Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà

Famílies vulnerables

Contacte

Directora:

 

Dra. Marta Sadurní i Brugué.

marta.sadurni@udg.edu

 972 41 82 60

FAMÍLIES VULNERABLES

 

FAMÍLIES VULNERABLES

Aconseguir un equilibri i capacitat de regulació emocional i una estructura de personalitat que et permeti fer front a les incerteses de la vida no és una tasca fàcil. Hi ha persones més fràgils que altres, més vulnerables que altres. Els factors externs com la pobresa, la inestabilitat laboral, la solitud, el consum de substàncies tòxiques, les relacions conflictives, entre altres, es poden considerar de risc. Però hi ha altres factors importants que romanen més ocults: la història afectiva amb les figures d’aferrament, el dol per les separacions i pèrdues, la por, l’ansietat, la ràbia, la culpa i altres emocions viscudes ens fan fràgils i vulnerables. 

Els pares i mares vulnerables tenen més dificultat per oferir el marc de cura i protecció estable que els infants necessiten trobar en les seves figures d'aferrament. Alguns d'aquests pares i mares poden arribar a situacions de maltracte o desprotecció envers els seus fills/es. 

Aquesta línia de recerca comprèn l'estudi de les històries de criança, el món relacional intern, el patró de vincle afectiu, les competències parentals i la construcció de la capacitat de resiliència al llarg de la infantesa, adolescència i vida adulta.  

 

  

 

Marta Sadurní, Maria Teresa Pi i Júlia Sánchez a les Jornades IAN 2016