Historia de la Ciencia Jurídica

Projectes

Contacto

Directores del Grupo

José Luis Linares Pineda

ir a página personal

José María Pérez Collados

ir a página personal

Editor de la página

Manuel José Vial Dumas

ir a página personal

 

 

 

Proyectos

Els membres del grup participen en diversos projectes que el configuren com a un espai plural de recerca, a on conflueixen els diferents esforços i aprenentatges.

A continuació presentem els distints projectes i redirigim als llocs Web, siguin alliens o propis de la nostra Universitat, creats per a contenir la informació més detallada     

 

 

Bartholi Commentaria