Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Àmbit de recerca

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Àmbit de Recerca

Objectius de la recerca del LAGP

Contribuir a generar nou coneixement en el camp de l’Anàlisi i la Gestió del Paisatge, tant en el camp de la recerca bàsica com en l’aplicada.

  Línies de recerca

 • Caracterització i gestió de les platges i dunes del litoral català.
 • Estudi cartogràfic de les cobertes forestals.
 • Anàlisi de les polítiques de paisatge.
 • Canvis paisatgístics en l'àmbit mediterrani en els darrers 150 anys.
 • Disseny de Vies Verdes i altres estructures de connexió ecològica i paisatgística.
 • Història i evolució del concepte de paisatge.
 • Flora i vegetació.

 Projectes actuals

Enllaços a pàgines web externes (feu clic sobre del projecte)


Visor de platges i dunes

Línia d'investigació i vegetació de la Udg

Avaluació integral de costes i gestió de platges


 

 

Principals projectes desenvolupats en els darrers 5 anys: 

 

 1. Metodologias y conocimientos para validar un nuevo modelo integral de gestion de playas como objetivo de la GIZC”. CSO2009-14589-C04-02. (Projecte de recerca coordinat amb el CEAB –Rafael Sardà- i ESADE –Josep Rucabado, Josep F. Valls-). Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología. Durada: 2009-2012.
   
 2. "Estudi cartogràfic de les cobertes forestals", projecte dirigit per en Josep Gordi (LAGP, Udg) amb la col.laboració de Miquel Fabra (professor d'enginyeria forestal de la Univ. de València i membre de la consultora Balma).
   
 3. "Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines". (Projecte conjunt amb el CRPP de la UPC) Finançament i supervisió de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Durada: 2006-2007.
   
 4. "Definició dels elements funcionals de conservació del paisatge com a objectiu de la gestió integrada de les àrees costaneres-DEFCON". (Projecte de recerca coordinat amb el CEAB –Rafael Sardà- i el LIM-CIIRC –José Jiménez- de la UPC. Projecte finançat pel Ministerio de Educación. Durada: 2006-2009.
   
 5. "Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona". (Projecte conjunt amb la Unitat de Geografia de la Univ. Rovira i Virgili. Finançament i supervisió de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Durada: 2005-2006.
   
 6. "Metodologia de valoració del recurs platja com a suport de la gestió integrada de les àrees turístiques costaneres". (Projecte de recerca coordinat amb el CEAB –Rafael Sardà- i el LIM-CIIRC –José Jiménez- de la UPC). Projecte finançat pel Ministerio de Educación. Durada: 2003-2006.
   
 7. "Cartografia de la transformació del paisatge costaner de Catalunya en el període 1800-2000". (Projecte coordinat amb el grup de Biogeografia -J.M. Panareda- de la UB). Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología. Durada: 2002-2005.
   
 8. "Estudi de les condicions paisatgístiques del sòl no urbanitzable del municipi de Palafrugell". Finançat per l’Ajuntament de Palafrugell. 2005.
   
 9. "Evolució del paisatge fluvial de la conca del Besòs en els darrers 50 anys". Finançat pel Consorci per a la defensa de la conca del Besòs. 2005.
   
 10. "Estudi de l’ordenació del sòl no urbanitzable dins els treballs de redacció del POUM de Sant Pere de Vilamajor". Finançat per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 2006.
   
 11. "Avaluació de la transformació del paisatge a les serres de Montserrat i Sant Llorenç del Munt en els darrers dos segles". (Projecte de recerca coordinat amb el grup de recerca de Biogeografía -J.M. Panareda- de la UB). Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología. Durada: 2000-2002.
   
 12. "Disseny d’una Via Verda entre l’àrea agrícola de Gallecs i els espais naturals de les serralades Litoral i Prelitoral". Projecte finançat per la Diputació de Barcelona. Durada: 2000-2002.

 

Principals publicacions en els darrers 5 anys

 

