tobacco consumption in Spanish adolescents. Pòster presentat al 26th International Congress of Applied Psychology, celebrat a Atenes (Grècia) del 16 al 21 de juliol.

Grau, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Suñer, R. i Magrans, N. (2006). Qualitat de vida relacionada amb la salut i el consum de tabac: avaluació i intervenció segons l’etapa de canvi. Pòster presentat a la XXIa Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Barcelona el 12 de maig.

Font-Mayolas,S., Gras, M.E., Planes, M., Gómez, A.B., Magrans, N., i Masferrer, L. (2006). Joves consumidors de tabac: pros i contres percebuts. Pòster presentat la XXIa Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Barcelona el 12 de maig.

Font-Mayolas, S., Planes, M., Gras, M.E. i Gómez, A.B. (2006). Consum de tabac: per què fumem o deixem de fumar?. Comunicació per invitació presentada a la XXIa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona y el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 6 d’abril.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M., Casals, C., Cresta, M., Trijueque, R., Magrans, N. i Gómez, A.B. (2005). Nivells de dependència a la nicotina i etapa de canvi en estudiants universitaris. Pòster presentat la XXa Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Barcelona el 6 de maig.

Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Dacosta, R. i Aymerich, M. (2005). Tobacco and cannabis consumption: two related habits? Pòster presentat al 9th European Congress of Psychology celebrat a Granada del 3 al 8 de juliol.

Font-Mayolas, S., Planes, M. i Gras, M.E. (2004). Estudio de la ira en conductores fumadores y no fumadores. Pòster presentat a la XIX Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC) celebrada a Barcelona el 7 de maig.

Font-Mayolas, S., Planes, M. i Gras, M.E. (2004). Consumo de tabaco y conducción ¿una relación peligrosa?. Pòster presentat a la XIX Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC) celebrada a Barcelona el 7 de maig.

Font-Mayolas S., Planes, M. i Magrans, N. (2004). Etapa de canvi i motius autoinformats del consum de tabac en una mostra de fumadors i exfumadors. Pòster presentat a la XIX Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC) celebrada a Barcelona el 7 de maig.

Font-Mayolas S., Planes, M. i Magrans, N. (2004). Motius autoinformats del consum de tabac en el personal de la Universitat de Girona. Pòster presentat a la XIX Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC) celebrada a Barcelona el 7 de maig.

Font-Mayolas S. y Planes, M. (2003). Evaluación de los pros y contras de fumar según la etapa de cambio en una muestra de fumadors y exfumadores. Pòster presentat al Tercer Congreso Nacional de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo celebrat a Saragossa del 13 al 15 de novembre.

Font-Mayolas S. i Planes, M. (2003). Estudio del consumo de tabaco en el trabajo en el personal de la Universidad de Girona. Pòster presentat al Tercer Congreso Nacional de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo celebrat a Saragossa del 13 al 15 de novembre.

Planes, M i Font-Mayolas S. (1998). Estudio de la relación entre los intentos para dejar de fumar y la percepción de las consecuencias del consumo de tabaco en universitarios fumadores según el modelo transteórico de cambio. Comunicació presentada al III Congreso Nacional de Psiquiatria, organitzat per la Sociedad Española de Psiquiatría i per la Sociedad Española de Psiquiatria Biológica celebrat a Platja d'Aro (Girona) del 20 al 24 d’octubre.

Font-Mayolas S. i Planes, M. (1998). Análisis del nivel de importancia otorgada a los beneficios y perjuicios percibidos del consumo de tabaco según las variables sexo y estatus de consumo. Comunicació presentada al III Congreso Nacional de Psiquiatria, organitzat per la Sociedad Española de Psiquiatría i per la Sociedad Española de Psiquiatria Biológica celebrat a Platja d'Aro (Girona) del 20 al 24 d’octubre.

Font-Mayolas S., Planes, M. i Gras, M.E. (1998). Smoke or not smoke: analysis of perceived prons and cons of tobacco consumption. Pòster presentat al 28th Annual Congress of the European Association for Behaviuoral and Cognitive Psychotherapies celebrat a Cork (Irlanda) el 10 de setembre de 1998.

Font-Mayolas S., Gras, M.E. i Planes, M (1998). L’abandonament del consum de tabac vist com un procés: Anàlisi de la importància atorgada a les conseqüències de fumar segons l’etapa. Pòster presentat a la XIII Reunió anual organitzada per la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Girona el 29 de maig de 1998.

