ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Arxiu de notícies

6/1/2016
Natàlia Carbonell presenta la Tesi Doctoral Una aproximació pluridisciplinària a les escriptures populars. Els anònims en l’exili republicà (1939-1952).
tesi Carbonell

El passat 20 de maig, Natàlia Carbonell va presentar la seva Tesi Doctoral dirigida pel Dr. Narcís Iglésias, en la qual s’analitzen les escriptures populars produïdes arran de l’exili republicà del 1939 des del punt de vista de la sociolingüística, la història i l’antropologia.

La tesi de Carbonell, Una aproximació pluridisciplinària a les escriptures populars. Els anònims en l’exili republicà (1939-1952), posa en relleu els diversos aspectes que conformen l’escriptura popular. L’estudi examina la distribució dels usos de les diferents llengües en el context exposat i els motius que van portar a escollir cada llengua; analitza les característiques textuals que presenta aquesta tipologia de documents, i posa èmfasi en el contingut temàtic dels textos escrits per les classes populars exiliades, donant a conèixer el que anomena la microhistòria de l’exili republicà.