ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

10/10/2013
Un treball de final de màster observa el paper de la llengua catalana en el nacionalisme català
Lectura del treball de final de màster d'Anna Pi

El 30 de setembre, Anna Pi va defensar el treball final de màster Llengua catalana i nacionalisme. Un estudi de cas des de l’anàlisi crítica del discurs. El projecte obre la porta a una tesi que pretén esbrinar com es construeix el discurs nacionalista entorn de la llengua catalana a través de l’anàlisi dels mitjans de comunicació escrits.

A la presentació s’hi va exposar, d’una banda, l’estat de les teories sobre el nacionalisme, com a fonament per una futura recerca i, de l’altra, la metodologia que es proposa utilitzar i els primers resultats. A partir de l’anàlisi crítica del discurs es van analitzar dos articles d’opinió, de dues publicacions amb posicionaments ideològics sabudament oposats, una d’àmbit estatal i l’altra d’àmbit autonòmic.  Es constatà que en tots dos s’establia una relació entre el català i el catalanisme que es feia d’una manera implícita i, per tant, era vista com un valor compartit per tota la societat. En el treball s’analitzaren els recursos lingüístics usats per persuadir el lector de la “veritat” de cadascuna de les opinions.