Font-Mayolas S. i Planes, M (1998). Estudi de les conseqüències negatives percebudes del consum de tabac en fumadors i no fumadors: Anàlisi de les diferències en la importància atorgada segons l'estatus de consum. Pòster presentat a la XIII Reunió anual organitzada per la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Girona el 29 de Maig de 1998.

Font, S. (1998). Anàlisis de la variable experiència vicària com a antecedent de la conducta de fumar: possibles efectes de modelat per part de familiars i amics. Pòster presentat a la XIII Reunió anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Girona el 29 de maig.

Font, S. (1997). Estudio de la relación entre la percepción de vulnerabilidad a la enfermedad y la percepción de la magnitud de consumo de tabaco en un grupo de fumadores. Comunicació presentada al XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, celebrat a Girona del 27 al 29 de novembre.

 

Estrès, dolor i qualitat de vida

Planes, M. (2015). Salut mental i psicologia. Comunicació presentada a la 1a Neurojornada Gironina de Recerca, de l'Institut de recerca biomèdica de Girona (IdIBGi) i la Universitat de Girona, celebrada a Girona el 13 de març.

Fàbregas, L., Planes, M., Gras, M.E., Vidal, E. i Ramió, Ll. (2014). Esclerosis múltiple: estrés, brotes y calidad de vida. Pòster presentat a la LXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología, celebrada a València del 18 al 22 de novembre.

Fàbregas, L., Planes, M., Gras, M.E., Vidal, E. i Sullman, M. (2014). Factors influencing the quality of life in patients with multiple sclerosis. Pòster presentat a la 28th Conference of the European Health Psychology Society (EHPS), celebrada a Innsbruck (Àustria) del 26 al 30 d'agost.

Fábregas, L., Planes M. i Gras M.E.(2014). Impacte de l’estrès i de les variables psicosocials en l’empitjorament dels curs clínic i en la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple. Comunicació presentada a la XXIX Jornada de teràpia del comportament i medicina conductual en la pràctica clínica, celebrada a Barcelona el 10 d’abril.

Suñer-Soler, R., Grau, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2013). Factors associated with the intention of healthcare professionals recommending their profession. Comunicació escrita presentada en el 13th European Congress of Psychology celebrat a Estocolm del 9 al 12 de juny.

de Castro, C., Planes, M., Sáez, M., Bonmatí, A., Gras, M.E. i Sullman, M.J.M. (2011). The detection of domestic violence by Spanish health care workers. Pòster presentat 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society celebrada a Creta (Grècia) del 20 al 24 de setembre.

Planes, M. (2010). Salut, emocions, dolor i qualitat de vida. Comunicació presentada a les Jornades en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, organitzades per l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV), celebrades a Girona el 21 i 22 d’octubre.

Lloret, M.; Planes, M.; Gras, M.E.; Sullman, M.(2009). Anxiety, depression and quality of life amongst Traumatic Brain Injury (TBI). Pòster presentat a la 23rd Annual Conference of the European Health of Psychology Society (EHPS), celebrada a Pisa (Italia) del 23 al 26 de setembre de 2009.

Lloret, M., Planes, M. Gras, M.E. i Sullman, M. (2009). Anxiety, depression and quality of life amongst Traumatic Brain Injury (TBI). Pòster acceptat a la 23rd Annual Conference of the European Health of Psychology Society celebrat a Pisa (Italia) del 23 al 26 de setembre.

Rodríguez-Morera, A., Roca, R., Planes, M., Gras, M.E., Bayés, R. (2006). Percepción subjetiva del paso del tiempo en el enfermo y el cuidador primario, en cuidados paliativos. Pòster presentat al VI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, celebrat a San Sebastián.

Font-Mayolas, S. (2007). ¿Qué opina la sociedad del burnout en los profesionales sanitarios?. Taula rodona moderada al Seminari “El burnout en los profesionales sanitarios: estado actual y prevención” organizat per la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, celebrat a Castelló de la Plana el juliol de l'11 al 13 de juliol.

Fàbregas, L., Planes, M. i Ramió-Torrentà, Ll. (2006). Quality of life in recently diagnosed multiple sclerosis patients: impact of physical and psychosocial variables. Pòster presentat a l’Annual Meeting of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) 2006 – XVIII Technical Workshop of Institut Guttmann “MS new challenges, new possibilities”, celebrat a Barcelona del 10 al 12 de maig.

