ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua

Tesis doctorals i de màster

Contacte

Grup d'Història de la Llengua

 

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Facultat de Lletres

Universitat de Girona

Pl. Ferrater Mora, 1

Girona 17071, Espanya

* ghl@udg.edu

Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Tesis doctorals i de màster

En curs
 • ALBIOL TORRES, Gemma. El paper de la llengua en la configuració de la identitat menorquina. Tesi doctoral en curs dirigida per Francesc Feliu.
 • BARNADA, Clara. El discurs entorn de la llengua a "La Veu de Catalunya" (1910-1923). Tesi doctoral en curs dirigida per Narcís Iglésias.
 • CARBONELL, Natàlia. Escriptures de l'exili republicà: llengua i identitat davant situacions individuals límit. Tesi doctoral en curs dirigida per Narcís Iglésias.
 • MALÉ, Joaquim. Els pressupòsits metodològics que hi ha darrera les grans recerques dels darrers anys dedicades al Jesús de la història. Tesi doctoral en curs dirigida per Joan Ferrer.
 • MITJAVILA, Mercè. Recordar, repensar, crear un nou rossellonès. Els escriptors de la Catalunya del Nord avui. Tesi doctoral en curs dirigida per Francesc Feliu.
 • MONTALAT, Pere. El diccionari Gazophylacium catalano-latinum de Joan Lacavalleria (segle XVII). Tesi doctoral en curs dirigida per Francesc Feliu.
2015
 • PUJOLS GIFRÉ, Anna. Migració actual i comunicació: les comunitats catalanes virtuals a la Gran Bretanya . Universitat de Girona, 2015. Tesi de Màster dirigida per Narcís Iglésias Franch.
2014
 • ALBIOL TORRES, Gemma. Antoni Febrer Cardona (1761-1841) i l’ensenyament del català “per princípis”: edició crítica dels Princípis Generáls y Particulars de la Llèngua Menorquína. Tesi de Màster dirigida per Francesc Feliu
 • FERRER BORRELL, Elies. La centralitat del llenguatge en l'antropologia de Lluís Duch: reflexió filosòfica sobre la noció d'emparaulament . Universitat de Girona, 2014. Tesi doctoral dirigida per Joan Ferrer.
 • FULLANA, Olga. La gramàtica de Pau Cardellach i Busquets . Universitat de Girona, 2014. Tesi doctoral dirigida per Francesc Feliu.
 • TURON, M. Àngels. La tradición judía y la narración en la pintura de Marc Chagall. Tesi doctoral dirigida per Joan Ferrer.
2013
2012
 • BONET, Lluc. L'instituteur Louis Pastre (1863-1927): Le catalan et l'école en Roussillon de 1881 à 1907. Universitat de Girona, 2012. Tesi doctoral codirigida per August Rafanell i Philippe Martel.
 • CARBONELL, Natàlia. Escriptures populars de l'exili: el cas de Ramir Bruguera i els seus corresponsals (1939-1952). Universitat de Girona, 2012. Tesi de màster dirigida per Narcís Iglésias Franch.
 • FRAU, Manel. «Caminant a les fosques» Estudi i traducció de l'obra apologètica Kešet u-magen de rabí Šimon benema Duran. Universitat de Girona, 2012. Tesi doctoral dirigida per Joan Ferrer.
 • GENDRA, Jordi. Rostres en rostres: Estudi i traducció del Comentari al Sefer yesirah (Llibre de la Creació) de rabí Isaac el Pietós, altrament anomenat, el Cec. Una aproximació a la visió teològica, cosmològica i antropològica del seu autor. Universitat de Girona, 2012. Tesi doctoral dirigida per Joan Ferrer.
2011
 • VILARRASA, Clara. La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó. Universitat de Girona, 2011. Tesi doctoral dirigida per Francesc Feliu.
2010
 • GÓMEZ-TEN, Robert. La intervenció de Joan Coromines en alguns dels grans episodis de la història de la llengua catalana del s. XX (amb un apèndix d’observacions sobre la llengua catalana de Joan Coromines). Universitat de Girona, 2010. Tesi doctoral sota la direcció de Joan Ferrer i Costa.
 • MITJAVILA FRANCH, Mercè. Recull lèxic del català argòtic de mitjan segle XIX i segle XX. Universitat de Girona, 2010. Tesi de màster dirigida per Francesc Feliu i Joan Ferrer.
2009
 • BARNADA COLL, Clara. El discurs entorn de la llengua a «La Veu de Catalunya» (1910-1917). Universitat de Girona, 2009. Treball de recerca de doctorat dirigit per Narcís Iglésias.
2008
