Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà

Períodes de regressió i vincle afectiu

Contacte

Directora:

 

Dra. Marta Sadurní i Brugué.

marta.sadurni@udg.edu

 972 41 82 60

Períodes de regressió i vincle afectiu

          

PERÍODES DE REGRESSIÓ I VINCLE AFECTIU


Recerca que segueix els estudis de Frans Plooij sobre els canvis ràpids en el desenvolupament durant el primer any de vida. Els períodes de regressió o re-progressió, també anomenats períodes sensibles del desenvolupament, són períodes de canvi ràpid que solen desestabilitzar l'organisme infantil. Davant els canvis interns, els infants solen activar conductes d'aferrament, cercant la protecció i seguretat. Durant el primer any de vida, diferents investigadors hem pogut mostrar, que aquests episodis d'irritabilitat i plor es donen en unes setmanes determinades, després de les quals es sol donar l'emergència de noves habilitats o capacitats (transicions del desenvolupament). El fenomen ha estat estudiat en primats i infants humans per diferents laboratoris i grups de recerca europeus, entre els quals figura el nostre Laboratori.


Terapeutes en formació de Màster del Laboratori (promoció 2015) durant una sessió de treball emocional