Fàbregas, L., Planes, M. i Ramió-Torrentà, Ll. (2006). Emocional impact in recently diagnosed multiple sclerosis patients. Pòster presentat a l’Annual Meeting of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) 2006 – XVIII Technical Workshop of Institut Guttmann: “MS new challenges, new possibilities”, celebrat a Barcelona del 10 al 12 de maig.

Gras, M.E., Planes, M., Oliveras, C., Font, S. i Cunill, M. (1998). Variables cognitives, emocionals i actitudinals relacionades amb l’interès per la prevenció de trastorns de salut: diferències entre nois i noies. Comunicació presentada a la XIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, celebrada a Girona el 29 de maig.

Moix, J. i Planes, M. (1992). Factores influyentes en la prevención del sobrepeso. Comunicació presentada a la 7ena Reunió Anual de la Societat Catalana de Recerca i Terapia del Comportament celebrada a Barcelona, el 23 de maig.

Aymerich, M. i Muñoz, M,C. (1991). Avaluació dels patrons d’ansietat competitiva. Comunicació presentada a les VIII Jornades de Psicologia de l’Activitat Física i l’Esport, celebrades a Barcelona al maig.

Raich, R.M., Aymerich, M., Meré, S., Salvatella, L. i Muñoz, C. (1991). Estudio sobre los trastornos bulímicos en población universitaria. Comunicació presentada al III Congreso de Evaluación Psicológica organitzat per la Sociedad Española de Evaluación, celebrat a Barcelona del 25 al 28 de setembre.

Planes, M. (1991). Comparación entre dos evaluaciones de estrés en pacientes con migraña: Evaluación actual versus evaluación retrospectiva. Comunicació presentada al III Congreso de Evaluación Psicológica organitzat per la Sociedad Española de Evaluación, celebrat a Barcelona del 25 al 28 de setembre.

Planes, M. (1991). Influencia de diversos tipos de expectativas en el cumplimiento terapéutico. Comunicació presentada al II Congreso Internacional “Latini Dies” organitzat per la Societat Catalana de Recerca i Terapia del Comportament celebrat a Sitges (Barcelona) del 2 al 4 de maig.

Planes, M. (1989). Autotratamiento de la cefalea vascular a través de la relajación. Ponència realitzada al Workshop sobre Noves Estratègies en Promoció de la Salut organitzada per l’Institut Municipal de la Salut de Barcelona, celebrada a Barcelona el 20 i 21 d’octubre.

 

Qualitat de vida durant l'envelliment

Aymerich, M. (2010). Envelliment i qualitat de vida. Comunicació presentada a les Jornades en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, organitzades per l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV), celebrades a Girona el 21 i 22 d’octubre.

Aymerich, M., Cunill, M., Planes, M., Gras, M.E. y Sidera, F. (2010). Perfil formativo-profesional de los psicólogos que trabajan en residencias geriátricas en Girona. Pòster presentat al VII Congreso Iberoamericano de Psicología celebrat a Oviedo, del 20 a 24 juliol.

Aymerich, M. (2010). Tractament cognitiu-conductual de la depressió i l'ansietat. Ponència convidada a la taula rodona "Intervenció Psicològica en la promoció de la salut en l'envelliment", del V Congrés de la Societat Catalano-Balear de Psicologia, celebrat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), del 7 al 8 de maig.

Aymerich, M., Rostan, C., Serrat, E. i Amadó, A. (2009). Satisfaction with the work of psychologist to improve the quality of the elderly in nursing homes. IX ISQOLS , celebrat a Florència (Itàlia) del 19 al 23 de juliol.

Aymerich, M., Rostan, C., Serrat, E. i Sidera, F. (2009). Professional profile of the psychologist who work in Spanish nursing homes to improve the quality of the elderly. IX ISQOLS , celebrat a Florència (Itàlia) del 19 al 23 de juliol.

Aymerich, M., Sidera, F., Rostan, C. i Serrat, E. (2009). Cómo mejorar la intervención del psicólogo en las residencias geriátricas. V Congreso de la Sociedad Catalanobalear de Psicología de la Academia de las Ciencias Médicas y de la Salud de Catalunya y Baleares, celebrat a Tortosa del 24 al 25 d’abril.

