Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà

Projecte M.I.M.A

Contacte

Directora:

 

Dra. Marta Sadurní i Brugué.

marta.sadurni@udg.edu

 972 41 82 60

Projecte M.I.M.A

PROJECTE M.I.M.A

 

PROGRAMA DE RECERCA PER LA MILLORA DE LA INTERACCIÓ MARE-INFANT I OPTIMITZACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PARENTALS PER A FAMÍLIES AMB FILLS TUTELATS

 

 

L’any 2007, l’Institut Català de la Dona va atorgar al Laboratori de Vincle Afectiu (abans JIF) una subvenció per iniciar un estudi sobre el potencial de vincle afectiu en una mostra de dones d’alt risc o exclusió social amb fills/es tutelats per la Generalitat.  Fruit d’aquell treball va emergir la voluntat de realitzar un programa experimental adreçat a mares (pares) que havien perdut la tutela del seu fill/a. 

Els objectius del Projecte M.I.M.A són: 

1- Analitzar si el Programa Terapèutic de Video-Intervenció  possibilita, en un temps acotat, millorar les competències d’aquests pares/mares i minimitzar, per tant, el risc de maltractament. 

2- Comprovar si aquest Programa facilita l’establiment d’un sistema de vincle afectiu de base segura malgrat les dificultats i separació mare-infant.

3- Estudiar l’eficiència del Programa en les possibilitats de reunificació familiar. 

Per dur a terme aquests objectius s’ha dissenyat un protocol d’investigació basat en dissenys metodològics experimentals de cas únic. El programa es desenvolupa en el si del Laboratori de Desenvolupament Humà (Lab-DH) una altre estructura de recerca de la Universitat de Girona sense ànim de lucre, que té com a finalitat la recerca, formació i disseny de programes d’intervenció adreçats a la optimització de la salut mental dels infants, adolescents i adults. 

 

COM ACCEDIR AL PROGRAMA