If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Notícies

  

arxiu de notícies

Workshops

Dia 21 de maig de 2009, 11.00 h. (Sala de Graus)
Javier Cercas entrevistat pels estudiants
Els estudiants de Tècniques d'expressió oral i escrita (TEOE) i els de Literatura Hispanoamericana entrevisten Javier Cercas.
5/13/2009
UniversityWorkshopsConferences
Conferència: "Aspectes teòrics i metodològics de la Gramàtica Generativa"
15 de maig (11.00 h.- Aula B8). Organitza: Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI).
5/4/2009
Workshops


Page 1 of 1First   Previous   Next   Last