 • ESTEBAN GUITART, Moisès. La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Funciones de la identidad y mecanismos psicosociales implicados. Universitat de Girona, 2008. Tesi doctoral dirigida per Josep M. Nadal.
 • VILARRASA RUIZ, Clara. Carles Grandó: una altra visió de la Catalunya francesa. Universitat de Girona, 2008. Treball de recerca de doctorat dirigit per Francesc Feliu Torrent.
2007
 • FRANCALANCI, Leonardo. La traducció catalana del comentari de Bernardo Ilicino als Triumphi de Petrarca. Assaig d'edició crítica. Universitat de Girona, 2007. Treball de recerca de doctorat dirigit per Josep M. Nadal.
2006
 • BRUGUERA LIGERO, Fèlix. Onomàstica osorenca. Toponímia pretèrita i present dels termes municipal i parroquial d'Osor (la Selva). Universitat de girona, 2006. Tesi doctoral sota la direcció d’August Rafanell-Vall-llosera.
 • ESTEBAN GUITART, Moisès. Mecanismes psicosocials implicats en la co-construcció narrativa de la identitat mediada en una mostra multicultural. Universitat de Girona, 2006. Treball de recerca de doctorat dirigit per Josep M. Nadal i Ignasi Vila.
 • GÓMEZ-TEN, Robert. Catalogació dels materials extralingüístics del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. Universitat de Girona, 2006. Treball de recerca de doctorat dirigit per Francesc Feliu.
2004
 • Barbara Renesto. Decameron. Traduzione catalana del 1429. Edizione critica e commento. Università degli Studi di Venezia, 2004. Tesi doctoral dirigida per Francesc Feliu.
2003
 • FERRER COSTA. Josep. Epistolari Joan Coromines & Joan Sales. Edició, anotació i estudi introductori. Universitat de Girona, 2003. Treball de recerca de doctorat dirigit per Francesc Feliu.
2002
 • BRUGUERA LIGERO, Fèlix. Antroponímia osorenca pretèrita i present: prenoms, llinatges i malnoms. Universitat de Girona, 2002. Treball de recerca de doctorat dirigit per August Rafanell.
 • CORNELLÀ DETRELL, Jordi. Teoria i pràctica lingüístiques a l'obra literària i editorial de Joan Sales. Universitat de Girona, 2002. Treball de recerca de doctorat dirigit per August Rafanell.
 • FERRER COSTA. Joan. El Targum D’Osees en tradició iemenita. Universitat de Girona, 2002. Tesi doctoral dirigida per J. Ribera Florit.
 • JUHER BARROT, Cristina. Josep de Móra i Catà, marquès de Llió (1694-1762), autor de l''Apéndice al lenguaje romano vulgar'. Universitat de Girona, 2002. Treball de recerca de doctorat dirigit per Josep M. Nadal.
 • MIRANDA SERRA, Josep. Biografia de Don Pere Corominas i edició filològica de 'Jardins de Sant Pol'. Universitat de Girona, 2002. Treball de recerca de doctorat dirigit per Francesc Feliu.
2001
 • IGLÉSIAS FRANCH, Narcís. L’obra lingüística de Josep Calvera Santacana. Universitat de Girona, 2001. Tesi doctoral dirigida per Josep M. Nadal.
1997
 • FELIU TORRENT, Francesc. L’obra filològia d’Antoni de Bastero i Lledó. Edició de la Història de la llengua catalana. Universitat de Girona, 1997. Tesi doctoral dirigida per Josep M. Nadal.
1995
 • AGUSTÍ, Alfred. Llengua i església a la Lleida del XVI al XVIII. Universitat de Lleida, 1995. Tesi doctoral dirigida per Josep M. Nadal.
1994
 • FELIU TORRENT, Francesc. La Història de la llengua catalana d'Antoni de Bastero. Descripció i transcripció del manuscrit. Universitat de Girona, 1994. Treball de recerca de doctorat dirigit per Josep M. Nadal.
1993
 • LAMUELA GARCIA, Xavier. Teoria della codificazione lingüística. Universitat Autònoma de Barcelona, 1993. Tesi doctoral dirigida per Josep M. Nadal.
1990
 • RAFANELL VALL-LLOSERA, August. El llemosinisme: un estudi de les idees sobre la variació lingüística en la història de la llengua catalana. Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. Tesi doctoral dirigida per Josep M. Nadal.
1985
 • SEGARRA NEIRA, Mila. La Reforma lingüística catalana. Universitat Autònoma de Barcelona, 1985. Tesi doctoral dirigida per Josep M. Nadal.
1983
 • TORRENT BADIA, Anna Maria. Els intents de recuperació de la llengua a mitjan XVII. Universitat Autònoma de Barcelona, 1983. Tesi doctoral dirigida per Josep M. Nadal.