 • Morera, C.; Pintó, J. & Romero, M. (2007). “Paisaje, procesos de fragmentación y redes ecológicas: aproximación conceptual”. In: Corredores Biológicos. Acercamiento conceptual y experiencias en América: 11-32. Centro Científico Tropical y Universidad Nacional. San José (Costa Rica).
 • Crous, A. & Pintó, J. (2006). “Evolución de la playa de Sa Riera (Begur, Costa Brava) en los últimos 50 años”. Investigaciones Geográficas, 39: 119-130. Alicante.
 • Serra, I. & Pintó, J. (2006). “La transformació del paisatge del delta de la Tordera en els darrers cinquanta anys. Una anàlisi per mitjà dels canvis en els usos i cobertes del sòl”. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 46: 81–102. Barcelona.
 • Pintó, J. (2005). “El paisatge litoral”. Espais, 50: 161-172. Depart. de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.
 • Nogué, J. & Vicente, J. (2004). “Landscape and nacional identity in Catalonia”. Political Geography, 23: 113-132.
 • Pintó, J.; Martí, C. & Serra, I. (2004). “Aproximación a la evolución reciente del paisaje forestal de la Costa Brava”. Estudios en Biogeografía 2004: 175-183. Ed. Aster.
 • Nogué, J. (2004). “Cartografía de los cambios sociales y culturales”. In: Romero, J. (ed.). Geografía Humana : una introducción. Ed. Ariel.
 • Pintó, J. i Martí, C. (2004). “La transformació de l’espai litoral. Conseqüències socioeconòmiques i ambientals”. In: VV.AA. (2004). La gestió del litoral. Col. Espai blau. Diputació de Barcelona.
 • Villanova, J. L. (ed.) (2004). El Protectorado de España en Marruecos. Organización política y territorial. Ed. Alborán.
 • Pintó, J. (2002). “Landscape modification in relation to recurrent fires”. In: Pardini, G. & Pintó, J. (eds.) (2002). Fire, landscape and biodiversity. An appraisal on its effects and efectiveness, 143-152. Servei Publicacions UdG. 218 p.


Formació de personal investigador

Sota la direcció de membres del grup s’han llegit les següents tesis i memòries de recerca:

 • Tesis doctoral: “Modelización de la transformación del paisaje en la cuenca de la Muga (Alt Empordà) en el período 1950-1995”. Doctorant: Marylin Romero. Data de lectura : 10/03/05.Beca MUTIS. (Depart. de Geografía. Univ. Nacional de Costa Rica). Director: Dr. Josep Pintó. (htpp://tdx.cbuc.es).
 • Tesis doctoral: “La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava. Anàlisi de l’evolució (1956-2003), diagnosi de l’estat actual i prognosi de futur”. Doctorant: Carolina Martí. Data de lectura : 11/03/05. Depart. de Geografía. Univ. de Girona. Director: Dr. Josep Pintó. (htpp://tdx.cbuc.es).
 • Memoria de investigación: “Evolució de la línia de la costa : processos d'acreció i erosió a la costa catalana: els casos de la cala de Sa Riera (Cap de Begur) i la platja de la Marquesa (Delta de l'Ebre)” . Autor: Anna Crous Bou. Fecha de lectura: 20/10/04. Director: Dr. Josep Pintó.
 • Memoria de investigación: “El paisatge de la plana de la Selva”. Autor: Marc Martínez. Departament de Geografía. Univ. de Girona. Fecha de lectura: 14/10/02. Director:Dr. Josep Pintó.
 • Memoria de investigación: “Estat actual de la vegetació a les platges del Maresme Nord (St. Andreu de Llavaneres-Malgrat de Mar). Propostes de gestió i restauració”. Autor: Oriol Bassa Vila. Departament de Geografía. Universidad de Girona. Fecha de lectura: 15/10/02. Director: Dr. Josep Pintó.
 • Memoria de investigación: “Estat actual de la vegetació psamòfila a les platges del Baix Maresme. Propostes de gestió i regeneració”. Autor: Cristina Prats González. Departament de Geografía. Universidad de Girona. Fecha de lectura: 15/10/02. Director: Dr. Josep Pintó.
 • Memoria de investigación: “La transformación del paisaje litoral del centro de la Costa Brava en los últimos 50 años”. Autor: Carolina Martí Llambrich. Data de lectura: 25/10/01. Departament de Geografía. Universidad de Girona. Director: Dr. Josep Pintó.
 • Memoria de investigación: La evolución del paisaje en la cuenca baja del Tordera en el periodo 1860-1998. Autor: Isidre Serra Cervantes. Data de lectura: 25/10/01. Departament de Geografía. Universidad de Girona. Director: Dr. Josep Pintó.
 • Tesis doctoral: “Anàlisi i valoració dels boscos de les valls d’Hormoier i Sant Aniol (Alta Garrotxa, Girona)”. Doctorant: Josep Vila Subirós. Data de lectura: 24/01/00. Departament de Geografia Física. Univ. de Barcelona. Director: Dr. Josep Gordi.
 • Memoria de investigación: “Cartografia del paisatge vegetal del sector nord-oest del massís de les Gavarres (Girona)”. Autor: Salvador Carbó Ayra. Departament de Geografía. Univ. de Girona. Director: Dr. Josep Pintó. 2000.