ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

26/03/2014
Natàlia Carbonell i Mercè Mitjavila participen a Oxford en el XVI Fòrum d'Estudis Ibèrics: Diversitat cultural i lingüística a la península Ibèrica
Oxford. Intervenció Mercè

Natàlia Carbonell i Mercè Mitjavila van participar al XVI Fòrum d'Estudis Ibèrics: Diversitat cultural i lingüística a la península Ibèrica, que tingué lloc a la Universitat d'Oxford durant els dies 20 i 21 de març.

L’exposició de Natàlia Carbonell, titulada «Thinking and writing languages in the republican exile of 1939», girava al voltant de les llengües amb què els refugiats catalans provinents d'àmbits populars van estar en contacte durant el seu exili a França. D'una banda, les llengües que van utilitzar en les seves escriptures (correspondència) i, de l'altra, les reflexions que sobre aquestes llengües van fer en els seus textos. El català era la seva llengua materna i que utilitzaven habitualment, i el castellà era la llengua de l’escola i la que van haver de fer servir, sovint, per comunicar-se per escrit amb la família o amb altres refugiats. Quan van arribar a França, el francès també va entrar en joc en oferir-los la inserció en el nou espai. Alguns, a més, defensaven l’ús de la llengua considerada, en aquella època i per alguns sectors, com a “llengua internacional”: l’esperanto.

Mercè Mitjavila va intervenir amb la comunicació titulada «The presence of the Roussillon dialect in 21st Century Northern Catalan literatura». En primer lloc, va explicar la situació sociolingüística actual de Catalunya del Nord com a marc indispensable per comprendre el rol dels escriptors nord-catalans actuals en tant que creadors d’una llengua literària i activistes de la cultura catalana. En segon lloc, va partir d’un corpus literari format per l’obra de Bezsonoff, Lluís i dramaturgs de l’últim terç del segle XX, per posar sobre la taula els trets lingüístics —i extralingüístics— que hauria d’incloure un hipotètic subestàndard rossellonès.