Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Grup de Recerca en Psicologia de la Salut

Recerca en docència en Psicologia de la Salut

Contacte

Directores:

Montserrat Planes

Maria Eugenia Gras

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

despatx 320

Plaça St Domènec, 9

17071 GIRONA

Telf: 972418018

Recerca en docència en Psicologia de la Salut


Recerca en docència en Psicologia de la Salut

Font-Mayolas, S. i Membrives, D. (2019). Los Tests: una actividad docente mediante plantilla canvas. Pòster presentat en la II Escuela de Primavera de la Sociedad Española para el Avance de la Evaluación Psicológica (SEAEP), celebrat a Barcelona 4l 4 i 5 d'abril. 

Font-Mayolas, S., Gómez, A.B., Planes, M., i Gras, M.E. (2018). Formació de formadors en Psicologia de la Salut. Comunicació presentada en el Congrés Internacional de Docència Universitària e Innovació celebrat a Girona del 4 al 6 de juliol.

Font-Mayolas, S., Gómez, A.B., Planes, M. i Gras, M.E. (2018). Valoración de los efectos en la formación de formadores en dos asignaturas optativas de salud. Pòster presentat a la I Escuela de Primavera de la Sociedad Española para el Avance de la Evaluación Psicológica (SEAEP), celebrada a Málaga del 31 de maig al 2 de juny.

Planes, M., Gras, M.E.,  Prat, F., Font-Mayolas, S. i Matito, X. (2016). Changes in students' preferences of different teaching-learning methodologies,  after the implementation of the European Space for Higher Education  in Spain. 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, celebrat a Budapèst del 27 al 29 d'octubre. 

Gras, M.E, Planes, M., Prat, F., Font-Mayolas, S. i Matito, X. (2016). Teaching-learning methodologies preferred  by Psychology students in Spain. 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, celebrat a Budapèst del 27 al 29 d'octubre. 

Font-Mayolas, S., Planes, M., Gras, M.E. y Gómez, A.B.(2013) Valoració dels estudiants de l’ús de l’avaluació per part dels iguals en la matèria d’Avaluació Psicològica. Comunicació presentada al IV Congrés Internacional UNIVEST’13: Estratègies cap a l’aprenentatge col•laboratiu, celebrat a Girona el 4 i 5 de juliol de 2013

Font-Mayolas, S. (2012). Material didáctico para la enseñanza de la Entrevista Psicológica. Comunicació oral presentada al Encuentro Estatal de Profesores de Evaluación Psicológica celebrat a Barcelona, el 19 d'Octubre.

Planes, M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., i Gómez, A.B. (2011). Opinió dels estudiants de llicenciatura respecte al sistema d'ensenyament basat en crèdits ECTS. Comunicació oral presentada al III Congrés Internacional en Docència Universitària UNIVEST, celebrat el 16 i 17 de Juny a Girona.

Font-Mayolas, S. i Prat, F. (2011). Anàlisi, relat, moderació de debat, redacció de resum i extracció de conclusions a l'entorn de 12 contribucions sobre temes d'avaluació, al III Congrés Internacional en Docència Universitària UNIVEST, celebrat el 16 i 17 de Juny a Girona.

Font-Mayolas, S., Gómez, A.B., Planes, M. i Gras, M.E. (2011). Elaboració d'una eina d'avaluació de mòduls de màster segons els estudiants. Comunicació oral presentada al III Congrés Internacional en Docència Universitària UNIVEST, celebrat el 16 i 17 de Juny a Girona.

Planes, M., Gras, M.E., Prat, F.X., Rodríguez, M., Font-Mayolas, S. i Gómez, A.B. (2011). Indicadores de resistencia al cambio entre los estudiantes de licenciatura: del modelo tradicional al modelo basado en créditos ECTS. Comunicació escrita presentada al VIII Foro sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES) celebrat a Santander del 31 de maig al 3 de juny de 2011.

Estebanell, M., Aymerich, M., Ferrés, J., Patiño, J. (2010) Detecció de les necessitats de formació del professorat de la UdG. Comunicació presentada a VI International Congress of University Teaching and Innovation, celebrat a Barcelona, del 30 de juny al 2 de juliol.

Aymerich, M., Cañabate, D., Falgàs, M. i Gras, M.E. (2010). Which educational methodologies do they motivate and facilitate the university students learning?. Comunicació presentada a VI International Congress of University Teaching and Innovation, celebrat a Barcelona, del 30 de juny al 2 de juliol.

Rostán, C., Pérez, M., Albertín, P., Villar, E., Luz, R., Caparrós, B., Aymerich, M., Viñas, F., Font-Mayolas, S., Cunill, M., Pérez, I., Serrat, E., González, M. i Pujolràs, A. (2010). Competències acadèmiques i professionals integrades: què aportem d'innovador? Comunicació presentada a la 1ª Jornada de Bones Pràctiques de la Universitat de Girona, celebrada a Girona el 15 i 16 de juny.

Planes, M. (2010). Tutorització intensiva i avaluació continuada de pràctiques professionalitzadores en Psicologia de la Salut. Comunicació presentada a la 1ª Jornada de Bones Pràctiques celebrada a Girona el 15 i 16 de juny.

Planes, M. (2010). Els postgraus i els màsters europeus. Ponència realitzada al III Workshop BiblioUdG, celebrat a Girona el 25 i el 26 de febrer.