Aymerich, M., Planes, M. i Gras, M.E. (2005). Personality traïts and adaptation to retirement: satisfaction levels and duration of the process. Pòster presentat al 9th European Congress of Psychology Scientific Committee celebrat a Granada del 3 al 8 de juliol.

Aymerich, M., Casas, F., González, M., Planes, M. i Gras, M.E. (2004). Mayores no institucionalizados y dependencia: Estudio realizado en la ciudad de Girona. Comunicació presentada al XLVI Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, celebrat a Las Palmas de Gran Canaria del 9 al 12 de juny.

Aymerich, M., Planes, M. i Gras, M.E. (2004). Variaciones del bienestar subjetivo ante la llegada de la jubilación: Patrones anticipatorios en cuanto a niveles de BS y tiempo de antelación. Pòster presentat al XLVI Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, celebrat a Las Palmas de Gran Canaria del 9 al 12 de juny.

 

Processos de pèrdua i dol

Cunill,M., Serdà, B.C., Ferrusola, C., Gras,M.E., Planes, M., Maset, A. i Martín, R. (2012). El papel de la inteligencia emocional en el duelo infantil. Póster presentat al I Congreso de Inteligencia Emocional celebrat a Barcelona del 8 al 10 de novembre de 2012

Cunill, M. (2010). Mort i dol. Comunicació presentada a les Jornades en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, organitzades per l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV), celebrades a Girona el 21 i 22 d’octubre.

Cunill, M; Aymerich, M; Gras, M.E; Planes, M y Clavero, P. (2010). Factores influyentes en la expresión del dolor emocional en personas que sufren procesos de pérdida. Pòster presentat al VII Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Oviedo del 20-24 juliol.

Cunill, M. (2008). La mort I el dol. Taller impartit en la Jornada d’infermeria: aspectes relacionals i emocionals del malalt oncològic i elpersonal sanitari, organitzada per l'Associació Espanyola contra el Cáncer, celebrada a Girona el 6 de novembre.

Cunill, M; Clavero, P; Gras, M.E; Sullman, M (2008). Loss processes: Where is the help? Pòster presentat al XXIX International Congress of Psychology, celebrat a Berlin (Alemanya) del 20 al 25 de juliol.

Clavero, PJ; Cunill, M; Gras, M.E and Sullman, M. (2008). The therapeutic bond and it’s impact on the loss processes associated with oncological illness and bereavement. Pòster presentat al IPOS 10th World Congress of Psycho-Oncology celebrat a Madrid del 9 al 13 de juny.

Cunill, M., Clavero, P., Gras, M.E. i Planes, M. (2009). Procesos de pèrdua: Com prevenir futures dificultats. Comunicació per invitació presentada a la XXIVa Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, organitzada pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de St. Pau de Barcelona i el Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona, celebrada a Barcelona el 2 d'abril.

Clavero, P., Cunill, M., i Gras, M.E. (2007). Procesos de Pérdida: cómo se vive la relación de ayuda. Póster que presentat a les VIII Jornadas de Apego y Salud Mental. Actualizaciones en pérdidas y duelo, celebrat a Girona el 19 i 20 d’octubre.

Cunill,M. (2007). Como facilitar grupos de duelo. Ponència presentada a les I Jornadas de psicooncología integradora. Una nueva perspectiva, celebrades a Girona del 7 al 9 de juny.

Payàs, A., Cunill, M., Clavero, P., y Torras, M. (2004). Creant i facilitant grups de suport per persones en dol: Una experiència terapèutica des de la pròpia comunitat. Comunicació presentada al V congrés de la Societat Catalano-Balear de cures pal•liatives celebrat a Lleida.

Cunill,M., Payàs, A., i Clavero, P. (2004). L’expressió simbòlica del dolor per l’atemptat de 11-M a Madrid: una experiència amb adolescents. Póster presentat al V congrés de la Societat Catalano-Balear de cures pal•liatives celebrat a Lleida.

