If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Lèxic i gramàtica

Presentació

Contacte

Grup de recerca de Lèxic i Gramàtica

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 - Girona

Tel. 972418820

gali@udg.edu

Presentació

El Grup de Lèxic i Gramàtica (GLG) de la UdG està format per investigadors de l’àmbit lingüístic, del de l’educació i del sanitari. Durant la seva existència ha tingut una cinquantena de becaris i contractats, entre els predoctorals, els de col·laboració, de transferència (UdG) i els lligats a projectes i convenis. És un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya des de 1995,

 

Les línies de recerca del grup són:

 

- Descripció sincrònica i diacrònica de les llengües romàniques

- Descripció lingüística i tipologia

- Teoria lingüística

- Tipologia i adquisició de segones llengües

- Gramàtica comparada

- Variació lingüística

- Contacte lingüístic

- Codificació lingüística

 

En el darrers anys, els projectes conjunts s’han centrat en dos temes:

- la relació entre la tipologia i la teoria lingüística, i el procés d’adquisició del català i del castellà per part de persones immigrades que parlen llengües diferents des d’un punt de vista tipològic,

- les diferències interlingüístiques relacionades amb la categorització de les parts del cos i de les malalties, signes i símptomes.

Relacionats amb aquests estudis dels darrers anys, hem portat a terme diversos projectes de transferència de coneixement a través de quatre convenis de col·laboració científica firmats amb diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya (Benestar i Família, Sanitat, Educació). Aquesta feina de transferència l’hem vehiculada a través del Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració (GALI), una estructures de recerca de la UdG que s’autofinança.

El grup manté una estreta col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, que, juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, actuen com a EPO en els nostres projectes (MCyT i MEC).

Entre les publicacions més rellevants dels últims anys hi podem comptar articles publicats a revistes com Probus, Verba, Caplletra, Revista Española de Lingüística, Articles de didàctica de la llengua i la literatura, Els Marges, Pyrénées, Noves SL i llibres o capítols de llibres editats a editorials com Oxford University Press, John Benjamins, Multilingual Matters, Caissa Italia, Empúries, Institut d’Estudis Catalans, Eumo, etc., i diverses editorials universitàries (Universitat del País Basc, Universitat de Deusto, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de València, IULA-Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Santiago de Compostel·la, Universitat de Praga, etc.). Els membres del grup som els responsables de la Col·lecció Llengua, Immigració i Ensenyament del Català, editada per la Generalitat de Catalunya, i els autors de 13 dels 14 llibres que s’han editat fins ara. Es tracta d’estudis comparatius entre la gramàtica del català i la d’algunes llengües de la immigració: àrab, xinès, soninké, mandinga, amazic, wòlof, fula, panjabi, romanès ucraïnès i tagal (dues edicions); quítxua, rus, hindi/urdu i búlgar.

El GLG va ser el promotor del primer doctorat en temes lingüístics de la UdG (Diversitat educativa i Pluralitat Lingüística: llengües i migració), relacionat amb l'actual Màster Oficial en ensenyament d’espanyol i de català com a segones llengües / Llengües i moviments de població.