ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Arxiu de notícies

12/1/2020
Pere Montalat i Buscató llegeix la seva tesi "Lexicografia catalana siscentista: El Gazophylacium catalano-latinum, de Joan Lacavalleria i Dulac”

El passat dia 30 de novembre es va celebrar la lectura de la tesi doctoral de Pere Montalat i Buscató “Lexicografia catalana siscentista: El Gazophylacium catalano-latinum, de Joan Lacavalleria i Dulac”.

Aquesta tesi, dirigida pel doctor Francesc Feliu, s’inscriu en el grup de recerca en Història de la llengua i llengua normativa de l’ILCC, i representa un avenç substancial en el coneixement del context, les fonts i la tècnica lexicogràfica del diccionari català més important de l’edat moderna. La tesi, que es va defensar en format no presencial, va assolir la qualificació màxima.