Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà

Vincle Afectiu i Psicopatologia

Contacte

Directora:

 

Dra. Marta Sadurní i Brugué.

marta.sadurni@udg.edu

 972 41 82 60

VINCLE AFECTIU I PSICOPATOLOGIA

PSICOPATOLOGIA I VINCLE AFECTIU 


La teoria de l'aferrament o vincle afectiu (attachment), junt amb la psicoanàlisi, sosté que la relació d'amor i tendresa que un infant té amb les figures de criança és una base important per la salut mental. 


A la dècada actual, els avenços en el camp de la psicologia evolutiva i la investigació neurobiològica, han mostrat com la comunicació afectiva entre la diada mare-infant és crítica per una òptima maduració dels sistemes cerebrals que regulen els processos emocionals, la modulació de l'estrès i la capacitat d'autoregulació.

 

La capacitat de la mare per fer que l’infant es senti protegit, segur i estimat és tan important que autors com Wat (2003) escriuen  “Si un infant creix amb experiències de separació, dolor, por o ràbia, llavors el seu desenvolupament no solament pot seguir una via patogènica sinó que hem de pensar que el substrat neurobiològic també en pot resultar afectat”.

 

Els nostres estudis cerquen indagar si els diferents  trastorns de la personalitat i de l'afectivitat en persones adultes es relacionen amb patrons determinats del sistema intern de vincle afectiu.


  Exposició de les nostres recerques en el curs d’una de les conferències pronunciades el 2015.