Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà

Interacció mare-infant i joc compartit

Contacte

Directora:

 

Dra. Marta Sadurní i Brugué.

marta.sadurni@udg.edu

 972 41 82 60

Interacció mare-infant i joc compartit

 

INTERACCIÓ MARE-INFANT I JOC COMPARTIT


El joc mare-infant (pare-infant) té un paper primordial en el procés de desenvolupament de la regulació emocional, les capacitats intersubjectives i les relacions afectives entre pares-fills.

 

 

El nostre grup de recerca està especialitzat en l'estudi de la relació afectiva entre mare-infant (pare-infant) a través del joc. Hem dissenyat una prova per valorar l'ajustament mare-infant i el nivell de desenvolupament infantil. El nostre programa (mother-child play therapy) va adreçat a l'optimització de les competències parentals i l'ajustament amb l'infant a través del joc. Una variant del nostre programa de joc mare-infant és emprada en el cas d'infants menors de tres anys que presenten lleugers retards o desfasaments cronològics del seu procés evolutiu, sovint a l'àrea lingüística i adquisició de la capacitat simbòlica