If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Grup de Recerca en Psicologia de la Salut

Convenis i contractes

Contacte

Directores:

Montserrat Planes

Maria Eugenia Gras

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

despatx 320

Plaça St Domènec, 9

17071 GIRONA

Telf: 972418018

Convenis i contractes

"Anàlisi de necessitats per a l’elaboració del Pla Municipal d’Addiccions de la ciutat de Girona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Girona. Any 2021. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadors: Dr. Fran Calvo, Dra. Natàlia Cebrián, Dra. Mª Eugènia Gras, Dra. Montserrat Planes, Dra. Josefina Patiño i Dra. Anna Salamó.

"Conveni de col·laboració amb la Fundació privada MAP per a l'estudi de les necessitats sexuals i afectives de les persones amb discapacitat psíquica". Any 2019. Investigadora principal: Dra. Montserrat Planes (UdG). Investigadors: Dra. M. Eugènia Gras (UdG) i Jordi Fernández (MAP)

"Elaboració d'un informe divulgatiu fonamentat científicament sobre l'envelliment i la pèrdua de facultats per a la seva mobilitat, especialment en la conducció". Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i el RACC. Any 2011. Investigadora principal:Dra. Maria Eugenia Gras Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Sílvia Font- Mayolas.

Informe anual 2010 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2011. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Montserrat Planes.

"Promoció del voluntariat en l'àmbit de la salut entre la gent gran de Catalunya". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, any 2010. Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Montserrat Planes.

"El psicòleg a les residències de persones grans. Situació actual i necessitats de canvi a les comarques gironines". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Fundació Campus Arnau d’Escala, any 2009. Investigadora principal: Dra. Maria Aymerich.

"Informe anual 2009 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Elaboració d'una guia d'avaluació dels Espais Familiars de Petita Infància (0-3 anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

"Dinamització i elaboració d'un model d'avaluació dels espais familiars de petita infància (0-3 anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

"Informe anual 2008 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2009. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

"Avaluació del paquet preventiu (exposició + activitats a l'aula) de l'exposició "I tu, de què vas?"". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Avaluació dels resultats de la visita de la població a l'exposició "I tu, de què vas?"". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Informe anual de l’avaluació dels programes preventius en drogodependències". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Elaboració d'un informe divulgatiu fonnamentat científicament sobre la distracció dels conductors com a factor d'accidentalitat. Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i la Fundació RACC. Any 2008. Investigadora Principal: Dra. Maria Eugenia Gras Investigadores: Montserrat Planes i Sílvia Font-Mayolas.

"Avaluació de resultats de la intervenció preventiva de les drogodependències: Exposició "I tu, de què vas?". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2007. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Fitxa per recollir dades sobre l'avaluació de programes preventius en drogodependències". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2007. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Guia d’avaluació de programes preventius en drogodependències". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2006. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Assessorament tècnic per a l’avaluació de programes preventius en drogodependències". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2006. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

“Anàlisi de la població de gent gran resident a la ciutat de Girona”. Conveni de recerca entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Girona, subvencionat pel Fons Social Europeu i la Generalitat de Catalunya. Any 2006. Investigadora principal: Dra. Maria Aymerich. Investigadora: Sra. Anna Salamó.

Conveni de col.laboració científica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Lloret de Mar per a fomentar la participació ciutadana en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Any 2005. Investigadora principal: Dra. M. Eugènia Gras.