ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Arxiu de notícies

11/17/2014
Es presenta la tesi doctoral d’Olga Fullana, sobre una gramàtica catalana del segle XIX encara inèdita

“La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets” és el títol de treball presentat el passat dia 7 de novembre, a propòsit de l’única gramàtica catalana prefabriana que restava encara desconeguda.

“La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets” és el títol del treball presentat el passat dia 7 de novembre, a propòsit de l’única gramàtica catalana prefabriana que restava encara desconeguda. Malgrat l’esment que se’n tenia, per part d’una enciclopèdia vuitcentista, el manuscrit d’aquesta gramàtica va romandre perdut durant molts any, i mai fins ara no se n’havia pogut tenir coneixement. La tesi d’Olga Fullana, dirigida per Francesc Feliu, inclou un complet estudi biobibliogràfic de l’autor, l’edició crítica del manuscrit (que és encara, en realitat, un esborrany de gramàtica) i l’estudi dels continguts més rellevants de l’obra. Aquest treball, que va obtenir la qualificació d’excel·lent per unanimitat del tribunal, representa una contribució important del grup de Recerca en Història de la Llengua i Llengua Normativa de Girona al coneixement de la història de la lengua catalana del segle XIX.