Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Historia de la Ciencia Jurídica

Más noticias

Más noticias

14/06/2011
Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the Science and Codification of Private Law

Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna
Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 14 óra
Venue: ELTE ÁJK Aula Magna
November 24, 2011 (Thursday) 2 p.m.

 Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz

Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the Science and Codification of Private Law

Beitrag der ungarischen Juristen zur Entwicklung der Privatrechtswissenschaft und Kodifikation des Privatrechts

 

 

 Invitation to the Symposion

 

 

Magyar jogtudósok hozzájárulása az európai és az Európán kívüli magánjogtudomány fejlődéséhez, különös tekintettel Oroszországra, Németországra, Törökországra és Brazíliára (Hamza Gábor)

Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the European and Extra-European Science of Private Law with particular Reference to Russia, Germany, Turkey and Brazil (Gábor Hamza)

 

Szászy-Schwarz Gusztáv és német magánjogtudomány (Sándor István)

Gusztáv Szászy-Schwarz and the German Science of Private Law (István Sándor)

 

Contribution of Vera Bolgár and Charles Szladits to the „Europeanization” of the Legal Science in the United States of America (Francis A. Gabor)

 

Szászy István és a nemzetközi magánjog (Csehi Zoltán)

István Szászy and Private International Law (Zoltán Csehi)

 

Zajtay Imre és a magánjogi jogösszehasonlítás (Boóc Ádám)

Imre Zajtay and Comparison of Private Law (Ádám Boóc)

 

Ungarische Einflüsse auf die Privatrechtsentwicklung und Privatrechtswissenschaft Österreichs (Werner Ogris)

Hungarian Influences on the Development of Private Law and Science of Private Law in Austria (Werner Ogris)

 

Eörsi Gyula és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény (Vékás Lajos)

Gyula Eörsi and the Vienna Convention on the International Sale of Goods (Lajos Vékás)