ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Arxiu de notícies

08/04/2014
Josep M. Nadal i Francesc Feliu participen en les II Jornades La recerca sociolingüística en l'àmbit de la Llengua catalana.
Institut d'Estudis Catalans

Les jornades van tenir lloc a Barcelona els dies 11 i 12 del desembre passat i van ser organitzades per la Xarxa CRUSCAT de l'IEC. Nadal i Feliu van presentar, dins el bloc «Comunitats Lingüístiques», la presentació titulada «Cultura, memòria, llengua: la construcció de la identitat en els territoris fronterers de la llengua catalana».

Nadal i Feliu van presentar, entre la comunitat d’especialistes de l'àmbit sociolingüístic, el fil conductor que articula les recerques actuals del grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa de Girona: un concepte modern d’història de la llengua que es qüestiona no només l’abast de la història de la llengua, sinó sobre el mateix concepte de llengua. Els projectes del grup miren d’abordar aquestes qüestions. D’una banda, beuen de la idea que la llengua és una concepte abstracte formada per cadascun dels lectes personals i irrepetibles, que convergeixen d’una manera més estable amb l’escriptura i la consegüent conformació d’una llengua estàndard i normativa. De l’altra, focalitzen en la vinculació afectiva dels parlants per a la llengua, per tal d’entendre les conseqüències de caràcter identitari que se’n deriven i que poden explicar la dinàmica històrica de la llengua i de la cultura i el seu paper en la conformació d’identitats, individuals i col·lectives.