 

Recerca en docència en Psicologia de la Salut

Font-Mayolas, S., Planes, M., Gras, M.E. y Gómez, A.B.(2013) Valoració dels estudiants de l’ús de l’avaluació per part dels iguals en la matèria d’Avaluació Psicològica. Comunicació presentada al IV Congrés Internacional UNIVEST’13: Estratègies cap a l’aprenentatge col•laboratiu, celebrat a Girona el 4 i 5 de juliol de 2013

Font-Mayolas, S. (2012). Material didáctico para la enseñanza de la Entrevista Psicológica. Comunicació oral presentada al Encuentro Estatal de Profesores de Evaluación Psicológica celebrat a Barcelona, el 19 d'Octubre.

Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., i Gómez, A.B. (2011). Opinió dels estudiants de llicenciatura respecte al sistema d'ensenyament basat en crèdits ECTS. Comunicació oral presentada al III Congrés Internacional en Docència Universitària UNIVEST, celebrat el 16 i 17 de Juny a Girona.

Font-Mayolas, S. i Prat, F. (2011). Anàlisi, relat, moderació de debat, redacció de resum i extracció de conclusions a l'entorn de 12 contribucions sobre temes d'avaluació, al III Congrés Internacional en Docència Universitària UNIVEST, celebrat el 16 i 17 de Juny a Girona.

Font-Mayolas, S., Gómez, A.B., Planes, M. i Gras, M.E. (2011). Elaboració d'una eina d'avaluació de mòduls de màster segons els estudiants. Comunicació oral presentada al III Congrés Internacional en Docència Universitària UNIVEST, celebrat el 16 i 17 de Juny a Girona.

Planes, M., Gras, M.E., Prat, F.X., Rodríguez, M., Font-Mayolas, S. i Gómez, A.B. (2011). Indicadores de resistencia al cambio entre los estudiantes de licenciatura: del modelo tradicional al modelo basado en créditos ECTS. Comunicació escrita presentada al VIII Foro sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES) celebrat a Santander del 31 de maig al 3 de juny de 2011.

Estebanell, M., Aymerich, M., Ferrés, J., Patiño, J. (2010) Detecció de les necessitats de formació del professorat de la UdG. Comunicació presentada a VI International Congress of University Teaching and Innovation, celebrat a Barcelona, del 30 de juny al 2 de juliol.

Aymerich, M., Cañabate, D., Falgàs, M. i Gras, M.E. (2010). Which educational methodologies do they motivate and facilitate the university students learning?. Comunicació presentada a VI International Congress of University Teaching and Innovation, celebrat a Barcelona, del 30 de juny al 2 de juliol.

Rostán, C., Pérez, M., Albertín, P., Villar, E., Luz, R., Caparrós, B., Aymerich, M., Viñas, F., Font-Mayolas, S., Cunill, M., Pérez, I., Serrat, E., González, M. i Pujolràs, A. (2010). Competències acadèmiques i professionals integrades: què aportem d'innovador? Comunicació presentada a la 1ª Jornada de Bones Pràctiques de la Universitat de Girona, celebrada a Girona el 15 i 16 de juny.

Planes, M. (2010). Tutorització intensiva i avaluació continuada de pràctiques professionalitzadores en Psicologia de la Salut. Comunicació presentada a la 1ª Jornada de Bones Pràctiques celebrada a Girona el 15 i 16 de juny.

Planes, M. (2010). Els postgraus i els màsters europeus. Ponència realitzada al III Workshop BiblioUdG, celebrat a Girona el 25 i el 26 de febrer.

Aymerich, M. i Gras, E. (2009). Las metodologías docentes y su valoración por parte de los estudiantes universitarios. Comunicació presentada a UNIVEST09, Congrés Internacional "Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat", celebrat a Girona el 12 i 13 de novembre de 2009.

Font-Mayolas, S., Masferrer, L. i Gómez, A.B. (2009). La prova d'avaluació escrita reflecteix els aprenentatges? La resposta dels estudiants. Comunicació presentada a UNIVEST09, Congrés Internacional "Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat", celebrat a Girona el 12 i 13 de novembre de 2009.

Font-Mayolas, S., Salamó, A., Gómez, A.B. i Cebrián, N. (2008). La incorporació de minicasos a la docència universitària. Comunicació presentada al V Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, celebrat a Lleida del 2 al 4 de juliol.

Villar, E. i Font-Mayolas, S. (2008). Un pla d’acció tutorial pels estudis de Psicologia basat en la pròpia disciplina. Ponència per invitació a la II Jornada sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior, organitzada pel Virerectorat de Docència i Política Acadèmica, celebrada a Girona el 17 de juny.