Aymerich, M. i Gras, E. (2009). Las metodologías docentes y su valoración por parte de los estudiantes universitarios. Comunicació presentada a UNIVEST09, Congrés Internacional "Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat", celebrat a Girona el 12 i 13 de novembre de 2009.

Font-Mayolas, S., Masferrer, L. i Gómez, A.B. (2009). La prova d'avaluació escrita reflecteix els aprenentatges? La resposta dels estudiants. Comunicació presentada a UNIVEST09, Congrés Internacional "Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat", celebrat a Girona el 12 i 13 de novembre de 2009.

Font-Mayolas, S., Salamó, A., Gómez, A.B. i Cebrián, N. (2008). La incorporació de minicasos a la docència universitària. Comunicació presentada al V Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, celebrat a Lleida del 2 al 4 de juliol.

Villar, E. i Font-Mayolas, S. (2008). Un pla d’acció tutorial pels estudis de Psicologia basat en la pròpia disciplina. Ponència per invitació a la II Jornada sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior, organitzada pel Virerectorat de Docència i Política Acadèmica, celebrada a Girona el 17 de juny.

Gras, M.E., Salamó, A. i Guich, B. (2008). Modalitat de batxillerat i rendiment en les assignatures metodológiques dels estudiants universitaris de Psicologia. Comunicació presentada a UNIVEST08. Congrés Internacional "l'Estudiant, eix del canvi a la universitat", celebrat a Girona el 2 i 3 de juny.

Font-Mayolas, S. i Gómez, A.B. (2008). Estudi de la relació entre qualificació i autoavaluació: anàlisi dels criteris de valoració de l'estudiant. Comunicació presentada a UNIVEST08. Congrés Internacional "l'Estudiant, eix del canvi a la universitat", celebrat a Girona el 2 i 3 de juny.

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Estrategias para la gestión de la actividad no presencial y análisis de incidencias en alumnos de Psicología. Comunicació que es presentarà a les III Jornadas Universitarias de Innovación y Calidad: Buenas Práccticas Académicas, que es celebraran a Bilbao del 17 al 19 de setembre de 2007.

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Gestión de la actividad no presencial y autoevaluación de competencias. Comunicació presentada al Simposio Internacional / El desarrollo de la autonomía en al aprendizaje / de la Red Estatal de Docencia Universitaria RED-U, celebrat a Barcelona, del 5 al 6 de juliol.

Villar, E. i Font-Mayolas, S. (2006). Pla d’acció tutorial al títol propi “Desenvolupament humà a la societat de la informació”: una integració dels coneixements disciplinars de la Psicologia. Pòster presentat al IV Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, celebrat a Barcelona del 5 al 7 de juliol.

Planes, M., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Casals, C. i Gómez, A.B. (2006). Evaluación de los estudios de máster: inserción laboral, mejora profesional y satisfacción de los egresados. Comunicació presentada al IV Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, celebrat a Barcelona del 5 al 7 de juliol.

Font-Mayolas, S. i Villar, E. (2006). El pla d'acció tutorial del títol propi "Desenvolupament humà a la societat de la informació". Comunicació presentada a la Jornada de Formació cap a un nou Pla d'Acció Tutorial dels estudis de Mestre, organitzada per la Facultat d'Educació i Psicologia, celebrada el 30 de maig.

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2006). L’adaptació a l’espai europeu d’educació superior de l’assignatura troncal “Avaluació Psicològica”: la gestió de l’activitat no presencial de l’alumne. Comunicació presentada a les Jornades d’Intercanvi i Debat sobre Experiències Docents a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, celebrades a Girona el 29 i 30 de juny.

Planes, M. (2004). Optimización del aprendizaje en el segundo ciclo de los estudios de Psicología: interrelación entre teoría y práctica en el ámbito de Psicología de la Salud. Pòster presentat al III Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación, celebrat a Girona del 30 de juny al 2 de juliol.

Gras, M.E., Villar, E. i Figuer, C. (1999). Discursive context, student expentancies and demands, and postgraduate education quality. Póster presentat al VI European Congress of Psychology, celebrat a Roma (Itàlia).

Villar, E., Gras, M.E., Juan,J. i Figuer, C. (1998). Determinantes cognitivos y contextuales de la dedicación y el esfuerzo en los estudios de postgrado universitarios. Comunicació presentada al II Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Madrid.

Planes, M. (1996). Drets humans i teoria i pràctica de la Psicologia. Comunicació presentada a la 1a Jornada sobre Drets Humans i Educació celebrada a Girona.

Villar, E., Planes, M., Gras, M.E. i Cornellà, M. (1993) Organització de recerca multidisciplinar amb alumnes en pràctiques. Comunicació presentada a les Jornades sobre l’Autònoma i la Innovació Docent, celebrades a Barcelona.

Villar, E. i Gras, M.E. (1992). Preferencias vocacionales de los estudiantes de Psicología de la Universidad de Girona y demanda social. Comunicació presentada al I Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Madrid.

Gras, M.E. i Villar, E. (1992). Evolución de la satisfacción, dificultad percibida de los estudios y expectativas de rendimiento durante los tres primeros cursos de la carrera de Psicología en la Universidad de Girona. Comunicació presentada al I Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrat a Madrid.

Vidal, C. i Planes, M. (1988). Un modelo de evaluación del profesorado en la universidad. Comunicació presentada al IX Congreso Nacional de Pedagogía, celebrat a Alacant.