ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Arxiu de notícies

10/17/2013
Leonardo Francalanci presenta la tesi doctoral: Un estudi i comentari crític a l’edició de Bernado Ilcino dels “Triumphi” de Petrarca.
Tesi Leonardo Francalanci

Entre finals del segle XV i principis del segle XVI, aparegué una versió dels Triumphi de Petrarca en què els comentaris que l'acompanyaven eren traduïts al català. Sota la direcció de Mariàngela Vilallonga i Josep M. Nadal, Leonardo Francalanci ha realitzat un estudi lingüístic sobre la traducció del comentari d’Ilicino.

Els Triumphi de Petrarca, un conjunt de poemes en llengua vernacla italiana, és considerada una de les darreres obres de Petrarca. Es tracta d’una narració al·legòrica del triomf de l’Amor, de la Castedat, de la Mort, de la Fama, del Temps i de l’Eternitat. Són poemes altament introspectius d’un alt nivell líric, però de vegades difícils d’interpretar. En les diferents reproduccions alguns editors van acompanyar-los de comentaris i il·lustracions. Un d’ells, el de Bernardo Ilicino, de 1478.

Aquest comentari, que segons criteris moderns ha estat qualificat de feixuc i prolix, gaudí d’una àmplia difusió en el seu moment. Qui llegia els Triumphi ho feia a través del comentari d’Ilicino.

Una versió del Triumphi amb els comentaris traduïts al català aparegué entre finals del segle XV i principis del segle XVI, mentre que la resta de versos es mantingueren en italià, de manera anònima. Sota la direcció de Mariàngela Vilallonga i Josep M. Nadal, Leonardo Francalanci ha realitzat un exhaustiu estudi lingüístic sobre la traducció del comentari d’Ilicino.

La investigació de Francalanci ha revelat que la traducció anònima fou obra d’un autor de l’àrea lingüística valenciana. L’anàlisi feta se centra en els criteris de traducció de l’obra catalana en relació amb el model italià, per tal de localitzar-hi possibles italianismes i alguns calcs sintàctics o semàntics.