Gras, M.E., Salamó, A. i Guich, B. (2008). Modalitat de batxillerat i rendiment en les assignatures metodológiques dels estudiants universitaris de Psicologia. Comunicació presentada a UNIVEST08. Congrés Internacional "l'Estudiant, eix del canvi a la universitat", celebrat a Girona el 2 i 3 de juny.

Font-Mayolas, S. i Gómez, A.B. (2008). Estudi de la relació entre qualificació i autoavaluació: anàlisi dels criteris de valoració de l'estudiant. Comunicació presentada a UNIVEST08. Congrés Internacional "l'Estudiant, eix del canvi a la universitat", celebrat a Girona el 2 i 3 de juny.

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Estrategias para la gestión de la actividad no presencial y análisis de incidencias en alumnos de Psicología. Comunicació que es presentarà a les III Jornadas Universitarias de Innovación y Calidad: Buenas Práccticas Académicas, que es celebraran a Bilbao del 17 al 19 de setembre de 2007.

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Gestión de la actividad no presencial y autoevaluación de competencias. Comunicació presentada al Simposio Internacional / El desarrollo de la autonomía en al aprendizaje / de la Red Estatal de Docencia Universitaria RED-U, celebrat a Barcelona, del 5 al 6 de juliol.

Villar, E. i Font-Mayolas, S. (2006). Pla d’acció tutorial al títol propi “Desenvolupament humà a la societat de la informació”: una integració dels coneixements disciplinars de la Psicologia. Pòster presentat al IV Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, celebrat a Barcelona del 5 al 7 de juliol.

Planes, M., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Casals, C. i Gómez, A.B. (2006). Evaluación de los estudios de máster: inserción laboral, mejora profesional y satisfacción de los egresados. Comunicació presentada al IV Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, celebrat a Barcelona del 5 al 7 de juliol.

Font-Mayolas, S. i Villar, E. (2006). El pla d'acció tutorial del títol propi "Desenvolupament humà a la societat de la informació". Comunicació presentada a la Jornada de Formació cap a un nou Pla d'Acció Tutorial dels estudis de Mestre, organitzada per la Facultat d'Educació i Psicologia, celebrada el 30 de maig.

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2006). L’adaptació a l’espai europeu d’educació superior de l’assignatura troncal “Avaluació Psicològica”: la gestió de l’activitat no presencial de l’alumne. Comunicació presentada a les Jornades d’Intercanvi i Debat sobre Experiències Docents a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, celebrades a Girona el 29 i 30 de juny.

Planes, M. (2004). Optimización del aprendizaje en el segundo ciclo de los estudios de Psicología: interrelación entre teoría y práctica en el ámbito de Psicología de la Salud. Pòster presentat al III Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación, celebrat a Girona del 30 de juny al 2 de juliol.

Gras, M.E., Villar, E. i Figuer, C. (1999). Discursive context, student expentancies and demands, and postgraduate education quality. Póster presentat al VI European Congress of Psychology, celebrat a Roma (Itàlia).

Villar, E., Gras, M.E., Juan,J. i Figuer, C. (1998). Determinantes cognitivos y contextuales de la dedicación y el esfuerzo en los estudios de postgrado universitarios. Comunicació presentada al II Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Madrid.

Planes, M. (1996). Drets humans i teoria i pràctica de la Psicologia. Comunicació presentada a la 1a Jornada sobre Drets Humans i Educació celebrada a Girona.

Villar, E., Planes, M., Gras, M.E. i Cornellà, M. (1993) Organització de recerca multidisciplinar amb alumnes en pràctiques. Comunicació presentada a les Jornades sobre l’Autònoma i la Innovació Docent, celebrades a Barcelona.

Villar, E. i Gras, M.E. (1992). Preferencias vocacionales de los estudiantes de Psicología de la Universidad de Girona y demanda social. Comunicació presentada al I Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Madrid.

Gras, M.E. i Villar, E. (1992). Evolución de la satisfacción, dificultad percibida de los estudios y expectativas de rendimiento durante los tres primeros cursos de la carrera de Psicología en la Universidad de Girona. Comunicació presentada al I Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Madrid.

Vidal, C. i Planes, M. (1988). Un modelo de evaluación del profesorado en la universidad. Comunicació presentada al IX Congreso Nacional de Pedagogía, celebrat a Alacant.