ONIT Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT)

Presentació

Contacte

Grup de recerca ONIT

Facultat de turisme

Universitat de Girona

Pl, Ferrater Mora, 1

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 20

Fax +34 972 41 97 09

Presentació

ONIT és un grup de recerca que estudia (1) la rellevància de les xarxes relacionals, la seva configuració i gestió, sobre la capacitat d’innovació, la creació d’estratègies i la competitivitat de les empreses i organitzacions, i (2) sobre la dinàmica i evolució de les organitzacions, les capacitats i habilitats directives per gestionar aquests processos de canvi, i els principals obstacles a una gestió efectiva d’aquest canvi.

La complexitat del manteniment amb el temps de la competitivitat de les empreses i altres organitzacions posa de relleu la importància de conèixer i entendre les dinàmiques i els processos evolutius que les governen. Per tant, la capacitat de gestió d’aquests processos és un assumpte determinant a recercar.

Així, aquesta línia de recerca es planteja, principalment, (1) estudiar les empreses i els processos empresarials i competitius des d’una perspectiva evolutiva, (2) analitzar la innovació com element determinant d’aquestes dinàmiques, (3) estudiar la innovació com el resultat d’un procés d’interacció organitzativa, (4) adoptar les teories i mètodes de xarxes relacionals com a referent en l’estudi i anàlisi de les interaccions organitzatives que determinen els processos de innovació i el disseny i adopció d’estratègies, (5) estudiar les diferents dinàmiques dels processos evolutius amb especial èmfasi amb les dinàmiques complexes i les teories de la complexitat, (6) determinar les implicacions que aquestes dinàmiques tenen en la gestió dels processos d’innovació, en la gestió dels negocis en general, i en la rellevància de les es habilitat directives en particular (7) analitzar els processos de canvi organitzatiu i les implicacions que les diferents dinàmiques organitzatives tenen sobre la gestió d’aquestes processos de canvi, i (8) observar i analitzar tots aquests processos en diversos tipus d’empreses i organitzacions amb especial èmfasi amb les organitzacions turístiques i empreses familiars.