ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Arxiu de notícies

6/27/2014
L’Institut Menorquí d’Estudis concedeix una beca a Gemma Albiol.
Institut Menorquí d'Estudis

En la seva tasca d’estimulació de projectes d’investigació referits a Menorca, l’Institut Menorquí d’Estudis ha concedit una beca a Gemma Albiol pel projecte titulat El paper de la llengua en la configuració de la identitat menorquina.

La recerca pretén constatar de quina manera les idees sobre la llengua pròpia, establertes per filòlegs i erudits —i transmeses, després, a través de la literatura i altres mitjans—, han condicionat la identitat actual dels menorquins.

Així mateix, preveu estudiar de quina manera és percebuda pels parlants la interferència lingüística entre el català autòcton, les varietats més formals que són transmeses a l’escola i als mitjans i el castellà, sempre present com a llengua d’Estat, o les altres llengües amb presència al territoris.

Finalment i en definitiva, es pretén estudiar els sentiments que els parlants menorquins associen a les varietats o llengües amb què tenen relació i, d’aquesta manera,  esbrinar quins s’associen a determinats trets lingüístics locals que esdevenen, per aquest motiu, significatius des d’un punt de vista identitari.